ŻIH podpisał umowę współpracy z Dubnow-Institut

Prof. Yfaat Weiss i dyrektor Monika Krawczyk

Prof. Yfaat Weiss i dyrektor Monika Krawczyk

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny

Autor: Żydowski Instytut Historyczny

Dzięki porozumieniu obie instytucje mogą prowadzić ściślejszą współpracę naukową. Żydowski Instytut Historyczny reprezentowała dyrektor Monika Krawczyk, a Instytut Historii i Kultury Żydów im. Simona Dubnowa (Dubnow-Institut, DI) – prof. Yfaat Weiss.

Strony „zamierzają podjąć współpracę naukową w zakresie historii i kultury żydowskiej, z naciskiem tematycznym na współczesną historię Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej oraz żydowską kulturę materialną”.

Współpraca naukowa może dotyczyć:

wspólnej realizacji projektów badawczych i wystaw wspólnych projektów badawczych ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów archiwalnych ŻIH, do których pełny dostęp w celach naukowych uzyskają naukowcy z Dubnow-Institut naukowcy z ŻIH otrzymają pełny dostęp do zbiorów Dubnow-Institut w celach naukowych

Instytut Historii i Kultury Żydów im. Simona Dubnowa (DI) prowadzi interdyscyplinarne badania w dziedzinie historii życia żydowskiego w Europie Środkowej i Wschodniej, od średniowiecza do współczesności, a także historii żydowskiej emigracji w Amerykach i osadników w Izraelu.

Simon Dubnow (1860-1941) był pochodzącym z obecnej Białorusi historykiem, myślicielem politycznym i pisarzem, badaczem judaizmu i zwolennikiem języka jidysz. Został zamordowany w getcie w Rydze.

Prof. Yfaat Weiss kieruje Dubnow-Institut od 2007 r. Naucza historii najnowszej, szczególnie historii Żydów, na Uniwersytecie w Lipsku, a także na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Prywatnie jest córką Szewacha Weissa, byłego ambasadora Izraela w Polsce.