Nagroda Ratzingera po raz pierwszy przyznana niechrześcijaninowi

Nagroda Ratzingera

Źródło: "Idziemy"

piątek, 7 października 2022, 20:00:00 Tomasz Matyka SJ - Watykan

Ogłoszono tegorocznych laureatów Nagrody Ratzingera, którzy otrzymają je 1 grudnia z rąk papieża Franciszka. To specjalne wyróżnienie przyznawane jest osobom o szczególnym wkładzie w dziedzinie publikacji, badań naukowych albo sztuki inspirowanej chrześcijaństwem. Otrzymywali je już niekatolicy, ale obecnie po raz pierwszy dostanie je osoba nieochrzczona – amerykański Żyd, prof. Joseph Halevi Horowitz Weiler. Równocześnie nagrodzony zostanie francuski jezuita, o. Michel Fédou.

Zakonnik jest profesorem teologii dogmatycznej i patrystyki, pracuje w Centre Sèvres w Paryżu. Napisał liczne prace naukowe. Udziela się w dialogu ekumenicznym z protestantami i z prawosławnymi.

Prof. Weiler z kolei to specjalista w dziedzinie prawa na licznych uniwersytetach oraz instytutach w USA i w Wielkiej Brytanii, a także w innych krajach. Bronił m.in. Włoch w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej obecności krzyży w szkołach. Otrzymał również tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Ameryki.

Nagroda Ratzingera jest przyznawana od 2011 r. Propozycje nominacji przedkłada Papieżowi specjalny komitet, obecnie złożony z 5 członków. Są to: kard. Kurt Koch, szef Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Luis Ladaria, prefekt Dykasterii Nauki Wiary, kard. Gianfranco Ravasi, były przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, biskup Ratyzbony, Rudolf Voderholzer, przełożony Instytutu Papieża Benedykta XVI oraz abp Salvatore Fisichella, były przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Wraz z tegorocznymi wyróżnieniami odznaczenie przyznano 26 osobom z 16 krajów świata.