Oświadczenie Fundacji Znowu Razem w sprawie antysemickich wydarzeń w Kaliszu, w dniu 11.11.2021r.

Spalenie kopii Statutu Kaliskiego

Źródło: Fundacja Znowu Razem

Fundacja Znowu Razem istnieje po to, aby kształtować postawy szacunku, tolerancji, zrozumienia i akceptacji, które służą budowaniu przyjaźni między narodami, a w szczególności w relacjach polsko - izraelskich. Dlatego jednoznacznie potępiamy antysemickie wydarzenia, które miały miejsce w dniu 11 listopada w Kaliszu. Słowa i czyny zaistniałe w przestrzeni publicznej są nie do zaakceptowania i nie miały prawa się wydarzyć. Występowanie przeciwko ludziom innego wyznania czy innej narodowości, odmawianie im prawa do życia, niszczenie symboli historycznych i narodowych to zachowania zasługujące na powszechne potępienie. Nie zgadzamy się na głoszenie haseł i wykonywanie gestów, które godzą w prawo do życia i godność innych ludzi.

Uważamy, że należy zrobić wszystko, aby podobne wydarzenia nigdy więcej nie miały miejsca w naszym mieście. Kalisz to miasto wielokulturowe i wielowyznaniowe w całej swojej historii, zamieszkiwane dziś przez większość ludzi dobrej woli i pięknego serca z szacunkiem odnoszących się do wielonarodowej i wielowyznaniowej historii miasta. Udowodnili to wiele razy uczestnicząc w akcjach socjalnych, wspierając starszych, karmiąc głodnych, sprzątając cmentarze różnych wyznań w tym: Cmentarz Żydowski przy ul. Podmiejskiej. Wiele osób uczestniczyło w wydarzeniach kulturalnych przypominających bogactwo kulturowe i religijne naszego miasta, które organizowała nasza fundacja we współpracy z Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Kalisza.

Tym bardziej nie zgadzamy się, aby w Kaliszu, wbrew części jego obywateli, jakaś mniejszościowa grupa, obcy lub mieszkańcy - zakłamywali przeszłość i niszczyli przyszłość naszego miasta. Statut Kaliski został nadany przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego i potwierdzany przez kolejnych Królów Polskich. Przez ponad 850 lat, żaden Król czy późniejszy Prezydent Miasta nie odwołał jego postanowień, tym bardziej nie może tego zrobić jakiś obcy, choćby nawet bardzo tego pragnął. Tak więc w kwestii Statutu Kaliskiego nic się nie zmieniło, nic nie zmieni jego pięknej historii, a ostatnie wydarzenia pokazują jak bardzo dzisiaj jest ważna jego treść i aktualne jego przesłanie.

Statut Kaliski to symbol tolerancji, przykład współistnienia różnych religii i kultur, wykorzystania różnorodności do rozwoju miasta i powodzenia jego obywateli. Chociaż powstał w czasie, który my dziś nazywamy ,,wiekami ciemnymi’’, pokazuje otwartość, szacunek, akceptację dla ,,innych’’ i to, że o trudnych sprawach społecznych można rozmawiać i dojść do porozumienia.

W dniu 2 grudnia 1939 roku rozpoczęto pierwsze deportacje żydowskich obywateli miasta Kalisza do obozów przejściowych i gett. W tym roku mija 82 rocznica tych strasznych dni, od wielu lat władze miasta i mieszkańcy składają kwiaty na Skwerze Rozmarek, aby upamiętnić mieszkańców Kalisza, którzy zginęli w Shoah. Niech ten zbliżający się dzień 2 grudnia 2021 roku, będzie dniem pamięci i oddania szacunku dla wszystkich żydowskich obywateli naszego miasta.

To także dobry czas, aby zastanowić się, co zrobić, aby takich dni nie było już nigdy więcej.

Prezes Fundacji Znowu Razem
Zbigniew Judasz

2021-11-12-znowu-razem-1.png

2021-11-12-znowu-razem-2.png