Tora jako Tajemnica (Kabała)

Szóste i zarazem ostatnie spotkanie z cyklu spotkań o Torze “Tora jako…”.

Tora jako tajemnica - seminarium

Źródło: ŻIH

Rejestracja:

W czasie spotkania dr Arje Josef Krawczyk opowie o kabale jako ezoteryzmie i tradycji. W dalszej części będziemy zastanawiali się, dlaczego kabała nie jest mistyką i dlaczego nie można jej studiować bez prerekwizytów innych obszarów nauki żydowskiej.

 • 1) Tora jako Imię HaSzem – komentarz Rambana i dowody gematryczne Goldberga
 • 2) Tora jako HaSzem (wg Zoharu)
 • 3) Jak Tora określa Tego, którego Imię to HaSzem?
 • 4) Powód, dla którego nie da się przetłumaczyć Tory,
 • 5) Zohar,
 • 6) Raw Abulafia i kabała prorocka
 • 7) Kwestia mowy wewnętrznej,
 • 8 ) Chasydyzm aszkenazyjski,
 • 9) Chasydyzm Baal Szem Towa,
 • 10) Chasydyzm ChaBaD
 • 11) Miłość do Tory – jak kabała przenika się z halachą

Polecana bibliografia:

 • Zohar (różne wydania)
 • Oskar Goldberg – Pięcioksiąg Mojżeszowy jako System Liczbowy, Kraków 2018
 • Marc Alain-Ouaknin – Tajemnice Kabały, wyd. Cyklady 2012 R. Abulafia – Księga Znaku – Warszawa 2018

???? Zachęcamy do uczestnictwa w pozostałych wydarzeniach z cyklu spotkań o Torze z drem Arje Krawczykiem. Nagrania z poprzednich spotkań znajdują się na kanale Żydowskiego Instytutu Historycznego na Youtube:

Wydarzenie jest finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy

Podejmując decyzję o dołączeniu do niniejszego wydarzenia online oraz uczestnicząc w nim zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych, opisanych w informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej na stronie:
Administratorem Pani/Pana danych bedzie Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma.