Jedwabne - lista imion

Zdjęcie: Fragment pomnika upamiętniającego pomordowanych Żydów z Jedwabnego Wikipedia, fotonews

Zdjęcie: Fragment pomnika autorstwa Ewy Trafnej upamiętniającego pomordowanych Żydów z Jedwabnego. Wikipedia, fotonews

Źródło: Lista powstała na podstawie książki Anny Bikont „My z Jedwabnego"

Imiona i nazwiska członków żydowskiej społeczności, żyjących w 1940 roku w niewielkim miasteczku Jedwabne koło Łomży.

Wojnę przeżyło około 10 spośród 1500 jedwabieńskich Żydów. Lista powstała na podstawie książki Anny Bikont „My z Jedwabnego".

 • Chaja Sara Wasersztajn, wdowa po Becalelu, krawcowa, z synami Szmulem i Szlomą Saulem;
 • Samuel, Nachum, Joken, Baruch i Abraham Hofmanowie;
 • Icchak Grądowski, zwany Gradusem, z żoną i dwójką dzieci;
 • Izrael i Meir Grądowscy;
 • Zundel Sosonowski i jego druga żona, Czizi, córka Zundla z pierwszego małżeństwa - Sara Szwarc z czteroletnim dzieckiem;
 • rzeźnik Atłasowicz z rodziną;
 • Meir Grądowski, stolarz, z żoną Kejlą, córką Chaną, z jej mężem Awigdorem Fiszkowskim, synem Chai i Meira spod Radziłowa;
 • Jankiel Fajbel, zwany Chinkies, z żoną;
 • Symcha Grajewski, legionista, uczestnik wojny z 1920r., z żoną Ryklą i synem Meirem;
 • Mosze Kamionowicz, krawiec, z żoną i trójką dzieci;
 • Jankiel Blumert z Wizny, właściciel 36-metrowej komórki przy ulicy Przytuskiej, za domem Kamionowicza;
 • Alter Bursztejn z córką;
 • Jankiel Piekarski, bednarz, z żoną Gołdą (córką Rywki i Lejba Czapnickich), córkami: Chają Sarą i Pesą, z mężem Chajki - Nachumem Burnsztajnem i niemowlakiem o imieniu Zelig;
 • Czapnicki, stolarz, z żoną Mirjam Leą (z domu Atłasowicz);
 • Alter Icchak Marchewko, bednarz, z żoną Itą i siedmiorgiem dzieci (Neszka, najstarsza, wyszła już za mąż);
 • Daniel Szklarkiewicz, zwany Daniłkiem, z żoną Mirjam, zwaną Mariaszką;
 • Zelman i Icek Burak;
 • Mosze Lasko, zwany Mietkiem, z żoną Leą i dwójką dzieci: Chaimem i Fajgą;
 • Abraham Szmuel Binsztajn, syn Tamary i Saula, z żoną Orechamą Tyszkowską i synem Saulem, jego żoną Basją, zwaną Baśką i jej siostrą Chajką Kubrzańską;
 • Mejta Rojza Neumark z dwiema córkami;
 • Judko Męczkowski z rodziną;
 • Chaim Łojewski, kowal, z żoną, krawcową, synem i córkami, Haszką i Gołdą;
 • Josel Cynowicz, sadownik i młynarz, z żoną Sarą Rojzą, zwaną Szirką, i córką Elke, niemową;
 • Mosze Cynowicz, rzeźnik;
 • Abraham Zamborowski, kowal, z żoną Szajną i dziećmi;
 • Mosze Zamborowski, student jesziwy, z żoną Felą, córką Szajny i Mendla Altenbergów;
 • Czyżewscy;
 • Azriel Zelik Makowski, krawiec, z żoną Sarą (z domu Selerczyk) z dziećmi;
 • Mosze Makowski z żoną Chają, handlującą rybami, z trójką dzieci: Icchakiem, Eljahu i nieznaną z imienia córką;
 • Mosze Białoszewski;
 • Dawid Fiszkowski;
 • Lejzor Ickowski;
 • Jankiel Josel;
 • Icze Kapuśniak;
 • Jankiel Kawskiewicz;
 • Tubin Kornecki, woźnica;
 • Jankiel Roluch;
 • Hersz Sapożnik z żoną Leą;
 • Berek Szmujeł;
 • Eljahu Pecynowicz, syn Rojzy i Bera, z żoną Jentą Rywką i dziećmi: Mosze, Jakubem, Sarą, Chone Icchakiem, Josefem (ten ma już żonę, Chaję Cybulską i dwójkę dzieci: syna i córkę);
 • Mosze Dawid Pecynowicz, brat Eljahu, wdowiec, z dziećmi: Izaakiem Eliezerem, Josefem Lejbem, Beniaminem, Deworą (zwaną Dworką), Brajną Rywką, Chają i Lejzorkiem;
 • Chaja Sara Pecynowicz, wdowa po piekarzu Abrahamie Piekarzu;
 • Danowski, szewc, z rodziną;
 • Chawa Altenberg, wdowa po Ezechielu, sklepowa;
 • Jospa i Szmuel Kawiorowie z piątką dzieci;
 • Cwi Elchanan Altenberg, kupiec, z żoną Rywką;
 • Bejla i Icchak Mielniccy z synem i czterema córkami (najstarsza, Jospa, ma 7 lat);
 • Chana Jenta Wasersztajn, wdowa po Moszem, kupcu (w jej piecu chlebowym i przy jej pomocy rabin piecze macę na Pesach dla całej społeczności miasteczka);
 • Menachem Mendel Halpern, z żoną Etą;
 • Icchak Adamski, nauczyciel Talmudu, z żoną Chaną Bejlą;
 • Lea i Rozen (nazwisko nieustalone);
 • Mosze Adamski z rodziną;
 • Lejba Chmielewski, krawiec, zwany Munkierem;
 • Kadysz Alter Fridman, zarządca synagogi, z żoną Cywią i pięciorgiem dzieci i wnukami;
 • Ita Chmielewska, wdowa po krawcu, Moszku Chmielewskim, który umarł bardzo młodo;
 • Awigdor Białostocki, rabin i przewodniczący gminnego sądu rabinackiego, znawca medycyny i astronomii (bardzo słabiutko mówi po polsku, ale jego pisane po łacinie recepty realizuje bez zastrzeżeń apteka Jałoszewskiego, miejscowego działacza narodówki);
 • Fajga Ita i Daniel Stryjakowscy;
 • Jakow Dawid Zieleniec, kowal, z żoną Rachel Leą;
 • Abraham Eljahu i Rachel Zieleniec, właściciele sklepiku ze słodyczami, z dziećmi: Chaimem, Sarą i trzecim, którego imienia nie da się ustalić;
 • Estera i Dawid Słomkowie z nowonarodzonym synkiem Arie;
 • Mala Zieleniec;
 • Abraham Zabiel, kołodziej, z żoną Mirjam Rywką i córkami: Fajgą, Cyną i Sarą;
 • Jakow Josel, Abraham Izaak, Gitla, Pinchas i Rywka Lubelowie;
 • Gerszon Lasko, wdowiec, z synem Szlomą, jego żoną i córką;
 • Benjamin Lasko;
 • Aba Damski, krawiec, z pięcioma synami i córką;
 • Fajwisz Eliasz Baumowicz, starszy pan z wykształceniem rabinackim;
 • doktor Brisman, kapitan Wojska Polskiego w stanie spoczynku;
 • Fajgeł Grądowski;
 • Abraham Kruk z żoną Gitel i synem;
 • Rywka i Ezra Kuberscy;
 • Debora Chilewska z mężem i trójką dzieci w wieku 10,7 i 3 lat;
 • Kruk (imię nieustalone), syn Frajdy, z rodziną;
 • Mosze Cukierman, właściciel składu aptecznego, z żoną i dziećmi;
 • Nachum Reczko, prowadzący sklep żelazny, z żoną Fajgą Leą (z domu Kacew);
 • Chaim Josel Prawda z żoną Fajgą Leą, właściciele sklepu spożywczego, farbiarni i kaszarni, z synkami: Zeewem i Dowem;
