Nowa Rada Generalna Kongregacji Matki Bożej Syjonu

Rada Generalna Kongregacji Matki Bożej Syjonu

Rada Generalna Kongregacji Matki Bożej Syjonu

Źródło: Siostry uczestniczące w Kapitule Generalnej

Z wielką radością siostry uczestniczące w Kapitule Ogólnej ogłaszają nową Radę:

Przełożona generalna / przełożona Geral / Supérieure générale / Superior General:
O'Shea O'Shea (Australia)

Radne: / Concejalas / Conselheiras / Councillors:

  • Iuliana Neculai (Rumunia)
  • Miasto Aquino (Brazylia)
  • Ania Bodzinska (Polska)

Więcej: