„Wiedza (nie)umiejscowiona”: promocja książki

„Wiedza (nie)umiejscowiona”  - okładka

Źródło: Fundację Bente Kahan

„Wiedza (nie)umiejscowiona”

„Wiedza (nie)umiejscowiona” to wyjątkowy tom. Jest on owocem konferencji pt. „75 lat później… Jak uczyć o Holokauście dzisiaj i jutro” zorganizowanej przez Fundację Bente Kahan i Katedrę Judaistyki im. T. Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego w 2020 r. Książka jest zapisem rozmowy specjalistów wielu dziedzin związanych z edukacją na temat wyzwania zawartego w tytule – w jaki sposób dobrze uczyć o Zagładzie Żydów podczas II wojny światowej w dzisiejszej rzeczywistości.

Teksty zawarte w tomie pt. „Wiedza (nie)umiejscowiona” mają interdyscyplinarny i praktyczny wymiar. Ich autorzy starali się zmierzyć z praktycznym aspektem edukacji o Holokauście i wykorzystać swoje własne, specjalistyczne doświadczenie do tego, by zbudować możliwie szeroką panoramę praktyk i rozwiązań. Wstęp napisany przez Katarzynę Liszkę zarysowuje też filozoficzne tło nauczania o Zagładzie oraz sprawę tytułowego „umiejscowienia” – czyli pytanie o to, gdzie właściwie znajduje się przestrzeń na poważne zajęcie się tym tematem.

Refleksje zawarte w „Wiedzy (nie)umiejscowionej” będą z pewnością interesujące dla wszystkich, którzy zajmują się lub interesują nauczaniem o Holokauście, ale też – szerzej – zagadnieniami związanymi z edukacją nieformalną, edukacją historyczną i interdyscyplinarną humanistyką. Spotkanie z autorami tekstów zawartych w tomie, które odbędzie się w Synagodze pod Białym Bocianem to okazja, by porozmawiać o tym wszystkim osobiście.

Wstęp wolny!

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w Synagodze Pod Białym Bocianem współfinansowanego przez Gminę Wrocław