 • Szlomo Bajkowski, wdowiec po Lei;
 • Chaja Fajga, z mężem Izaakiem (nazwisko nieustalone) i dziećmi;
 • Dina Bajkowska, sklepikarka;
 • Debora Chana Bojakowska;
 • Mordechaj i Szlomo Bojakowscy, uczniowie jesziwy;
 • Rochel Abramska;
 • Berek Chilewski;
 • Lejba Chilewski;
 • Rochla i Mojżesz Chackiel Farber, blacharz;
 • Srul Josel;
 • Chawa Lewin;
 • Icek Mejer;
 • Judka i Sura Wierzbowie;
 • Babiński, krawiec;
 • Jakow Kac, rymiarz, z żoną Chają Mirką i synem Mordechajem Wolfem;
 • Frajda Kac z mężem i synem Arje;
 • Hirsz Sztern, zwany zdrobniale Elszkiem, z żoną Chaną i czwórką dzieci;
 • Mosze Kosacki, rzeźnik, z żoną i dwoma synami;
 • Abraham Icchak Kosacki, także rzeźnik, brat Moszego, z żoną Małką i dziećmi;
 • Rubin Kosacki z rodziną;
 • Eljahu Krawiecki, kamasznik, z żoną;
 • Abraham Marchewko z żoną, córką i zięciem, rymiarzem;
 • Abram Aaron Ibram, kupiec, z żoną i dziećmi;
 • Mirjam Isman, wdowa;
 • Alter Beniamin Isman, stolarz, z żoną Blumą, dziećmi: Chają, Sarą, Jehudą i Szmulem;
 • Zelda i Akiba Bieniawscy z synami: Szmulem i Jehudą;
 • Pinchas Isman;
 • małżeństwo Olszewiczów z dziećmi;
 • Szmul Chaim Bursztejn z rodziną;
 • Meir Jezajasz Lewin z żoną Fajgą (z domu Zajdensztat) i dwójką dzieci: Jospą i Józefem;
 • Chana Kanowicz, prowadząca pasmanterię, z mężem, dwoma synami i córką;
 • Schoer, handlarz bydłem;
 • Hersz Goldberg z żoną Sarą i synem;
 • Chaim Goldberg z żoną, ich syn z żoną i dwiema córkami: Winczełe i Diną;
 • Meir Nożyk z żoną, właściciele jatki;
 • Icchak Marchewko z żoną Etą i czwórką dzieci;
 • Towi Marchewko, bednarz, z żoną Rachel i dziećmi: Lejbem, Mirjam, Jakowem (zwanym Jańkiem), Szejną i Danielem;
 • Szejna Kraimska z mężem Alterem i trzema córkami;
 • Icchak Burnsztejn, piekarz, z żoną Maszą i trójką dzieci: Wadimem, Mirkim i Szlome;
 • Abraham Zajdensztat, którego wołają Awramaczkiem, z żoną Temą;
 • Towia Zajdensztat z żoną i dziećmi;
 • Mordechaj Zajdensztat z żoną Małką (z domu Nornberg) i córką Nechamą;
 • Mendel Nornberg, rzezak, z dziećmi: Izraelem, Fajgą i Perlą;
 • Juda Erdensztejn z żoną i dwójką dzieci;
 • Fajga Grądowska, zwana Fejczi, z synami: Emanuelem i Reuwenem;
 • Abraham Gronowicz, sklepikarz, z żoną Bejlą i dziećmi: Sarą, Rywką, Esterką i synem, którego imienia nie da się ustalić;
 • Berl Gronowicz z żoną Rywką i synem Chaimem;
 • Farbowicz z żoną Bejlą i dziećmi;
 • Malk Fajbel Drejarski, produkujący kołowrotki, z żoną Sorą i dziećmi;
 • Jankiel Josel (nazwisko nieznane), rzeźnik, z żoną i trojgiem dzieci;
 • Jakow Blumert z żoną Rachel i dziećmi;
 • Alter Blumert z rodziną;
 • Aszer Krzywonos, kołodziej i stolarz, przybyły z Ostrołęki, z żoną Fajgą i czwórką dzieci;
 • Alter Rotbul, uczony w Talmudzie, z żoną Kejlą, starsi państwo;
