Międzynarodowa konferencja "What’s New, What’s Next?"

Innovative Methods, New Sources, and Paradigm Shifts in Jewish Studies

What is new, what is next?

Źródło: Muzeum Hisorii Żydów Polskich POLIN

Rejestracja online od 13 września

Konferencja online "What’s New, What’s Next? Innovative Methods, New Sources, and Paradigm Shifts in Jewish Studies" ma na celu dyskusję nad nowymi kierunkami interdyscyplinarnych badań skupionych na tematyce Żydów z Europy Środkowej i Wschodniej.

 • Konferencja online: 3-7 października 2021
 • Rejestracja na konferencję <<<
 • Konferencja jest bezpłatna
 • Język konferencji: angielski
 • Panele dyskusyjne i prezentacje główne będą tłumaczone symultanicznie na język polski

Badacze i badaczki z różnych dyscyplin takich jak: antropologia, socjologia, historia, studia nad pamięcią, muzeologia, historia sztuki i politologia zastanowią się jakie jest miejsce współczesnej judaistyki w kontekście dzisiejszych studiów humanistycznych i społecznych.

Opis konferencji

Podczas konferencji będziemy poszukiwać odpowiedzi m.in. na pytania: Co kryje się pod określeniem “studia żydowskie”? W jakim kierunku powinny się rozwijać? Jakimi paradygmatami się kierować? Które teoretyczne i metodologiczne dokonania współczesnej humanistyki powinny kształtować studia żydowskie? Jak badacze z rożnych dziedzin – historii, nauk społecznych, literatury, kultury wizualnej, studiów performatywnych – wpływają na studia żydowskie? Co daje studiom żydowskim podejście interdyscyplinarne?

4 wykłady specjalne i wprowadzające:<<<

 • François Guesnet, "The Narcissism of Small Differences? Reflections on Jewish Studies and Jewish Area Studies"
 • Havi Dreifuss, "Beyond traditional methods: Five Thoughts of what is New and What is Next in Jewish Studies"
 • Marcin Wodzinski, "What's Next in Jewish Studies: Prospects and Challenges"
 • Gerben Zaagsma, "Exploring Jewish History in the Digital Age"

Więcej informacji >>

Panele z otwartego naboru (poniżej zakres tematyczny)

 • Nurty teoretycznie w studiach żydowskich
 • Paradygmaty, metodologie i źródła
 • Problemy, główne obszary badań i „białe plamy”
 • Źródła cyfrowe i metody humanistyki cyfrowej
 • Etyka i polityka
 • Instytucje akademickie i kulturalne w procesie kształtowania wiedzy w zakresie studiów żydowskich
 • Dziedzictwo żydowskie

1 sesja plakatowa

 • Doktoranci zaprezentują metodologiczne, teoretyczne i źródłowe problemy związane z ich pracami doktorskimi.

2 panele dyskusyjne:<<<

 • "Creating a Legacy: The Impact of Jewish Studies in Poland"
 • "The Future of Museum Architecture"

Więcej informacji >>

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami: whatsnewconference@polin.pl

Komitet Naukowy konferencji:

 • Jonathan Brent, YIVO Institute for Jewish Research
 • François Guesnet, , University College London
 • Barbara Kirshenblatt-Gimblett, POLIN Muzeum (Przewodnicząca Komitetu naukowego)
 • Lisa M. Leff, United States Holocaust Memorial Museum
 • Enrico Lucca, Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow
 • Artur Markowski, Muzeum POLIN (Koordynator merytoryczny konferencji)
 • Dan Michman, Yad Vashem
 • Antony Polonsky, Muzeum POLIN
 • Hubert Strouk, Mémorial de la Shoah
 • Michał Trębacz, Muzeum POLIN
 • Scott Ury, Tel Aviv University
 • Anat Vaturi, Tel Aviv University
 • Genevieve Zubrzycki, University of Michigan
 • Andrzej Żbikowski, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelblum

Program konferencji <<<

 • Konferencja odbędzie się na platformie Gridaly, rejestracja na konferencję >>
 • Sesje równoległe w języku angielskim
 • Wykłady specjalne i wprowadzające oraz debaty w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski
 • Kliknij na wybrany dzień, aby sprawdzić program konferencji

Dzień 1 // 3 października (niedziela)

16.00 – 18.00 // Otwarcie konferencji

 • The Narcissism of Small Differences? Reflections on Jewish Studies and Jewish Area Studies
  Paneliści:
  • Wykładowca: François Guesnet
  • Komentatorzy:
   • Enrico Lucca
   • Dan Michman
   • Harriet Murrav
   • Andrzej Żbikowski
    Moderator: Artur Markowski

18.00 – 18.30 // Przerwa

18.30 – 20. 00// Blok sesji równoległych 1

 • 1. Narratives of Conversion and Belonging in Jewish and Polish History
  Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Israel Bartal
   • Karen Auerbach, "Alienation, Belonging, and Gender: Coming of Age between Catholic and Jewish in Fin-de-Siecle Warsaw"
   • Hanna Kozinska-Witt, "Female Jewish Converts in Krakow's Public Sphere: The Case of the Baruch Family During the Second Half of the 19th Century"
   • Kalman Weiser, "A Yiddishist 'Ba’al Tshuvah': Max Weinreich in Vilna"
 • 2. New Paradigms, Methodologies, and Sources for the History of Hasidism
  Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Ora Wiskind-Elper
   • Glenn Dynner, "Polish Hasidism as a ‘Culture of Resistance’"
   • Elly Moseson, "Holy Writings: The Manuscript in Hasidism and in its Historical Reconstruction"
   • Wojciech Tworek, "Hasidic Yeshivas in Interwar Poland from a Quantitative Perspective: The Case of Chabad-Lubavitch"
 • 3. Historians of Societies in Turmoil: Cultural Memory and Politics of Memory
  Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Jeffrey Veidlinger
   • Omer Bartov, "Criminalizing Denial as a Form of Erasure: The Polish-Ukrainian-Israeli Triangle"
   • Dalia Ofer, "History and Memory: A Challenge for Israeli Historians. A Personal Account"
   • Monika Rice, "What Went Wrong After "Neighbors," and Can We Still Talk to One Another?" 20.00 – 22.00 // Sesja Plakatowa

Dzień 2 // 4 października (poniedziałek)

16.00 – 18.00 //

 • Exploring Jewish History in the Digital Age
  Paneliści:
  • Wykładowca: Gerben Zaagsma
  • Moderator: Haim Gertner

18.00 – 18.30 // Przerwa

18.30 – 20.00 // Blok sesji równoległych 2

 • 4. Between Memory and Education: Challenging Holocaust Transmission and the Fight against Antisemitism
  Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Omer Bartov
   • Delphine Barré, "Communicating the Holocaust: Educators' Dilemmas in the Age of Social Media"
   • Philippe Boukara, "Pedagogy in Direct Confrontation with Antisemitism"
   • Hubert Strouk, "Antisemitism and Social Networks: Permanence and Mutations"
 • 5. Exhibiting Loss: Discovering New Museum Possibilities
  Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Galit Hasan-Rokem
   • Gabriele Kohlbauer-Fritz, "On the Search of Lost Time and Space: The Virtual Shabbat Room by Isidor Kaufmann and Maya Zack"
   • Lea Mauas and Diego Rotman, "On Ephemeral Homes: Reflections on Sukkot, Museums and Contemporaneity"
   • Jeffrey Shandler, "YIVO’s Lost Museum of the Homes of the Past"
 • 6. Inside the Eruv: Inclusive Approaches to Haredi Language, Religion, and Culture
  Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Samuel Heilman
   • Ayala Fader, "Anthropology and Jewish Studies: Ultra-Orthodox Doubt, Ethics, and Obligation"
   • Lily Kahn and Kriszta Eszter Szendrői, "Contemporary Hasidic Yiddish"
   • Naomi Seidman, "Whatever Happened to Bais Yaakov Yiddish?"

20.00 – 20.30// Przerwa

20.30 – 22.00 // Panel dyskusyjny

 • Creating a Legacy: The Impact of Philanthropy on Jewish Studies in Poland
  Paneliści:
  • Uczestnicy debaty: Sally Berkovic, Anita Friedman, Shana Penn, Irene Pletka
  • Moderator: Dariusz Stola

Dzień 3 // 5 października (wtorek)

16.10 – 18.00 //

 • Beyond Traditional Methods: What is New and What is Next in Jewish Studies – Five Thoughts
  Paneliści:
  • Wykładowca: Havi Dreifuss
  • Komentatorzy:
   • Monika Adamczyk-Garbowska
   • Valery Dymshits
   • Jeffrey Kopstein
   • Jeffrey Veidlinger
  • Moderator: Michał Trębacz

