Piotr Cywiński nagrodzony przez Amerykański Departament Stanu i United States Holocaust Memorial Museum

Przewodniczący United States Holocaust Memorial Museum Amb. Stuart Eizenstat (z lewej) wręcza National Leadership Award dyrektorowi Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotrowi Cywińskiemu podczas uroc

Przewodniczący United States Holocaust Memorial Museum Amb. Stuart Eizenstat (z lewej) wręcza National Leadership Award dyrektorowi Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotrowi Cywińskiemu podczas uroczystości w Departamencie Stanu USA 13 lipca 2022 r. Fot. Materiały prasowe

Źródło: "Więź"

"Więź" - Z perspektywy katolicyzmu otwartego na świat poruszamy najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne.

Jeśli odłożymy pamięć o Holokauście jedynie do książek o historii, będzie to oznaczało, że nie zrozumieliśmy, jak uniwersalna prawda o człowieku się wówczas ujawniła – mówił dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau, odbierając nagrodę National Leadership Award.

Amerykański Departament Stanu i United States Holocaust Memorial Museum upamiętniły wczoraj w Waszyngtonie 75. rocznicę powstania Muzeum Auschwitz-Birkenau. W czasie specjalnej uroczystości dyrektor Muzeum Piotr Cywiński otrzymał – w obecności dwóch byłych więźniarek ocalałych z Auschwitz – nagrodę National Leadership Award.

Muzeum Auschwitz-Birkenau odgrywa niepowtarzalną rolę w pamięci i edukacji o Holokauście. To miejsce bezprecedensowego wydarzenia w historii ludzkości, światowa ikona ludzkiego zła. I najdobitniejsze przypomnienie o niebezpieczeństwach wynikających z niepowstrzymanego antysemityzmu i nienawiści, braku wiedzy o Holokauście, czy zniekształcania i negowania historii, które niestety się nasilają – powiedział przewodniczący rady United States Holocaust Memorial Museum Stuart E. Eizenstat.

– Jesteśmy głęboko wdzięczni Polsce za decyzję o utworzeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, a także za wieloletnie wsparcie dla tej instytucji. Wyrażamy uznanie dla dr. Piotra Cywińskiego za jego wybitne zarządzanie tą instytucją oraz za jego wyjątkowy wkład w utrwalanie pamięci i edukacji o Holokauście w Europie i na świecie – zaznaczył.

Piotr Matywiecki
Dwa oddechy. Szkice o tożsamości żydowskiej i chrześcijańskiej
"Dwa oddechy to zbiór esejów o tożsamości żydowskiej i chrześcijańskiej ukazanej w wielu aspektach. Niektóre z tych szkiców mają charakter medytacji, inne są opisami twórczości poetów, pisarzy, myślicieli. Dyskretny wątek autobiograficzny dodaje książce osobistego zabarwienia: to są duchowe przygody kogoś, kto należąc do żydowskiego i chrześcijańskiego świata, nie pozwala się ograniczyć podziałami tych światów, szuka w nich harmonii i wzajemnych, naturalnych związków."

Muzeum Auschwitz-Birkenau zostało utworzone w 1947 roku, pierwsze ekspozycje udostępniło trzy lata później. Jego teren obejmuje 191 hektarów, z czego 20 przypada na Auschwitz I, a 171 na Auschwitz II-Birkenau, gdzie systematycznie wymordowano ponad milion Żydów i osób innych narodowości. Na terenie tym znajduje się kilkaset budynków i ruin obozowych, w tym ruiny komór gazowych i krematoriów, kilkanaście kilometrów ogrodzenia obozowego, drogi oraz bocznica kolejowa („rampa”) w Birkenau. W 1979 roku teren obozu został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

– Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau stworzyli tuż po wojnie ocalali z tego okrutnego obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady. Po 75 latach, gdy ocalałych jest wśród nas coraz mniej, naszą odpowiedzialnością jest określenie, jakie będzie miejsce tej pamięci w naszym życiu indywidualnym i zbiorowym. Jeśli odłożymy pamięć o Holokauście jedynie do książek o historii, będzie to oznaczało, że nie zrozumieliśmy, jak uniwersalna prawda o człowieku się wówczas ujawniła.Dzisiejszego świata, naszej kultury, ewolucji prawnej, politycznej, dyplomatycznej, a także rozumienia etyki oraz norm społecznych nie sposób pojąć bez zrozumienia samej istoty programowego odczłowieczenia, wykluczenia, antysemityzmu i rasizmu z czasów Auschwitz i całej niemieckiej Trzeciej Rzeszy – mówił, odbierając nagrodę, Piotr Cywiński.

– W Auschwitz zamordowano ponad milion osób, w większości Żydów – przypomniała przedstawicielka Departamentu Stanu do spraw Holokaustu Ellen Germain. – Auschwitz jest świadectwem głębi zła, w którą może zstąpić ludzkość, dlatego nie da się przecenić jego znaczenia jako miejsca pamięci i edukacji. Od 75 lat, tuż po zakończeniu II wojny światowej, polskie Muzeum Auschwitz-Birkenau pełni podwójną rolę: oddaje cześć ofiarom i zachowuje ich historię. Pod kierownictwem dr. Cywińskiego Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau wspiera rzetelną edukację o Holokauście, a także chroni historię przed zniekształcaniem i negowaniem. Stany Zjednoczone są dumne, że mogą współpracować z takimi ludźmi i instytucjami – dodała.

United States Holocaust Memorial Museum to niezależna, federalna instytucja edukacyjna. Jej celem jest zapewnienie trwałości pamięci o Holokauście, jego zrozumienie i podkreślenie jego znaczenia.

Przyznawana przez Muzeum nagroda National Leadership Award wręczana jest wybitnym osobom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju misji Muzeum.

Przeczytaj też: Miłość w obliczu Auschwitz