Dialog chrześcijańsko-żydowski - praktyki i narzędzia

Forum Dialogu - logo

Źródło: Forum Dialogu

Forum Dialogu zasprasza do wspólnej diagnozy potrzeb środowiska osób, które nie tylko w teorii, ale i w praktyce działają na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w swoich wspólnotach. Wiemy, że działający na rzecz dialogu, mają swoje obserwacje, doświadczenia, ale też wiedzą czego im i innym brakuje, by działać jeszcze skuteczniej.

Nasze konsultacje „Dialog chrześcijańsko-żydowski - praktyki i narzędzia” odbędą się 25 listopada, w godz. 18.00-20.00 w formule online na platformie Zoom.

Forum Dialogu to organizacja zajmująca się od 1998 roku dialogiem polsko-żydowskim poprzez edukację, odbudowę więzi i budowanie sieci wsparcia dla lokalnych działaczy i działaczek. W ostatnich latach zaczęliśmy również kierować nasze programy do liderów społeczności chrześcijańskich w Polsce jako ważnych aktorów społecznych, którzy mogą zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Nasze zaproszenie do wspólnej diagnozy potrzeb i sprawdzonych narzędzi wynika również z szerszego namysłu jaki teraz prowadzimy nad własnymi kierunkami działania.

Wierzymy, że rozmowa w gronie osób zajmujących się na różnych polach dialogiem chrześcijańsko-żydowskim pomoże nam wszystkim pogłębić refleksje, które będziemy mogli przekuć na efektywne działanie. Chcielibyśmy lepiej zrozumieć, jak w tych przestrzeniach chrześcijańsko-żydowskich już działamy i co się nam udaje, jakimi dobrymi praktykami i doświadczeniami chcemy się dzielić. Jednocześnie chcemy też wiedzieć jakich rozwiązań, jakiego wsparcia, wiedzy, źródeł lub narzędzi nam brakuje do skutecznego działania.

Planujemy skupić się w tych rozmowach na czterech obszarach:

  • Dialog na katechezie
  • Dialog w parafii i wspólnocie
  • Dialog w seminarium i na uczelni
  • Dialog w mieście i diecezji

Od siebie dodam, że bardzo jestem ciekawa wniosków do jakich możemy dojść rozmawiając w zróżnicowanym geograficznie i wyznaniowo gronie. Bardzo serdecznie zapraszam do spędzenia z nami tych dwóch godzin w namyśle i dzieleniu się obserwacjami i pomysłami.

Jeśli masz możliwość wziąć udział, prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety zgłoszeniowej. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 listopada.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Marią Sokołowską: maria.sokolowska@dialog.org.pl

Pozdrawiam serdecznie

Zuzanna Radzik