Jezus zapowiada swą mękę, a uczniowie kłócą się, kto z nich jest największy… [komentarz do Ewangelii]

Clay Banks/Unsplash | CC0

Clay Banks/Unsplash | CC0

Źródło: Alateia 19 wrzwśnia 2021

Z komentarza do Ewangelii ks. Grzegorza Michalczyka

Dla uczniów Jezusa, słyszących o nadchodzącym królestwie Bożym, niezwykle kusząca stała się wizja pozycji i władzy.

(...)

Warto przypomnieć słowa kardynała Josepha Ratzingera: „To bardzo ważne – pisał przed laty – by kategorią, która oddaje sens kapłaństwa, nie była kategoria panowania. (…) Jeśli kapłan, biskup, papież pojmują swój urząd jako władzę, to rzeczywiście go wypaczają.

Jak wiemy z Ewangelii, wśród uczniów Jezusa toczył się spór o miejsce w hierarchii. Od pierwszej chwili pojawiła się wśród nich – i ciągle trwa – pokusa panowania. Niepodobna zaprzeczyć, że pokusa ta daje się zauważyć w każdym pokoleniu, również dzisiaj.

(…) Należycie rozumiane ka­płaństwo nie oznacza, że w końcu dochodzę do kierowniczych stanowisk, które dają mi władzę, lecz że rezygnuję z własnych planów i poświęcam się służbie”.

„Bo Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i życie swoje oddać za wielu…”

Ewangelia: Mk 9, 30-37

Ks. Grzegorz Michalczyk
Ur. 1964, duchowny archidiecezji warszawskiej. Krajowy duszpasterz środowisk twórczych, rektor kościoła pw. świętych Alberta i Andrzeja w Warszawie. Był wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Konsultant i współautorem programów radiowych i telewizyjnych. Wcześniej pełnił funkcję duszpasterza akademickiego w parafii św. Jakuba Apostoła na Ochocie (1998–2010) i proboszcza parafii w podwarszawskich Laskach (2010–2012).

Czytaj więcej:
Komentarze do Ewangelii ks. Grzegorza Michalczyka