Bridging Divides. Rupture and Continuity in Polish Jewish History

Rupture and Continuity in Polish Jewish History -  conference

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny

Z okazji 75. rocznicy swojego powstania, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, we współpracy z Yale University Fortunoff Archive i Yeshiva University Emil A. and Jenny Fish Center for Holocaust and Genocide Studies, zaprasza na międzynarodową konferencję „Bridging Divides. Rupture and Continuity in Polish Jewish History”, która odbędzie się w dniach 23-26 maja 2022 w Warszawie.

[English below]

Zaprosiliśmy młodych naukowców, aby zaprezentowali swoje badania i poznali bliżej bogate zasoby Żydowskiego Instytutu Historycznego. Przemowy wygłoszą profesor Samuel Kassow i profesor Naomi Seidman.

Uczestnicy będą omawiać ciągłość kultury Żydów polskich przed, w trakcie i po Zagładzie w dziedzinach biografii, geografii, języka, polityki, płci, sekularyzacji i tradycjonalizmu, utworów literackich i artystycznych, prawa, dokumentacji, studiów nad pamięcią i stosunków żydowsko-chrześcijańskich.

Zapraszamy do dołączenie do konferencji online, na naszym Facebooku i kanale Youtube.

Wydarzenie organizowane w ramach programu „80 rocznica Aktion Reinhard (1942-1943)” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


In honor of its 75th anniversary, the Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute in Warsaw, together with the Yale University Fortunoff Archive and the Yeshiva University Emil A. and Jenny Fish Center for Holocaust and Genocide Studies, will host an international conference in Warsaw on May 23-26, 2022, dedicated to bridging historiographical and disciplinary divides.

We invited emerging scholars to present their research and gain introduction to the rich holdings and projects of the Jewish Historical Institute. They will be guided by senior scholars, including two keynote speakers: Professor Samuel Kassow and Professor Naomi Seidman.

Presenters will discuss the continuities of Polish Jewish culture before, during, and after the Holocaust in areas like biography, geography, language, politics, gender, secularization and traditionalism, literary and artistic production, legal practices, documentation, memory studies, and Jewish-Christian relations.

The conference will be streamed live and we invite you to join us on Facebook and Youtube.

The conference is organized as a part of the 80th anniversary of the “Aktion Reinhard”, a program financed by the Ministry of Culture and National Heritage.