Między wiarą a rozumem

Konferencja naukowa

Między wiarą a rozumem - konferencja naukowa, zapowiedź.

Źródło: Archidiecezja Łódzka i "Więź"

Konferencja w ogólnopolskim seminarium dla starszych kandydatów do święceń.

5 maja o godz. 10 w Łodzi - konferencja naukowa „Między wiarą a rozumem”. Wśród zaproszonych gości członkowie redakcji „Więzi”: Zbigniew Nosowski, ks. Andrzej Draguła i Sebastian Duda.

Ks. Andrzej Draguła - wystąpienie na temat „Odczarowanie. Czy racjonalizacja szkodzi wierze?”. Zbigniew Nosowski – „Jedna wiara, cztery katolicyzmy”. Sebastian Duda – „Drugi Sobór Trydencki koniecznie potrzebny”.

Konferencja w ogólnopolskim seminarium dla starszych kandydatów do święceń. Informacje pod adresem: wodzickim@gmail.com.

Autor: Archidiecezja Łódzka

Ideą tej konferencji było pochylenie się nad zagadnieniami wiary i rozumu. W dzisiejszych czasach stawia się te dwa pojęcia w sprzeczności. Konferencja ma na celu wykazanie, że nie muszą się one wykluczać.

Wszystkich zgromadzonych w auli łódzkiego Seminarium przywitał ks. Dr hab. Sławomir Szczyrba. „Sesja jest okazją diagnozy tego co się dzieje między rzeczywistością wiary i rozumu. Co się dzieje między wiarą a rozumem?”- pytał ks. Rektor. Duchowny życzył wszystkim uczestnikom, aby ten czas konferencji był czasem owocnym i pomógł wybudzić się ze śpiączki intelektualnej.

Na początku wystąpił Metropolita Łódzki, który mówił o patrzeniu na wiarę i rozum w ujęciu historycznym.

Drugim prelegentem był ks .prof. Andrzej Draguła, który próbował znaleźć odpowiedź na pytanie: czy racjonalizacja szkodzi wierze?

Przed przerwą wystąpił także redaktor Zbigniew Nosowski, który jest naczelnym kwartalnika „Więzi”. Jego wykład był zatytułowany: „Jedna wiara, cztery katolicyzmy.”

„Drugi Sobór Trydencki niezbędnie potrzebny”, to temat ostatniego wystąpienia. Swoimi spostrzeżeniami podzielił się dr Sebastian Duda z kwartalnika „Więzi”.

Na zakończenie organizatorzy zaplanowali dyskusję, a podsumowania dokonał ks. Prof. Andrzej Perzyński, który wyraził radość z tego, że konferencja ta to oddolny pomysł kleryków z Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń.