Dzień Judaizmu w Płocku

Wydarzenie: Muzeum Żydów Mazowieckich i Diecezja Płocka

Na zdjęciu: gośćmi specjalnymi Dnia Judaizmu w MŻM w 2018 roku byli rabin Dawid Grzegorz Szychowski (z lewej) i ksiądz kanonik doktor Włodzimierz Piętka.

Na zdjęciu: gośćmi specjalnymi Dnia Judaizmu w MŻM w 2018 roku byli rabin Dawid Grzegorz Szychowski (z lewej) i ksiądz kanonik doktor Włodzimierz Piętka.

Źródło: Muzeum Żydów Mazowieckich

Dzień Judaizmu, ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku, ma na celu budowanie więzi i pogłębianie dialogu między przedstawicielami chrześcijaństwa i judaizmu. W Muzeum Żydów Mazowieckich z myślą o tym co roku staramy się organizować spotkania, których gośćmi są przedstawiciele obu wyznań, wśród nich rabinki i rabini, biskupi i księża.

Gośćmi specjalnymi Dnia Judaizmu 2022 w MŻM będą Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej Mirosław Milewski i Rabin Pomocniczy Gminy Wyznaniowej Warszawskiej Yehoshua Ellis. Wydarzenie będzie miało formułę spotkania, które poprowadzi Rafał Kowalski, pełniący obowiązki kierownika MŻM. Pytania będą też mogli zadać uczestnicy wydarzenia. Ponadto, zgodnie z tradycją Dnia Judaizmu w MŻM, goście specjalni odmówią wybrany Psalm w językach hebrajskim i polskim.