Podziękowanie Klubu Inteligencji Katolickiej

KIK - fragment logo

Żródło: Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, (FB)

Dziś, 15 stycznia 2022 r., mijają trzy miesiące (92 dni) od uruchomienia przez KIK, we współpracy z Grupa Granica, Punktu Interwencji Kryzysowej w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Przez ten czas w ramach działań PIK-u przeprowadziliśmy 78 interwencji, niosąc pomoc humanitarną ponad 450 uchodźcom i migrantom, których spotkaliśmy w lasach niedaleko granicy polsko-białoruskiej. Dodatkowo rozwieszamy zestawy podstawowej pomocy humanitarnej i zbieramy z lasów ślady obecności „ludzi lasu”. Pomagamy również na miejscu w ośrodkach i domach tymczasowych, w których legalnie przebywają uchodźcy i migranci. Współpracujemy z lokalnymi mieszkańcami, pomagając im w ich pracach domowych czy organizując zajęcia dla dzieci. To dobry moment, by podziękować wszystkim, dzięki którym Punkt Interwencji Kryzysowej mógł i może działać każdego dnia:

 • ????Dziękujemy Marysi i Wojtkowi, i Marysi, za koordynację całości działań.
 • ????Dziękujemy Jagodzie i Darkowi, za miejsce, w którym możemy prowadzić PIK.
 • ????Dziękujemy Marysi, Oli, Borkowi i wielu innym osobom z Grupy Granica za naukę sztuki pomagania w lesie i wspieranie nas swoim doświadczeniem.

Nade wszystko

 • ????DZIĘKUJEMY wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom zaangażowanym w działanie PIK-u, za gotowość niesienia dzień i noc pomocy humanitarnej drugiemu człowiekowi będącemu w potrzebie.
 • ????Dziękujemy:
  Marysi, Wojtkowi, Marysi, Elce, Feli, Marcie, Markowi, Marysi, Robertowi, Helenie, Kubie, Anice, Marcie, Emilce, Antkowi, Mariannie, Gośce, Ani, Karolowi, Kasi, Anieli, Kubie, Tesi, Jackowi, Jakubowi, Pameli, Adamowi, Zosi, Oliwce, Jankowi, Michałowi, Marii, Oldze, Marii, Kasi, Zosi, Maćkowi, Pawłowi, Wojowi, Jackowi, Ryśkowi, Arianie, Karolinie, Helenie, Pyśce, Magdzie, Klarze, Lesławowi, Ziu, Plutowi, Michałowi, Mai, Jankowi, Marcie, Robertowi, Szymonowi, Grzegorzowi, Szymonowi, Hani, Jasiowi, Brunowi, Zosi, Kaczorowi, Sebastianowi, Jerzemu, Gabrieli, Majce, Tośce, Mateuszowi, Zosi, Zoszy, Szczepanowi, Wero, Ani, Ricie, Julii, Mariance, Agnieszce, Łukaszowi, Kazimierzowi, Damianowi, Hannie, Klarze, Frankowi, Maćkowi, Jankowi, Kasi, Bernadecie, Niucie, Marii, Agacie, Agacie, Marcinowi, Marysi, Zofii oraz tym wszystkim, którzy mimo, że w Punkcie jeszcze nie byli, wyrażali gotowość do wyjazdu.

Dziękujemy też wszystkim,

 • ????którzy działali z Warszawy: Marcie, Magdzie, Marcie, Markowi, Michałowi, Arianie, Jasiowi, Tośkowi, Stachowi, Hance, Kubie, Jędrkowi, Tomkowi, Jance, Klarze, oraz tym, którzy wsparli nasze działanie niezbędnym sprzętem: Adamowi, Rafałowi, Magdzie i Julkowi, Lidii i Radkowi, Anicie, Pawłowi.
 • ???? którzy przez ten czas wsparli prace PIK-u swoją modlitwą, dobrym słowem i darowiznami. Bez Was nie wytrwalibyśmy tak długo. Jesteśmy Wam za to niezmiernie wdzięczni. Dziękujemy wszystkim, którzy w okresie świąt Narodzenia Pańskiego przesłali nam kartki z życzeniami i podziękowaniami za działanie PIK-u. Część z tych kartek, z grafikami przygotowanymi przez polskich artystów w ramach współpracy z Rodziny bez Granic, możecie zobaczyć na dołączonym zdjęciu.

Sytuacja na granicy, choć wciąż daleka od spokojnej, powoli zmienia się, dlatego i my działamy też inaczej. Oprócz interwencji w lasach i innych działań na miejscu, rozpoczynamy zaangażowanie długofalowe, którym chcemy odpowiedzieć na potrzeby migrantów i uchodźców, którzy przebywają już na terenie Polski. Chcemy pomóc im podczas pobytu w ośrodkach oraz w przygotowaniu się do rozpoczęcia nowego życia w Polsce, poznać i zrozumieć ich potrzeby, pomóc w nauce języka, znalezieniu mieszkania i pracy. O tych działaniach będziemy niebawem dodatkowo informować.

ℹ️ Punkt Interwencji Kryzysowej KIK i długofalowe działania pomocowe dla uchodźców i migrantów można wesprzeć poprzez wpłaty na konto:

 • ➡️ 31 1140 2062 0000 4445 3900 1010,
 • tytułem „darowizna na cele statutowe – granica”
 • lub przez naszą specjalnie utworzoną zbiórkę:
 • ➡️ https://zrzutka.pl/e39mmv

DZIĘKUJEMY, że jesteście z nami!

2022-01-15-kik-dziekujemy.jpg