„Kwartalnik Historii Żydów”
1/2-2022

Kwartalnik Historii Żydów - okładka

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny

Zobacz „Kwartalnik” nr 1/2022 w Księgarni na Tłomackiem

Zobacz „Kwartalnik” nr 2/2022 w Księgarni na Tłomackiem

Czytaj więcej o „Kwartalniku Historii Żydów”

Spisy treści:

„Kwartalnik Historii Żydów” nr 1 (281) / 2022

 • Migracje żydowskie – Doświadczenie Europy Wschodniej w XIX-XX wieku
 • Maria Antosik-Piela, Alina Molisak – Wprowadzenie
 • Marek Tuszewicki – Żydowskie domy opieki dla osób starszych w II Rzeczpospolitej w kontekście migracji.
 • Shoshana Ronen – The Diasporic Turn in Hebrew Literature Today
 • Lena Magnone – Emisariusze Freuda raz jeszcze
 • Katarzyna Martinovic – „Durch szul cu kultur?” („Przez szkołę do kultury?”) Edukacyjna wizja Kultur–Lige w obliczu przeniesienia działalności grupy z Ukrainy do Polski.
 • Małgorzata Domagalska – Gdy wieje chamsin… Doświadczenie migracyjne w wierszach Renaty Jabłońskiej
 • Alina Molisak – Gościnny Szanghaj – żydowscy uchodźcy i ich czasopisma
 • Maria Antosik-Piela – Bigos, pomarańcze i kiełbasy koszerne. Doświadczenia kulinarne emigrantów żydowskich
 • Łukasz Tomasz Sroka – Adaptation of Polish Jews to the Living Conditions in Israel in the Light of Lucyna Cukierman’s Practical Cookbook
Artykuły
 • Maciej Moszyński – Poznański syjonizm i rewolucje. Działalność Żydowskiej Rady Ludowej w relacji Maxa Kollenschera
 • Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz – Helena Wolińska: tożsamościowe i polityczne dylematy polskiej komunistki żydowskiego pochodzenia
Dokumenty i materiały
 • Bolesław Cieślik, Bożena Iwanowska – Zagłada Żydów z getta w Baranowiczach w relacji świadka i więźnia Grzegorza Bresława
Recenzje
 • Helena Datner – Wokół książki Jaffa Schatza Pokolenie. Problematyka pod presją
 • Sławomir Buryła – M. Ptaszyńska, R. Ptaszyński, Skalpel ’68. Kampania antysemicka w środowisku szczecińskich lekarzy
 • Hanna Kozińska-Witt – Noach Lasman, Wspomnienia z trzech światów
 • Hanna Kozińska-Witt – Maria Antosik–Piela, Tożsamość i ideologia. Literatura polsko–żydowska wobec syjonizmu

„Kwartalnik Historii Żydów” nr 2 (282) / 2022

 • Litewscy Żydzi w czasach Gaona z Wilna i późniejszych
 • Anna Michałowska-Mycielska – Introduction
 • Anna Michałowska-Mycielska – Lithuania as the Jewish Country (16–18th Centuries)
 • Aivaras Poška – Regulation of Jewish Life in Radziwiłł-Owned Private Towns From the End of the Sixteenth Until the Beginning of the Eighteenth Centuries
 • Jurgita Šiaučiūnaitė–Verbickienė – The Community and Neighbors of the Vilna Gaon: Socio–topography of the Vilna Gaon as a Person and as a Legend
 • Vladimir Levin – Synagogues in Lite
 • Joanna Nalewajko-Kulikov – Greetings From My Litvish Shtetl. Jewish Social Life in Lite in the Light of Reports Sent to the Warsaw Yiddish Press Before 1914
 • Saulius Kaubrys – The Jewish Secondary School Pupil in Interwar Lithuania: the Characteristics of their Educational Environment
Studia nad duchowością żydowską
 • Jan Doktór – Spory o status halachy aszkenazyjskiej w I Rzeczypospolitej
 • Magdalena Bendowska – Początki działalności żydowskiej oficyny drukarskiej w Lublinie: lata 1547-1562
 • Agata Rybińska – Religijność rodziny Stein – upamiętnianie, egodokumenty, public history
Recenzje i artykuły recenzyjne
 • Stanisław Obirek – Czy judaizm i chrześcijaństwo to dwie religie?
 • Hanna Kozińska–Witt – Agata Rybińska, Manuel Joёl (1826-1890). Biografia kulturowa wrocławskiego rabina z kręgu Wissenschaft des Judentums)
 • Zobacz „Kwartalnik” nr 2/2022 w Księgarni na Tłomackiem

O Kwartalniku

„Kwartalnik Historii Żydów” stanowi kontynuację „Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego”. Czasopismo noszące tytuł „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich” ukazało się po raz pierwszy w listopadzie 1949 roku. Do 1950 r. „Biuletyn” był publikowany w języku polskim i jidysz, miał charakter biuletynu informacyjnego, przeważały w nim krótkie teksty o działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Kwartalnik Historii Żydów” ukazuje się w niewielkim nakładzie, ale cieszy się zainteresowaniem nie tylko w Polsce. Publikuje artykuły autorów polskich i zagranicznych, także w języku angielskim i niemieckim. Elektroniczna wersja „Kwartalnika” dostępna jest w CEEOL (Central and Eastern European Online Library). W 2011 r. „Kwartalnik” został wpisany na listę wyróżniających się czasopism naukowych (Master Journal List), sporządzaną rzez Thompson Institute for Scientific Information w Filadelfii (tzw. lista filadelfijska).

Od 1951 r. „Biuletyn” nie zmieniając tytułu zmienił format i charakter. Był to odtąd pełnowartościowy periodyk naukowy w języku polskim (półrocznik, od 1953 kwartalnik). Zakres tematyczny pisma obejmował dzieje Żydów od starożytności poprzez średniowiecze po lata najnowsze. W praktyce koncentrowano się na historii nowożytnej i najnowszej, a najszerzej były reprezentowane lata II wojny światowej.

Redaktorem naczelnym pisma był przez pierwsze 16 lat dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, Bernard Mark. Następnie pismem kierowali kolejno: Artur Eisenbach, Szymon Datner, Marian Fuks, Maurycy Horn (redaktor naczelny przez 17 lat, w latach 1973–1990), Jerzy Tomaszewski, Szymon Rudnicki, Daniel Grinberg, Alina Cała, wreszcie od 1999 r. redaktorem naczelnym „Biuletynu” jest prof. dr hab. Jan Doktór. Od 2001 r. czasopismo ukazuje się jako „Kwartalnik Historii Żydów”.

Przez znaczną część okresu Polski Ludowej tematyka żydowska była niechętnie dopuszczana na łamy czasopism, w niektórych latach była objęta niemal całkowitym zapisem cenzury. „Biuletyn ŻIH” był jedynym czasopismem, w którym przez wszystkie te lata mogły być publikowane artykuły i dokumenty na tematy żydowskie, w tym, co istotne, także materiały dotyczące zagłady Żydów podczas II wojny światowej.

Bibliografia zawartości „Biuletynu ŻIH” za lata 1949-2000 została opublikowana w numerze 3 (199) we wrześniu 2001 roku. Jej kontynuację stanowi bibliografia zawartości „Kwartalnika” za lata 2001–2010, która znajduje się w numerze 3 (239) z września 2011 roku.

„Kwartalnik Historii Żydów” publikuje artykuły dotyczące historii Żydów w Polsce i innych krajach, kultury i literatury żydowskiej. Przyjmujemy do publikacji wyłącznie teksty oryginalne, nie opublikowane wcześniej w innych miejscach. W załączniku znajdą Państwo wytyczne odnośnie nadsyłanych artykułów. Artykuły prosimy przesyłać na adres: mczajka@jhi.pl.

Rada redakcyjna:

 • Wolfgang Benz (University of Technology – Berlin)
 • Jonathan Brent (YIVO)
 • Dan Diner (Hebrew University – Jerusalem / Leibniz Institute – Leipzig)
 • Jan Doktór (ŻIH)
 • David Gershon Hundert (McGill University – Montreal)
 • Monika Krawczyk (ŻIH)
 • Gertrud Pickhan (Free University – Berlin)
 • Antony Polonsky (Brandeis University – Waltham, Mass.)
 • Daniel Reiser (Herzog College – Jerozolima)
 • Szymon Rudnicki (Uniwersytet Warszawski)

Kolegium redakcyjne:

Eleonora Bergman, Michał Czajka (sekretarz redakcji), Helena Datner, Jan Doktór (redaktor naczelny), Małgorzata Domagalska, Monika Krawczyk, Artur Markowski, Anna Michałowska-Mycielska, Alina Molisak, Joanna Nalewajko-Kulikov, Szymon Rudnicki

Zobacz archiwalne numery Kwartalnika Historii Żydów w Centralnej Bibliotece Judaistycznej

Zobacz wydanie rocznicowe Kwartalnika Historii Żydów. Wybór artykułów z lat 1950–2017