 • Gutman Bromsztejn, sprzedawca śledzi z beczek i malarz pokojowy, z żoną Rajzel i dziećmi;
 • Rachel i Dawid Stryjakowscy;
 • Jakow Markus, kupiec zbożowy, z żoną Cywją i dziećmi: Chaimem Dowem i Nechamą;
 • Hersz Markowicz, handlarz zbożem;
 • Icchak i Cejra Berlinowie z córkami: Leą i Sarą;
 • Ajzyk Sroszko, szewc, z żoną Genesją i dziećmi;
 • Judka Zimny, były członek Rady Miejskiej, z żoną Chaną i ich synowie z rodzinami;
 • Jechezkiel Zimny z żoną Tową i trójką dzieci: Tamarą, Gitłą i Icchakiem;
 • Szmul Wasersztajn z żoną Pesą (z domu Wajnberg) i ich dzieci;
 • Beniamin Wasersztajn;
 • Baruch Becalel Stryjakowski, kołodziej i cieśla, z żoną Kejlą;
 • Szabtaj i Sara Liba Stryjakowscy;
 • Daniel Stryjakowski, członek Rady Miejskiej, z żoną Fajgą Itą i dziećmi;
 • Dawid Stryjakowski, stolarz, z żoną Rachel i córką Awiwą;
 • Mandel Stryjakowski z żoną i dzieckiem;
 • Bluma, po mężu Grądowska z siostrami: Hindą, Leą i Chają Diną Stryjakowskimi;
 • Akter i Małka Stryjakowscy z dziećmi;
 • Judka Serwentarz, rzeźnik, z żoną Etą, trzema córkami i synem;
 • Berek Kiwi;
 • Zalman Jonasz Lewinowicz, kapelusznik, z żoną Elką, synem Socher z żoną w ciąży i drugim synem Szmulkiem;
 • Neumarkowie z synem Jankielem;
 • Jankiel Samborski;
 • Ajzyk Jedwabiński, fryzjer, z żoną i pięcioma synami i ich rodzinami;
 • Jehuda (nazwisko nieustalone), brat lub szwagier Ajzyka Jedwabińskiego, z żoną Etlą i czterema córkami: Sarą, Fajgą, Pesią i najmłodszą Chają Mirą;
 • Josel Atłasowicz, rzeźnik i handlarz bydłem, z żoną Hindą i czwórką dzieci;
 • Sara, żona Icze Atłasowicza, który wyjechał do Ameryki, z dziećmi;
 • Iczi Gutka i Josel Gutka z rodzinami;
 • Mosze Chaim Chilewski z żoną i synami;
 • Perec Furmowski, kupiec, z żoną Esterą (z domu Nadolny);
 • Jehuda Nadolny, nauczyciel w chederze, z żoną Sarą, jego siostra Gita i brat Jakow;
 • Mosze Rubinsztajn, piekarz;
 • Szlomo Susel, były członek Rady Miejskiej, z żoną i synem Jehoszuą;
 • Gulkierowie: Berek, Ita i Nachum;
 • Gutsztejnowie, rodzina sklepikarzy;
 • Kubrzańska (imię nieustalone), reperująca rowery, z mężem;
 • Wolf Kosacki;
 • Bromsztejn;
 • Perecz Brzozowska z córkami: Betką i Chają;
 • Abraham Aron Danowski, nauczyciel chederu, z córką Chaną i jej mężem, Garbarskim (imię nieustalone) i córką Jospą;
 • Szloma Nożyk;
 • Mejta Chinka Grądowska z synem Berkiem, krawcem;
 • Chaja Guta Zimna;
 • Michał Kuropatwa, właściciel jedynej w miasteczku taksówki, z żoną Chają i czwórką dzieci: Szoszaną, Chają, Pesą i Pinchasem;
 • Bendet Kiwajko z rodziną;
 • Izrael Mendel Wajnsztajn, kowal i kupiec, z żoną Złatą - właściciele kuźni;
 • Zelik Zdrojewicz z żoną Perlą i dorosłymi dziećmi z rodzinami;
 • Fiszman, właściciel tartaku (na spółkę z Walentym Grądzkim, burmistrzem);
 • Mosze Fiszman, kupiec.