Zmieniający się krajobraz relacji polsko-żydowskich. Gdzie jesteśmy dziś?

Forum Dialogu - logo

Źródło: Forum dialogu

W czwartek 24 lutego o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie z cyklu Zoom na Forum, na którym porozmawiamy o relacjach polsko-żydowskich w kontekście politologicznym i kulturowym.

Zbliżające się rocznice związane z Akcją Reinhardt każą nam pamiętać nie tylko o tym, co wydarzyło się 80 lat temu, ale też być wyczulonym na kolejne wydarzenia o zabarwieniu antysemickim, które z niepokojącą regularnością budzą nasze emocje.

Przywołując wydarzenia z ostatnich lat istotne w perspektywie relacji polsko-żydowskich i pamięci o Zagładzie, jak nowelizacja ustawy IPN (2018) i KPA (2021), czy postawienie pomnika kolejarza w Treblince, a także incydenty takie jak spalenie statutu kaliskiego, porozmawiamy o tym, gdzie jesteśmy i czego możemy się spodziewać w kontekście relacji polsko-żydowskich.

Naszym gościem będzie Piotr Forecki, politolog, pracownik Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, autor książek „Od »Shoah« do »Strachu«. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych” oraz „Po Jedwabnem. Anatomia pamięci funkcjonalnej”.

Zapraszamy do rejestracji na spotkanie. Wydarzenie jest też dostępne na profilu FB Forum Dialogu.