Dialog polsko - żydowski. Konferencja naukowa w sieradzkim klasztorze

W ramach tegorocznych obchodów likwidacji getta żydowskiego w Sieradzu 6-7 września odbyła się konferencja naukowa „Dialog polsko-żydowski a wolność”.

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich, / autor: Fratria
Naczelny rabin Polski Michael Schudrich, / autor: Fratria

Źródło: Sieradz Nasze Miasto oraz w.Polityce.pl

Konferencja naukowa w sieradzkim klasztorze

Dariusz Piekarczyk 6 września 2022, Sieradz Nasze Miasto

Wydarzenie honorowym patronatem objął prezydent RP Andrzej Duda. Organizatorami są natomiast Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW, parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu oraz Urząd Miasta Sieradza.

W programie środowej konferencji są cykle wykładów poświęcone między innymi życiu i zagładzie sieradzkich Żydów, sytuacja ludności żydowskiej w Polsce po II wojnie światowej, czy dialog polsko-żydowskiemu. Będzie także zwiedzanie historycznych miejsc Sieradza. Gościem honorowym konferencji jest Michael Joseph Schudrich, naczelny Rabin Polski.

  • Przez wiele wieków Żydzi byli ważna grupą etniczną naszego miasta - mówi Rafał Matysiak, wiceprezydent miasta. - Co roku ich upamiętniamy, organizując Dni Judaizmu w styczniu. Co roku delegacja Sieradza odwiedza obóz w Chełmnie nad Nerem, gdzie Niemcy zamordowali Żydów z naszego miasta. W tym roku też się wybieramy.
  • Dobrze, że jest konferencja poruszająca ten temat, tym bardziej w kontekście wojny na Ukrainie, gdzie również jest ludobójstwo, może nie na taką skalę jak podczas II wojny światowej. Ku przestrodze powinniśmy pamiętać do czego prowadzi wojna.

W środę konferencja przeniesie się do Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Łokietka 2. Tam między innymi wykład o relacjach polsko-żydowskich w powiecie sieradzkim na przykładzie Sieradza i Złoczewa w pierwszej połowie XX wieku oraz o obecności chrześcijan we współczesnym Izraelu.

W ramach tegorocznych obchodów likwidacji getta żydowskiego w Sieradzu 6-7 września odbyła się konferencja naukowa „Dialog polsko-żydowski a wolność”.

za: w.Polityce.pl

  • Historia pokazuje, że o wolność religijną zawsze trzeba walczyć – powiedział PAP naczelny rabin Polski Michael Schudrich, podsumowując konferencję naukową „Dialog polsko-żydowski a wolność” w Sieradzu. Podkreślił też, że to, co robi Putin na Ukrainie, jest niemoralne. Milczenie wobec tego, co tam się dzieje – jest grzechem – ocenił.

„Być może mamy teraz najgorszy czas dla wyznawców chrześcijaństwa”

W ramach tegorocznych obchodów likwidacji getta żydowskiego w Sieradzu 6-7 września odbyła się konferencja naukowa „Dialog polsko-żydowski a wolność”.

W czasie konferencji naczelny rabin Polski Michael Joseph Schudrich powiedział, że obecnie żydzi cieszą się na świecie wolnością religijną.

Obserwując to, co dzieje się dziś na Bliskim Wschodzie, w Chinach czy w innych regionach świata, być może mamy teraz najgorszy czas dla wyznawców chrześcijaństwa. W związku z tym, naszym obowiązkiem, jako żydów, którzy doskonale wiedzą, czym jest niewola, jest bycie w świecie rzecznikami chrześcijan

— powiedział Michael Schudrich.

Dialog jest podstawowym ludzkim doświadczeniem budującym relacje, tworzącym wspólnotę. W związku z tym rozmowa zawsze jest potrzebna. Bez niej nie mogę zrozumieć drugiego człowieka, nie mogę go poznać

— powiedział PAP naczelny rabin Polski, podsumowując konferencję.

„To, co obecnie robi Putin na Ukrainie, jest niemoralne”.

Wyjaśnił, że dialog zakłada uważne słuchanie drugiej strony.

Nie oznacza to, że trzeba zgodzić się z rozmówcą lub przekonać go do swoich racji
— tłumaczył Schudrich.

Dialog pozwala człowiekowi ubogacić się doświadczeniami drugiej osoby, jej spojrzeniem, wiedzą
— przekonywał.

Podkreślił, że wolność wyznawania religii nie jest dana człowiekowi czy narodom raz na zawsze.

To nie jest coś automatycznego. Historia pokazała, że o wolność zawsze trzeba walczyć
— zaznaczył.

Odnosząc się do wojny w Ukrainie, podkreślił, że „to, co obecnie robi Putin na Ukrainie, jest niemoralne”.

Milczenie wobec tego, co tam się dzieje – jest grzechem. Naszym obowiązkiem jest mówić głośno i wyraźnie, że nie akceptujemy zbrodni oraz nieść pomoc tym, którzy doświadczają nieszczęścia wojny
— wskazał Michael Schudrich.

Rosja niszczy struktury Kościoła na Ukrainie

Powołując się na informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, ks. prof. Waldemar Cisło zwrócił uwagę, że struktury Kościoła grekokatolickiego i łacińskiego na Ukrainie są systematycznie niszczone przez wojska rosyjskie.

Wolność religijna to jedno z podstawowych praw człowieka
— powiedział PAP ks. prof. - dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW i sekcji polskiej papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) .

Zaznaczył, że „tylko wzajemny szacunek między wyznawcami różnych religii i wyznań może pozwolić uniknąć konfliktów na tle religijnym.

Doświadczenie historii dialogu polsko-żydowskiego pokazuje, że tylko wzajemne poznanie i przebaczenie może przynieść dobre owoce
— dodał duchowny.

Przyznał, że relacje polsko-żydowskie nacechowane są wieloma niedopowiedzeniami i konfliktami.

Mimo że wśród odznaczonych medalem Sprawiedliwych Wśród Naród Świata większość stanowią Polacy, to niektóre środowiska wciąż próbują przekonać opinię publiczną, że to my jesteśmy winni Holokaustu, że to Polacy tępią innych. To jest niesprawiedliwe i nieuczciwe. (w.Polityce.pl)
— ocenił ks. prof. Cisło.

Przypomniał, że „na ziemiach polskich przez setki lat naród żydowski mógł żyć i swobodnie wyznawać swoją religię, czego nie było w innych państwach Europy. W ostatnim roku np. w Niemczech o 50 proc. wzrosła liczba aktów antysemickich, a nie mówi się o tym” – zwrócił uwagę. (w.Polityce.pl)

Wykłady

  • Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin wygłosił wykład „Historia Żydów w nauczaniu JP II”.
  • Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wygłosił referat „Wolność a dialog”.
  • Kierownik Centrum Badań Żydowskich na Uniwersytecie Łódzkim dr Adam Sitarek przypomniał historię życia i zagłady sieradzkich Żydów.
  • Dr hab. Marcin Szydzisz z Uniwersytetu Wrocławskiego omówił sytuację ludności żydowskiej w Polsce po II wojnie światowej.

Wśród obecnych

Wśród gości konferencji byli również:

  • ks. dr Manfred Deselaers z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, dr
  • dr Mariola Serafin z Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
  • Janusz Jasiński – historyk, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach.

Warsztaty dla młodzieży

Obchody w Sieradzu zwieńczyły warsztaty dla młodzieży w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej, które zorganizowało Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej w Warszawie i Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego. Wzięli w niej udział uczniowie z klas maturalnych Powiatowego Zespołu Szkół w Złoczewie, w którego skład wchodzą: liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I stopnia oraz młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu. Dyskutowano o wolności wyznaniowej, historii żydów w regionie i chrześcijan w Izraelu.

Młode pokolenie musi nie tylko wiedzieć, że trzeba się spotykać i rozmawiać. Oni muszą zobaczyć, że dialog między osobami z różnych religii, mającymi różne doświadczenia, historię, jest w ogóle możliwy. Następnym krokiem jest uczenie się od starszych, jak to robić
— wskazał w rozmowie z PAP naczelny rabin Polski.

Getto żydowskie w Sieradzu powstało w 1940 r. między ulicami Żabią, Szewską, Wodną i Sukienniczą. Niemcy umieścili tam nie tylko Żydów z Sieradza, ale także z okolicznych miejscowości. Ostateczna likwidacja getta nastąpiła 24–27 sierpnia 1942 r. Z zamkniętych tam ponad 3 tys. Żydów niemal wszystkich Niemcy wymordowali w obozach zagłady, przede wszystkim w Chełmnie nad Nerem.

Wydarzenie honorowym patronatem objął prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.

wkt/PAP

Naczelny rabin Polski upomina się o prześladowanych chrześcijan

Dodane 15 września 2022. Źródło: eKAI, 15 września 2022

„Obowiązkiem Żydów jest stać razem z chrześcijanami i walczyć o ich wolność religijną na świecie” – mówił Michael Schudrich w trakcie debaty naukowej w Sieradzu. Przesłanie naczelnego rabina Polski z uznaniem przyjął ks. prof. Waldemar Cisło. Podkreślił, że „Żydzi wiedzą, co znaczy patrzeć na swoje zniszczone świątynie”. „Z tym samym dziś zderzają się chrześcijanie na Bliskim Wschodzie” – mówił dyrektor sekcji polskiej PKWP.

Dyskusja z udziałem naczelnego rabina Polski i ks. prof. Waldemara Cisło, dyrektora sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, była częścią konferencji naukowej pt. „Dialog polsko-żydowski a wolność”. Organizatorem wydarzenia było Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW. Na miejsce dyskusji wybrano Sieradz, by przypomnieć o likwidacji miejscowego getta, do której doszło w 1942 roku.

Michael Schudrich wyjaśnił, że „człowiek ma obowiązek być wrażliwym”. Stąd – kontynuował – w dialogu naszym celem nie powinno być przekonanie drugiego, by myślał jak ja, ale „słuchanie tego, co mówi”. „To wyzwanie, ale podejmując je ktoś może ubogacić moją wiedzę i wiarę” – wskazywał naczelny rabin Polski. Za wyjątkowy wzór takiej postawy uznał Jana Pawła II. „Papież był otwarty na każdego człowieka. Żył tym przesłaniem, że każdy jest dzieckiem Boga, dlatego mogę nauczyć się czegoś od niego” – dodał Michael Schudrich. Określił Ojca Świętego z Polski jako „kogoś, kto ubogacił jego wiarę”. Uznał, że „dialog to nie ryzyko dla mnie, że odejdę od swoich przekonań, ale szansa, by się wzbogacić”.

Naczelny rabin w kraju podkreślił, że choć w ciągu ostatnich setek lat historia narodu żydowskiego była pełna cierpienia, to obecnie „mamy najlepszy czas dla żydowskiej wolności religijnej”. Za tragedię uznał współczesną rzeczywistość, która „jest być może najgorszym czasem dla wiary chrześcijańskiej”. Michael Schudrich – powołując się na pracę Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie – wskazał na dramat wierzących w Chrystusa na Bliskim Wschodzie i w Chinach. Zaznaczył, że dziś obowiązkiem Żydów „jest stać razem z chrześcijanami i walczyć o ich wolność religijną na świecie”.

Do tego przesłania odniósł się ks. prof. Waldemar Cisło. Podziękował za słowa, które są wyrazem solidarności z prześladowanymi za wiarę. „Wolność religijna jest podstawowym prawem człowieka, bo z niego wyrastają wszystkie inne. I dzisiaj, kiedy widzimy, że w wielu miejscach na świecie ludzie są mordowani za to, jaką wyznają wiarę, musi nas to obudzić” – zaznaczył dyrektor sekcji polskiej PKWP. Nawiązał też do swojej wizyty na Ukrainie i wskazał, że także agresja Rosji przyniosła „systematyczne niszczenie cerkwi i miejsc świętych”.

Ks. prof. Cisło tłumaczył, że „Żydzi są narodem, który w swojej historii doświadczył, co znaczy prześladowanie, wygnanie i niewola; co znaczy patrzeć na swoje zniszczone świątynie”. „To się dalej dzieje i dotyczy dziś chrześcijan, którzy w Homs widzą deptane i rozstrzeliwane ikony” – mówił dyrektor sekcji polskiej PKWP. Zaznaczył, że „przebaczenie jest największą formą miłości”. Docenił też pracę naczelnego rabina, który silnie zabiega o większe zrozumienie w relacjach między Żydami i Polakami, mimo trudnej historii łączącej oba narody. „Przebaczenie jest możliwe wtedy, gdy istnieje otwartość po obu stronach” – podsumował ks. prof. Cisło.