Pierścień Tolerancji dla rabina Homolki

Rabin Walter Homolka

Źródło: KAI

Profesor teologii żydowskiej na uniwersytecie w Poczdamie, 57-letni rabin Walter Homolka, został uhonorowany Pierścieniem Tolerancji przyznanym przez Europejską Akademię Nauk i Sztuk Pięknych. „Homolka w znacznym stopniu przyczynił się do utworzenia w 2013 r. School of Jewish Theology” – centrum teologii żydowskiej na Uniwersytecie w Poczdamie, poinformowano w komunikacie po uroczystości wręczenia nagrody w Kolonii. Od 2014 r. zajmuje stanowisko profesora tej uczelni na kierunku Współczesnej Żydowskiej Filozofii Religii ze szczególnym uwzględnieniem żydowskich denominacji i dialogu międzyreligijnego.

Rabin Walter Homolka - Człowiek Pojednania Polsakiej Rady Chrześcijan i Żydów

Wraz z rabinem uhonorowano założyciela katolickiej Wspólnoty Sant’Egidio z Rzymu, prof. Andrea Riccardiego oraz przewodniczącego Albańskiego Światowego Związku Bektashi Dede Baba, Edmonda Brahimaja.

Prof. Andrea Riccardi - Człowiek Pojednania Polsakiej Rady Chrześcijan i Żydów

Walter Homolka jest jedną z czołowych postaci światowego judaizmu reformowanego, członkiem zarządu „World Union for Progressive Judaism” (Europejskiej Unii Judaizmu Postępowego). Od września 2002 r. jest rektorem Kolegium Abrahama Geigera w Poczdamie, jedynej w Niemczech uczelni kształcącej rabinów – pierwszej od czasu Zagłady.

Od wielu lat rabin Homolka utrzymuje intensywne kontakty z Polską, zarówno z instytucjami naukowymi, jak i gminami żydowskimi. Jest inicjatorem polsko-niemieckich projektów realizowanych we współpracy z Instytutami Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainicjował także współpracę poczdamskiego Instytutu Teologii Żydowskiej z katolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku uczestniczył w organizowanym przez KUL programie „Ekumeniczny Lublin 2021”.

Europejska Akademia Nauk i Sztuk Pięknych jest międzynarodową organizacją pozarządową. Powołały ja do życia w 1990 kraje członkowskie Wspólnot Europejskich. Członkami akademii jest ponad 2000 najwybitniejszych naukowców i artystów z całej Europy, wśród nich 31 laureatów Nagrody Nobla. Akademia ma swoją siedzibę w austriackim Salzburgu. Pierścień Tolerancji jest przyznawany corocznie od 1997 roku. Nawiązuje ona do przypowieści o pierścieniu autorstwa niemieckiego poety Gottholda Ephraima Lessinga (1729-1781).

Wśród poprzednich laureatów są m.in. były burmistrz Jerozolimy Teddy Kollek, kardynał Karl Lehmann z Moguncji oraz dyrygent Daniel Barenboim.