Dialog w czasach polaryzacji. Debata na Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym

„Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje”

Przedstawiciele Laboratorium „Więzi”

Żródło: "Więź" i XVIII Zjazd Socjologiczny

Przedstawiciele Laboratorium „Więzi” – Ewa Buczek i Zbigniew Nosowski – wezmą udział w debacie think tanków „Dialog w czasach polaryzacji”, która odbywa się w ramach XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego.

Tematem XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego jest „Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje”. Organizatorami Zjazdu są Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Poprzez tytuł Zjazdu organizatorzy chcą wyrazić przekonanie, że turbulencje, narastające zróżnicowania i coraz bardziej płynne granice niosą zapowiedź nowych społecznych konfiguracji, nowych praktyk społecznych i nowych „wielkich idei kulturowych”.

Wyzwaniem dla socjologii jest umiejętność dostrzeżenia nowych form życia społecznego wyłaniających się z dzisiejszego zamętu – to zaś wymaga poszukiwania nowych pojęć i modeli myślowych.

XVIII Zjazd Socjologiczny jest zaproszeniem do wspólnego namysłu nad najważniejszymi zjawiskami społecznymi XXI wieku i do odważnego spojrzenia w przyszłość.

Wśród wydarzeń pierwszego dnia Zjazdu zaplanowana jest debata think tanków przygotowana przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wezmą w niej udział przedstawiciele czterech zaproszonych organizacji. Są to: Fundacja Stocznia, Laboratorium „Więzi”, Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, Klub Jagielloński.

Będzie to sesja o charakterze popularnonaukowym, łącząca refleksję naukową ze sprawami publicznymi i praktyką społeczną. Sesja będzie okazją do zaprezentowania działań dialogowych prowadzonych przez cztery wskazane think-tanki (i ich rezultatów) i zarazem stworzy przestrzeń dla szerszej refleksji nad potrzebą i możliwością prowadzenia otwartej i racjonalnej debaty w czasach silnej polaryzacji, wzmacnianej przez media sprzyjające utrzymywaniu odrębnych dyskursów w „społecznych bańkach”.

Otwarta, racjonalna debata rozumiana jest tu jako mechanizmy komunikowania się obywateli w sprawach publicznych w sposób zakładający:

 • (1) wzajemne podmiotowe traktowanie się dyskutantów,
 • (2) wypowiadanie się w sposób zrozumiały także dla tych, którzy danych poglądów czy stanowisk nie popierają oraz
 • (3) zdolność słuchania (ze zrozumieniem) innych.

Debatę mają prowadzić Aneta Gawkowska i Marek Rymsza, socjologowie z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. W dyskusji udział wezmą: Zofia Komorowska i Jakub Wygnański (Fundacja Stocznia), Ewa Buczek i Zbigniew Nosowski (Laboratorium „Więzi”), Rafał Górski (Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO), Piotr Trudnowski i Cezary Boryszewski (Klub Jagielloński).

Czytasz Więź? Wspieraj od dziś. Z perspektywy katolicyzmu otwartego na świat poruszamy najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne.

Według organizatorów, zaproszone cztery organizacje „wyróżniają się na mapie polskich think tanków:

 • (1) wysoką jakością prowadzonych działań programowych o
 • (2) wyraźnym profilu społeczno-obywatelskim zaangażowania oraz
 • (3) dążeniem do oddziaływania nie tylko na opinię społeczną, ale i środowiska decydentów publicznych przy jednoczesnej
 • (4) dbałości o niewiązanie się z konkretnymi ugrupowaniami politycznymi.

W dobie polaryzacji think tanki te łączy ponadto świadomie przyjęta i konsekwentnie realizowana programowa orientacja na prowadzenie dialogu w sprawach publicznych wykraczającego swym zasięgiem poza oddziaływanie na środowiska najbliższe poszczególnym organizacjom ze względu na tożsamość ideową i zaplecze społeczne. Przy czym każda z organizacji realizuje te działania w inny sposób”.

Przedstawiciele Laboratorium „Więzi” będą odwoływać się m.in. do prowadzonego przez nas Projektu Oczyszczalnia, w tym do raportu „Nie jesteśmy bezradni wobec polaryzacji”.

Więcej informacji o XVII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym – tutaj.
Udział w Zjeździe jest możliwy tylko dla zarejestrowanych uczestników.

XVIII Zjazd Socjologiczny

 • Miejsce: Warszawa
 • Data: 14-17.09.2021 r.
 • Organizatorzy:
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Program

Żyjemy w czasach przełomu, dlatego nasze dyskusje chcemy poświęcić zjawiskom i wydarzeniom, które naruszyły poczucie stabilności i przewidywalności naszego świata, takimi jak katastrofa klimatyczna, nasilone ruchy migracyjne, wzrost nierówności społecznych, populizm czy pandemia. Rozmawiać będziemy także o nowych ruchach społecznych, narastającej różnorodności, innowacyjnych praktykach radzenia sobie z niepewnością czy zmianach krystalizujących się wokół nowoczesnych technologii.

Dostrzeżenie i objaśnienie dokonującej się przemiany jest wyzwaniem i zadaniem dla socjologii. Dlatego hasłem przewodnim XVIII Zjazdu Socjologicznego jest „Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje”. Będziemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania o sens obserwowanych i doświadczanych zmian.

Wątki tematyczne Zjazdu:

Rada Programowa