Gmina Żydowska w Warszawie: Działania Policji przypominają najbardziej ponure okresy historii

Gwiazda  Dawida

Fot. Jan Głąbiński

Źródło: eKAI

„Nocne działania Policji na Podlasiu przypominają najbardziej ponure okresy w polskiej historii, gdy ludzie niosący pomoc ofiarom reżimów byli zastraszani, karani i prześladowani za okazane serce i humanistyczną postawę” – tak zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie komentuje nocną akcję Policji w przygranicznym Punkcie Interwencji Kryzysowej Klubu Inteligencji Katolickiej. Wyrażając potępienie działań policji, stwierdzono: „Odbieramy je jako próbę zastraszenia wolontariuszy organizacji pozarządowych, którzy pragną nieść pomoc humanitarną migrantom”.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GMINY WYZNANIOWEJ ŻYDOWSKIEJ W WARSZAWIE

W ZWIĄZKU Z DZISIEJSZYMI NOCNYMI DZIAŁANIAMI POLICJI NA PODLASIU

W nocy z 15 na 16 grudnia 2021 roku funkcjonariusze Policji weszli do Punktu Interwencji Kryzysowej, prowadzonego przez Klub Inteligencji Katolickiej w okolicach Gródka na Podlasiu. Z punktu korzystają wolontariusze, którzy przybywają z całej Polski, aby zgodnie z prawem koordynować udzielanie pomocy humanitarnej ludziom uwięzionym na granicy polsko-białoruskiej. Do godziny piątej rano kilkudziesięciu uzbrojonych policjantów przesłuchiwało wolontariuszy, przeszukiwało dom i samochody, odebrało wolontariuszom komputery i telefon. Od rana wydarzenia, które miały miejsce w nocy na Podlasiu, opisują media.

Członkowie i Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie potępiają działania Policji – dzisiejsze nocne wejście do Punktu Interwencji Kryzysowej Klubu Inteligencji Katolickiej na Podlasiu.

Odbieramy je jako próbę zastraszenia wolontariuszy organizacji pozarządowych, którzy pragną nieść pomoc humanitarną migrantom – ludziom zziębniętym, głodnym, chorym i często znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Wolontariusze, współpracując z medykami i lokalnymi społecznościami, starają się wesprzeć i uratować od śmierci niewinne ofiary międzynarodowej polityki.

Nocne działania Policji na Podlasiu przypominają najbardziej ponure okresy w polskiej historii, gdy ludzie niosący pomoc ofiarom reżimów byli zastraszani, karani i prześladowani za okazane serce i humanistyczną postawę.

My, Żydzi, nie godzimy się na takie działania! Zaprzeczają one podstawowym wartościom człowieczeństwa, takim jak: obrona życia i ludzkiej godności, solidarność, współczucie, troska o drugiego człowieka.

Apelujemy do polskich władz o nieutrudnianie działań humanitarnych ratujących zdrowie i życie ludzi! Upominamy się także o możliwość wjazdu medyków, wolontariuszy i dziennikarzy na tereny przy granicy polsko-białoruskiej.

Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie:
Lesław Piszewski
Anna Bakuła-Wasilewska
Anna Dodziuk van Kooten
Elżbieta Magenheim
Grażyna Majer