18.00 – 18.30 // Przerwa

18.30 – 20.00 // Blok sesji równoległych 3

 • 7. The Corporeal Turn: Cookbooks, Food, and Embodied Memory
  Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Jarosław Dumanowski
   • Susanne Belovari, "The Unknown Ingredient: Viennese Cuisine Before Hitler"
   • Kinga Júlia Király, "Recipes for a New Beginning: Transylvanian Jewish Stories of Life, Hunger, and Hope"
   • András Koerner, "How to Read a Cookbook"
 • 8. Reconsidering the Spatial Turn in Jewish Studies: A Relational Approach Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Cecile Kuznitz
   • Susanne Korbel, "A Jewish Urban Space? Non-Jews in Vienna’s Leopoldstadt"
   • Klaus Hödl, "Using Space and Conviviality in Exploring Jewish and Non-Jewish Relations"
   • Maja Hultman, "Reconstructing the Swedish Ostjude: Deep Mapping, GIS, and Urban Space"
 • 9. Multilingual Jewish Popular Culture from the end of the 19th Century until 1939: Routes to Modernity
  Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Gennady Estraikh
   • Ela Bauer, "Hebrew Literature Should Descend to the Streets of the Shoemakers, the Tailors, the Washerwomen, and the Cooks: Responses in Warsaw at the End of the 19th Century to the Development of Popular Hebrew Literature"
   • Nathan Cohen, "Popular Yiddish Reading: “Bibliotekn” for Lay Yiddish Readers"
   • Eugenia Prokop-Janiec, "Interwar Polish-Jewish Novels in Installments as a Medium of Memory and History"

20.00 – 20.30 // Przerwa

20.30 – 22.00 // Blok sesji równoległych 4

 • 10. Focusing on Families: What Does Polish Jewish History Have to Gain? Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Ori Yehudai
   • Sarah Cramsey, "“It Was Easier with a Child than Without”: Creating and Raising Polish Jewish Families in Wartime Soviet Union, 1939–1946"
   • Anna Cichopek-Gajraj, "Acquiring Information: Polish Jewish Families in Postwar Displacement"
   • Joanna Michlic, "Postwar Reconstructions of Family through the Eyes of Polish Jewish Child Survivors"
 • 11. New Interactive Internet Approaches to Studying Eastern European Jewish Music Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Judah Cohen
   • Eléonore Biezunski, "Acknowledging the Archives as a Living Space"
   • Christina Crowder, "The Crowdsourced Digital Archive"
   • Mark Slobin, "Yiddishfolksong.com: Integrating Approaches to a Neglected Treasure House"
 • 12. Approaches to Jewish Architecture: From Nationalism to Post-Modernism Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Saskia Coenen Snyder
   • Vladimir Levin, "Synagogues in 19th-Century Eastern Europe and What May be Learned from Them"
   • Ulrich Knufinke, "Synagogues and Jewish Community Centers in Germany as Architecture of Remembrance and Jewish Empowerment after the Holocaust"
   • Sergey Kravtsov, "Temple Iconography in 19th- and Early 20th- Century Synagogue Architecture"

Dzień 4 // 6 października (środa)

16.00 – 18.00 //

 • What's Next in Jewish Studies: Prospects and Challenges
  Paneliści:
  • Wykładowca: Marcin Wodziński
  • Komentatorzy:
   • Natalia Aleksiun
   • Shaul Stampfer
   • Adam Teller
   • Marzena Zawanowska
 • Moderator: Michał Galas

18.00 – 18.30 // Przerwa

18.30. – 20.00 // Blok sesji równoległych 5

 • 13. City, School, and Family: Exploring New Sources for the History of Galician Jews
  Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Daniel Unowsky
   • Hanna Kozińska-Witt, "Municipal Records and the History of Kraków’s Jewish Community, 1866–1914"
   • Rachel Manekin, "Voices of Young Jewish Women in Official Records"
   • Alicja Maślak-Maciejewska, "Exhortations” for Jewish Youth"
 • 14. Ilanot: Kabbalistic Iconotexts and New Frontiers of Digital Humanities
  Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Moshe Idel
   • J.H. (Yossi) Chajes, "The Kabbalistic Tree: Challenges and Opportunities in the Research of a “New” Genre"
   • Hanna Gentili, "Modeling the Worlds of Ilanot: The Ontology of Maps of God"
   • Uri Safrai and Eliezer Baumgarten, "A Virtual Voyage Between Spheres and Sefirot: The Venetian Parchment and its Sources"
 • 15. Looking At, Looking Away: The Testimonial Agency of Holocaust Photography
  Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Iwona Kurz
   • Dorota Glowacka, "(Re)framing Gender: Representations of Female Bodies in Holocaust Photographs"
   • Valerie Hébert, "Silent Witnesses: The Šķēde Execution Photographs"
   • Wendy Lower and John K. Roth, "Holocaust Atrocity Photography as Testimony and Resistance"

