Oblicza dialogu. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju

Wyniki projektu "Oblicza dialogu. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju"

Źródło: Oblicza Dialogu

Głównym celem projektu "Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowania działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu międzyreligijnego zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, twórczo rozwijanego przez Świętego Jana Pawła II oraz obecnie przez papieża Franciszka. Ojciec Święty Jan Paweł II prowadził dialog ekumeniczny, dialog z religiami niechrześcijańskimi (judaizm, islam) oraz szeroko pojęty dialog z całym światem współczesnym.

Organizatorem projektu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Sukces grupy młodzieży z Mszany Dolnej

z ich liderką Paną Urszulą Antosz-Rekucką członkinią Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz laureatką nagrody im ks. Stanisława Musiała za rok 2017.

Zostaliśmy Liderem projektu

Sukces mojej grupy projektowej w ogólnopolskim projekcie "Oblicza dialogu. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" - "kolejny raz zostaliśmy Liderem projektu, ale nie w tym rzecz; dla mnie naprawdę ważniejsze jest przejście po tych dialogowych ścieżkach z kolejną grupą młodzieży i to mnie cieszy najbardziej. Chcę polecić innym nauczycielom ten projekt, w którym młodzi uczą się szacunku dla innych kultur, religii, narodów w taki naturalny, nienachalny sposób, poznając je poprzez jakiś konkretny aspekt: w tym roku przeżywania czasu radości i smutku, ale były też np. potrawy, architektura, święta etc. Nasze tegoroczne działania można zobaczyć tutaj:"

Jesteśmy grupą uczennic i uczniów różnych klas technikum i szkoły branżowej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej, w Małopolsce. Nasza szkoła w lokalnym środowisku jest krótko nazywana "Instalem", stąd nazwa. A "Leśna"? Jeden z budynków szkoły to siedziba dawnego Technikum Leśnego, potem mieścił się tam Zespół Szkół nr 1, z którym zaczynaliśmy przygodę w projekcie "Oblicza dialogu" już 7 lat temu. Jesteśmy zatem weteranami projektu, ale wciąż jeszcze nam się chce wędrowac po drogach dialogu i dowiadywać się nowych, ciekawych rzeczy na temat różnych religii i kultur