Lista zniszczonych nagrobków na cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej

Zdemolowany cmentarz żydowski w Bielsku- Białej (Dariusz Gajny)

Źródło: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej

Lista zniszczonych nagrobków na cmentarzu w Bielsku opublikowana przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Bielsku-Białej.

Rodziny oraz bliskich osób zmarłych, prosimy o kontakt drogą mailową biuro@gwz.bielsko.pl

 • Nr grobu: A.I.6 , nazwisko: Ciastoń Gizela , zm. 1957 , wymiary: 50x62x13 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.I.11 , nazwisko: Guttmann Fryda , zm. 1938 , wymiary: 61x65x15 , materiał: lastryko , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.I.19 , nazwisko: Szafran Wiktor , zm. 1957 , wymiary: 54x50x11 , materiał: lastryko , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.I.20 , nazwisko: Federgrin Izydor , zm. 1996 , bibliofil , wymiary: 45x48x7 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.I.21 , nazwisko: Dawidowicz Maria , zm. 1998 , wymiary: 55x72x7 , materiał: lastryko , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IIa.51 , nazwisko: Klein Hirsz , zm. 1939 , wymiary: 105x67x10 , materiał: lastryko , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IIa.57 , nazwisko: Borger Maksymilian , zm. 1960 , wymiary: 57x53x9 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IIa.59 , nazwisko: Sternlicht Natan , zm. 1938 , wymiary: 82x110x16 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IIa.61 , nazwisko: Holender Helena , zm. 1984 , wymiary: 46x64x7 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IIa.61 , nazwisko: Holender Henryk , zm. 1961 , wymiary: 46x64x7 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IIc.94 , nazwisko: Brandwein Charlotte , zm. 1933 , wymiary: 125x50x17 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IIc.97 , nazwisko: Tyras Sali , zm. 1931 , wymiary: 57x50x10 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IIIa.109 , nazwisko: Klipstein Izydor , zm. 1936 , wymiary: 79x57x14 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IIIa.110 , nazwisko: Darski vel Rosenzweig Władysław Abraham , zm. 1953 , wymiary: 82x58x9 , materiał: wapień grubokrystaliczny i lastryko , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IIIa.116 , nazwisko: Paperle Marie , zm. 1935 , wymiary: 101x50x15 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: połamany
 • Nr grobu: A.IIIa.116 , nazwisko: Paperle Michał , zm. 1937 , wymiary: 101x50x15 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: połamany
 • Nr grobu: A.IIIa.119 , nazwisko: Engelberg Erna , zm. 1973 , wymiary: 57x86x13 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IIIa.119 , nazwisko: Engelberg Ignacy , zm. 1971 , wymiary: 57x86x13 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IIIa.121 , nazwisko: Orgler Anna , zm. 1935 , wymiary: 83x49x15 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IIIa.132 , nazwisko: Moses Regina , zm. 1939 , wymiary: 55x108x7 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IIIa.132 , nazwisko: Moses Zygmunt , zm. 1939 , wymiary: 55x108x7 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IIIa.132 , nazwisko: Moses Wera , zm. 1938 , wymiary: 55x108x7 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IIIa.138 , nazwisko: Freud Wilhelm , zm. 1964 , krewny Zygmunta Freuda , wymiary: 50x59x3 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: połamany
 • Nr grobu: A.IIIb.140 , nazwisko: Mückenbrunn Julia , zm. 1938 , wymiary: 105x60x15 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IIIb.145 , nazwisko: Mückenbrunn Regina , zm. 1935 , wymiary: 151x65x16 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IIIb.146 , nazwisko: Grubner Hilde , zm. 1934 , wymiary: 95x72x14 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IIIb.147 , nazwisko: Grubner Róża , zm. 1934 , wymiary: 59x46x4 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IVa.173 , nazwisko: Waloszek Janina , zm. 1932 , wymiary: 60x37x18 , materiał: wapień grubokrystaliczny , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IVa.174 , nazwisko: Rosenthal Hugon , zm. 1985 , wymiary: 45x70x7 , materiał: lastryko i granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IVb.194 , nazwisko: Aleksandrowicz Rozalia , zm. 1952 , wymiary: 64x65x13 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IVb.194 , nazwisko: Aleksandrowicz Hermina , zm. 1953 , wymiary: 64x65x13 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.V.223 , nazwisko: Edelman Fryda , zm. 1961 , wymiary: 77x55x18 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.V.224 , nazwisko: Rosenthal Egon , zm. 1946 , wymiary: 70x50x8 , materiał: lastryko i granit , rodzaj zniszczeń: połamany
 • Nr grobu: A.V.231 , nazwisko: Merc Ruta , zm. 1973 , wymiary: 61x77x11 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.V.237 , nazwisko: Kulka Gizela , zm. 1988 , wymiary: 78x52x16 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.V.238 , nazwisko: Schmerzler Bronisław , zm. 1940 , wymiary: 79x56x12 , materiał: lastryko i granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.V.239 , nazwisko: Kiesler Bernard Dow , zm. 1963 , wymiary: 78x68x17 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.V.241 , nazwisko: Minc Włodzimierz , zm. 1952 , wymiary: 58x74x12 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.V.242 , nazwisko: Wulkan Szymon , zm. 1969 , wymiary: 63x47x13 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.V.244 , nazwisko: Kulka Leon , zm. 1959 , optyk , wymiary: 77x60x13 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.V.246 , nazwisko: Winner Baruch M. , zm. 1954 , wymiary: 64x71x11 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.V.247 , nazwisko: Sokirański Benzion , zm. 1953 , artysta malarz , wymiary: 43x53x8 , materiał: wapień grubokrystaliczny , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.V.248 , nazwisko: Stein Filip , zm. 1961 , wymiary: 66x55x11 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.V.250 , nazwisko: Schönwald Philip Efroim Hirsz , zm. 1938 , wymiary: 106x60x15 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.V.252 , nazwisko: Wulkan Salomon Leiser , zm. 1935 , kamieniarz , wymiary: 101x72x17 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.V.253 , nazwisko: Wiener Antonina , zm. 1920 , babcia prof. Shlomo Avineri , wymiary: 54x56x10 , materiał: lastryko i granit , rodzaj zniszczeń: połamany
 • Nr grobu: A.V.255 , nazwisko: Schreier Lejb Jehuda , zm. 1937 , wymiary: 124x65x15 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.VI.273 , nazwisko: Silbermann Aron , zm. 1936 , wymiary: 68x105x14 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.IX.404 , nazwisko: Richter Hani , zm. 1927 , wymiary: 84x133x15 , materiał: piaskowiec , rodzaj zniszczeń: połamany
 • Nr grobu: A.IX.404 , nazwisko: Richter Jakob , zm. 1933 , wymiary: 84x133x15 , materiał: piaskowiec , rodzaj zniszczeń: połamany
 • Nr grobu: A.IX.406 , nazwisko: Moses Charlotte , zm. 1931 , wymiary: 84x62x18 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.X.456 , nazwisko: Lippner Dawid , zm. 1932 , wymiary: 134x69x16 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.X.456 , nazwisko: Lippner Fanni , zm. 1926 , wymiary: 134x69x16 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.X.461 , nazwisko: Elsner Daniel Dan , zm. 1926 , wymiary: 139x40x18 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: A.XII.560 , nazwisko: Tobiasz Hugon , zm. 1987 , wymiary: 48x64x8 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: B.I.571 , nazwisko: Feuerstein Selma , zm. 1937 , wymiary: 75x89x10 , materiał: lastryko , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: B.I.572 , nazwisko: Zimmermann Stefania , zm. 1972 , wymiary: 87x48x10 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: połamany
 • Nr grobu: B.I.573 , nazwisko: Zimmermann Leon , zm. 1987 , lekarz , wymiary: 81x52x9 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: B.I.575 , nazwisko: Reach Eugeniusz , zm. 1950 , lekarz, światowy pionier chirurgii plastycznej, przeżył cały czas trwania KL Auschwitz , wymiary: 75x64x14 , materiał: lastryko i granit , rodzaj zniszczeń: połamany
 • Nr grobu: B.I.577 , nazwisko: Kahane Wilhelm , zm. 1948 , aptekarz , wymiary: 116x73x13 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: B.I.578 , nazwisko: Reich Irena , zm. 1940 , wymiary: 70x121x15 , materiał: lastryko i granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: B.I.578 , nazwisko: Reich Maurycy , zm. 1934 , wymiary: 70x121x15 , materiał: lastryko i granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: B.I.580 , nazwisko: Aronsohn Maurycy , zm. 1934 , prawnik, radny, historyk , wymiary: 97x124x14 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: B.I.583 , nazwisko: Krieger Stanisław , zm. 1969 , lekarz , wymiary: 68x52x13 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: B.I.587 , nazwisko: Schanzer Jakub , zm. 1925 , fabrykant , wymiary: 67x110x10 , materiał: lastryko , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: B.I.587 , nazwisko: Schanzer Theresa , zm. 1939 , wymiary: 67x110x10 , materiał: lastryko , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: B.I.596 , nazwisko: Herman Erna , zm. 1985 , wymiary: 77x49x10 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: B.I.599 , nazwisko: Gruber Jadwiga , zm. 1989 , wymiary: 64x76x8 , materiał: marmur , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: B.I.604 , nazwisko: Weiss Jakub , zm. 1994 , jubiler , wymiary: 90x50x8 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: połamany
 • Nr grobu: B.IV.759 , nazwisko: Tisch Johanna , zm. 1921 , wymiary: 155x43x23 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: B.V.800 , nazwisko: Gronner Hani , zm. 1920 , wymiary: 123x35x19 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: B.V.801 , nazwisko: Gronner Samuel , zm. 1909 , wymiary: 123x35x19 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: B.VII.913 , nazwisko: Schlesinger Amalie , zm. 1906 , wymiary: 146x49x11 , materiał: wapień grubokrystaliczny , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: B.VII.914 , nazwisko: Gutter Regina , zm. 1913 , wymiary: 140x40x11 , materiał: wapień grubokrystaliczny , rodzaj zniszczeń: połamany
 • Nr grobu: B.VII.915 , nazwisko: Gutter Josef , zm. 1905 , wymiary: 140x40x9 , materiał: wapień grubokrystaliczny , rodzaj zniszczeń: połamany
 • Nr grobu: B.VII.918 , nazwisko: Eisenberg Jeanette , zm. 1922 , wymiary: 102x39x19 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: B.VII.918 , nazwisko: Eisenberg Josef , zm. 1904 , wymiary: 102x39x19 , materiał: wapień grubokrystaliczny , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: B.VII.922 , nazwisko: Aufricht Ignatz , zm. 1903 , wymiary: 126x38x21 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: B.VII.925 , nazwisko: Nichtenhauser Auguste , zm. 1900 , wymiary: 143x43x22 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: B.VII.925 , nazwisko: Nichtenhauser Joachim , zm. 1906 , wymiary: 143x43x22 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony
 • Nr grobu: E.VI.1918 , nazwisko: Kastner Markus , zm. 1935 , żołnierz w kwaterze wojskowej , wymiary: 87x70x15 , materiał: granit , rodzaj zniszczeń: przewrócony

