Kolbuszowa na Podkarpaciu: druga edycja Colloquia Kolbuszoviensia

Cel - stworzenie platformy wymiany teologicznej dotyczącej Psalmów między Żydami i Chrześcijanami.

Idea miłosierdzia w Księdze Psalmów - plakat

Colloquia Kolbuszoviensia druga edycja 22 sierpnia 2022

W Kolbuszowej na Podkarpaciu odbyła się druga edycja Colloquia Kolbuszoviensia, którą organizowała s. dr Katarzyna Kowalska DOM z ks. prof. Adamem Kubusiem.

To nowa inicjatywa, która pomału się rozwija.

Jej celem jest stworzenie platformy wymiany teologicznej dotyczącej Psalmów między Żydami i Chrześcijanami.

Co roku zapraszani są dwaj prelegenci chrześcijańscy i dwaj żydowscy by wygłosili 20 min prezentacje, po których następuje wymiana myśli.

W tym roku byli to: prof Do. Scaiola (Univ. Urbaniana, Rzym), rabbi B. Segal (Izrael), rabin Do. Szychowski (Łódź) i ks. prof J. Nawrot (UAM).

Colloquia Kolbuszoviensia pierwsza edycja 22 sierpnia 2021

W pierwszej edycji wzięli udział rabinka D. Marx, rabin J. Mahonet, i dwóch księży: prof. Adam Kubiś i W Wegrzyniak.

rabin prof. Jonathan Magonet, „Shalom in Psalms”

Colloquia Kolbuszoviensia. Christian and Jewish Conversations on Psalms/Chrześcijańsko-żydowskie rozmowy o Psalmach 2021. Wykład „Shalom w Psalmach”. Mówca: rabin prof. Jonathan Magonet. Mówca jest brytyjskim rabinem, biblistą, wiceprezydentem Światowej Unii dla Judaizmu Postępowego, wieloletni rektor Leo Baeck College w Londynie.

ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak, „Niepokój Psalmisty”

Colloquia Kolbuszoviensia. Christian and Jewish Conversations on Psalms/Chrześcijańsko-żydowskie rozmowy o Psalmach 2021. Wykład: „Niepokój w relacji między Bogiem a człowiekiem z perspektywy Psalmisty”. Mówca: ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak prezbiter archidiecezji krakowskiej, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

s. dr Katarzyna Kowalska NDS, Welcome Address

Prowadzącą międzynarodową konferencję „Colloquia Kolbuszoviensia. Christian and Jewish Conversations on Psalms/Chrześcijańsko-żydowskie rozmowy o Psalmach” była s. dr Katarzyna Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu, wykładowca w Sion Center for Biblical Formation w Jerozolimie.

ks. Adam Kubiś, Bóg - wojownik czy miłośnik pokoju w Psalmach?

Colloquia Kolbuszoviensia. Christian and Jewish Conversations on Psalms/Chrześcijańsko-żydowskie rozmowy o Psalmach 2021. Wykład: „Wojownik czy miłośnik pokoju? Dwuznaczny obraz Boga w Psalmach”. Mówca: ks. dr hab. Adam Kubiś. Jest on prezbiterem diecezji rzeszowskiej, profesorem KUL, pracującym w Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich KUL.

rabin prof. Dalia Marx, „Destruction & Redemption in the Psalms”

Colloquia Kolbuszoviensia. Christian and Jewish Conversations on Psalms/Chrześcijańsko-żydowskie rozmowy o Psalmach 2021. Wykład: „Destruction and Redemption in the Book of Psalms: Two sides of the same coin? /Zniszczenie i odkupienie w Księdze Psalmów: Dwie strony medalu?” Mówca: rabinka prof. Dalia Marx. Jest ona profesorem liturgii w Hebrew Union College w Jerozolimie.

Bogdan Romaniuk, Welcome Address

Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR zorganizowała sympozjum poświęcone tematyce pokoju w Psalmach z cyklu „Colloquia Kolbuszoviensia. Christian and Jewish Conversations on Psalms/Chrześcijańsko-żydowskie rozmowy o Psalmach.