Wspólne Dziedzictwo: Rozmowa z rabinem Stasem Wojciechowiczem

Spotkanie w ramach cyklu Wspólne Dziedzictwo: rozmowy o relacjach chrześcijańsko-żydowskich

Spotkanie w ramach cyklu Wspólne Dziedzictwo: rozmowy o relacjach chrześcijańsko-żydowskich

Źródło: Forum Dialgu

Cykl comiesięcznych, otwartych spotkań, na których będziemy rozmawiali o relacjach chrześcijańsko-żydowskich.

Spotkania są przeznaczone dla osób zainteresowanych tematem ze środowisk chrześcijańskich w Polsce.

Najbliższe spotkanie poświęcimy rozmowie o współczesnym judaiźmie i jego różnorodności.

Spotkamy się ze Stasem Wojciechowiczem, polskim rabinem, związanym z judaizmem reformowanym i działającym w Centrum Społeczności Postępowej i w Synagodze Ec Chaim Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Porozmawiamy o najważniejszych wyzwaniach, z jakimi mierzy się współczesny judaizm. Jakie są główne nurty w judaiźmie? Co je definiuje? Jaka jest w tym kontekście specyfika judaizmu w Polsce? Rozmowę poprowadzi Paweł Bysko.

Zapraszamy do rejestracji na spotkanie online, które odbędzie się 27 maja (czwartek) o godz. 19:00 na platformie ZOOM: Spotkanie z rabinem Stasem Wojciechowiczem

Wydarzenie jest też dostępne na profilu FB Forum Dialogu . Zachęcamy do przekazywania informacji o wydarzeniu osobom, które mogą być zainteresowane tematem.

Stas Wojciechowicz – urodzony w Taszkiencie w rodzinie polsko-żydowskiej, wyemigrował do Izraela w 1994 r. Studiował nauki polityczne, następnie służył w SOI w Korpusie Edukacji i Młodzieży. Podjął studia rabinackie w Hebrew Union College w Jerozolimie, gdzie otrzymał smichę w 2006. Jako student pracował w kongregacji w Aszdodzie, zaś po studiach w Petersburgu jako rabin społeczności postępowej „Szaarej Szalom”. W Warszawie mieszka i pracuje od 2010 jako reformowany rabin społeczności „EC Chaim” przy GWŻ Warszawa. W 2015 wybrany na wiceprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Paweł Bysko – w latach 2011-2017 pracował w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie; jako wolontariusz pracował dla Muzeum Auschwitz-Birkenau; współpracował z festiwalem Żydowskie Motywy. Obecnie rozwija program wielokulturowy w Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucji kultury m.st. Warszawy. Współpracuje z Forum Dialogu jako trener w programie Szkoła Dialogu.