2021-06-29-zdemolowany-cmentarz-zydowski-w-bielsku-bialej-2.jpg

Policjanci zatrzymali sprawców dewastacji cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej. To dzieci

Źródło: Gazeta Wyborcza Bielsko-Biała

Marcin Czyżewski 28 czerwca 2021

Bielscy policjanci zatrzymali sprawców dewastacji cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej. Okazało się, że 67 mogił zniszczyło trzech nastolatków. O ich losie zdecyduje sąd rodzinny.

Bielski cmentarz żydowski przy ul. Cieszyńskiej to jedna z najpiękniejszych nekropolii w Bielsku-Białej. Powstał w 1849 roku. Pochowano tutaj wielu ludzi zasłużonych dla miasta. Cały teren jest wpisany do rejestru zabytków.

(...)

Prezydent Bielska-Białej: „Coś zawodzi w procesie wychowawczym"

Oświadczenie w sprawie dewastacji wydał Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej.

„Trudno mi uwierzyć, że za zniszczenie kilkudziesięciu macew na bielskim cmentarzu żydowskim odpowiedzialni są kilkunastolatkowie. To niewiarygodne, że dzieci mogły dopuścić się takiego barbarzyństwa. Wielokulturowość była zawsze wpisana w DNA naszego miasta, a tolerancja była i jest dla bielszczan czymś naturalnym i oczywistym. Miałem nadzieję, że właśnie w takim duchu wychowujemy nasze dzieci. To co wydarzyło się na cmentarzu żydowskim wielu z nas potraktowało jak atak na tożsamość naszego miasta, jako czyn uderzający w nasze – bielskie i bialskie korzenie. Z tym większym niedowierzaniem przyjąłem wiadomość, że tego czynu dopuścili się uczniowie szkoły podstawowej. Mam nadzieję, że sprawcy – choć są jeszcze dziećmi – poniosą surowe konsekwencje za przestępstwo, którego dokonali. Liczę także na to, że sprawa ta da do myślenia rodzicom, nauczycielom i wszystkim tym, którzy odpowiadają za wychowanie naszego najmłodszego pokolenia. Bo ewidentnie coś w tym procesie wychowawczym zawodzi, skoro dochodzi do takich karygodnych sytuacji" - napisał prezydent Klimaszewski.

Komunikat Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej

Data publikacji 28.06.2021

Policjanci z trzeciego komisariatu wytropili i zatrzymali sprawców dewastacji cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej. To nieletni mieszkańcy Bielska-Białej: dwaj 12-latkowie i 13-latek. Jak ustalili śledczy, młodzi wandale działali z pobudek chuligańskich. O losie całej trójki zdecyduje niebawem sąd rodzinny.

W sobotę około godziny 10.15 dyżurny bielskiej komendy został powiadomiony przez zarządcę cmentarza żydowskiego z Bielsku-Białej przy ulicy Cieszyńskiej o dewastacji 10 nagrobków. Na miejsce zostały skierowane policyjne patrole, przewodnik z psem tropiącym oraz śledczy z komisariatu III i z wydziału kryminalnego bielskiej komendy. Czynności na miejscu osobiście nadzorował Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej. Stróże prawa razem z opiekunem cmentarza ustalili, że zniszczonych lub uszkodzonych zostało w sumie 67 mogił zmarłych.

Na cmentarzu zostały wykonane oględziny kryminalistyczne przez policyjnych techników. Śledczy z Komisariatu III Policji w Bielsku-Białej rozpoczęli dochodzenie, w które osobiście zaangażował się komendant bielskiej trójki. Przestępstwo zostało zakwalifikowane jako występek znieważania miejsca spoczynku zmarłych oraz uszkodzenia mienia. Kryminalni z komisariatu przy ulicy Traugutta rozpoczęli wszechstronne dochodzenie, w które zostali zaangażowani policjanci wszystkich pionów. Dzięki zaangażowaniu jednego z przedsiębiorców mającego firmę w okolicy miejsca zdarzenia udało się ustalić wizerunek osób podejrzewanych o dokonanie tej dewastacji. Policjanci ustalili ich tożsamość. Okazali się nimi trzej nastolatkowie – dwoje chłopców w wieku 12 lat i 13-latek. Wszyscy są mieszkańcami Bielska-Białej.

W niedzielę w godzinach przedpołudniowych cała trójka została ujęta przez stróżów prawa z bielskiej trójki i doprowadzona do komisariatu. Z nieletnimi wykonano niezbędne czynności dowodowe, w których toku potwierdzono, że są oni sprawcami dewastacji nagrobków na cmentarzu żydowskim. Śledczy ustalili, że do dewastacji doszło w sobotę około godziny 9. Dwaj 12-latkowie po zakończeniu z nimi czynności zostali przekazani rodzicom, a 13-latek trafił do policyjnej izby dziecka. Jak ustalili śledczy, nieletni wandale działali z pobudek chuligańskich. O losie całej trójki zdecyduje niebawem bielski sąd rodzinny.