20.00 – 20.30 // Przerwa

20.30 – 22.00 // Blok sesji równoległych 6

 • 16. Fin-de-Siècle Łódź: Jews, Patrons, and the Art of Samuel Hirszenberg
  Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Renata Piątkowska
   • Richard I. Cohen, "The Artist and His Patrons: The Case of Samuel Hirszenberg (1865–1908)"
   • Ruthie Kaplan, "Expanding the Borders: The Jewish District in Łódź between 1862 and 1914"
   • Mirjam Rajner, "Samuel Hirszenberg: A Polish Jewish Artist in Fin-de-siècle Łódź"
 • 17. Transregionalism, Local Identities, and Jewish Geography in Early Modern Ashkenaz
  Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Nancy Sinkoff
   • Andrea Schatz, "Cities, Lands, and Narrated Geographies in Early Modern Jewish Historical Writing"
   • Pavel Sládek and Milan Žonca, "Transregionalism and Jewish “Mental Geographies’ in Early Modern East-Central Europe"
   • Tamás Visi, "The Value of the Ketubbah in 17th-Century Moravia"
 • 18. Jews and Conversion in Eastern Europe: New Approaches, Methodologies, Sources
  Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Paweł Maciejko
   • Victoria Gerasimova, "Jewish Conversion Narratives and Personalizing the Margins of the Early Modern Jewish Community in Eastern Europe"
   • Agnieszka Jagodzińska, " How Jewish is the History of Jewish Converts?"
   • Ellie Schainker, "Narratives of Violence: Jews and Conversion in the Imperial Russian Borderlands"

Dzień 5 // 7 października (czwartek)

16.00 – 17.30 // Blok sesji równoległych 7

 • 19. Polish Jews: Towards a New Past
  Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Natan Meir
   • Ofer Dynes, "The Eastern European Archival Imaginary: Past, Present, and Future"
   • Kamil Kijek, "The Transnational and Archival Turn: Rethinking Post-1945 Polish Jewish History"
   • Agnieszka Wierzcholska, "The Microhistory of Polish-Jewish Interaction in Urban Space"
 • 20. The Network of Inns in the Grand Duchy of Lithuania in the 18th century: A Spatial Humanities Approach to Jewish Socio-Economic Activities in Early Modern History
  Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Moshe Rosman
   • Alberto Giordano and Jurgita Verbickienė, "Identifying and Reconstructing the Network by Jewish Rented Inns along the Border of Prussia and the Grand Duchy of Lithuania"
   • Aivaras Poška, "The Inn by the Water Road: Supplementary River Trade Infrastructure and its Modus Operandi during the Second Half of the 18th Century"
   • Shaul Stampfer, "A New Look at Jews as Sellers of Alcoholic Beverages"
 • 21. Mobility and Migration in German-Jewish Photography during the National Socialist Era
  Paneliści:
  • Moderator/Komentator: Maiken Umbach
   • Rebekka Grossmann, "A Camera and a Map: Independent Travel and Mobility in German-Jewish Vernacular Photography"
   • Shira Miron, "The Actual History of the Last Image: Documentation, Narration, and Remembrance in German-Jewish Photography of Departure"
   • Sarah Wobick-Segev, "Between Escape and Escapism: How Vacation Photography Informed Visions of Emigration"

17.30 – 18.00 // Przerwa

18.00 – 19.30 //

 • Panel dyskusyjny: The Future of Museum Architecture
  Paneliści:
  • Uczestnicy debaty: Manuel Herz, Rainer Mahlamaki, Jakub Szczęsny
  • Moderator: Barbara Kirshenblatt-Gimblett

19.30 – 20.00 // Przerwa

20.00 – 21.00 //

 • Podsumowanie konferencji
  Paneliści:
  • Paneliści: Scott Ury, Dariusz Stola, Geneviève Zubrzycki
  • Moderator: Antony Polonsky

Regulamin konferencji <<<

Konferencja jest organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN