Kościół wobec kary śmierci

Spotkanie online wokół książki

Rozmowa "Więzi" O karze śmierci

Źródło: "Więź"

Rozmowa online wokół książki „Kościół katolicki wobec kary śmierci”. W spotkaniu wezmą udział: autor – dr Tomasz Snarski, dr Piotr Kładoczny i dr hab. Jacek Potulski.

Książkę można kupić tutaj:

Katechizm Kościoła Katolickiego opowiada się obecnie za bezwarunkowym sprzeciwem wobec kary śmierci. To efekt decyzji papieża Franciszka z 2018 roku, która spotkała się z licznymi kontrowersjami. Kongregacja Nauki Wiary tłumaczyła wówczas, że mamy do czynienia z drobną korektą nauczania, nie zaś z przełomową zmianą. Jak jednak jest w rzeczywistości? Czy powinniśmy w tym przypadku mówić o ewolucji, czy raczej o rewolucji? A może obserwujemy powrót do ewangelicznego radykalizmu pierwszych wieków chrześcijaństwa? Jakie racje zdecydowały o przyjęciu przez Kościół skrajnego abolicjonizmu? Na ile wynika on z akceptacji poglądów formułowanych w filozofii czy naukach penalnych, a na ile jest rezultatem refleksji teologicznej w łonie samego Kościoła? Stawiając powyższe pytania, Tomasz Snarski przybliża specyfikę katolickiego abolicjonizmu. Konfrontuje nauczanie Kościoła z argumentacją sporu na temat kary śmierci w nauce prawa karnego i filozofii.

Wiąże się z tym szereg kolejnych kwestii. Jakie znaczenie ma potępienie moralne kary śmierci przez Kościół dla tradycyjnego rozumienia kary kryminalnej i sprawiedliwości? Czy spór między przeciwnikami a zwolennikami kary śmierci zostanie kiedykolwiek rozstrzygnięty? Czy prawo karne może i powinno podzielać wartości ewangeliczne? I czy jest w nim miejsce na przebaczenie oraz miłosierdzie? Wzajemne uwikłanie prawa karnego, teologii i filozofii każe także na nowo zadać podstawowe pytanie o postawę chrześcijan (i nie tylko) wobec najbardziej okrutnych i niebezpiecznych przestępców.

Tomasz Snarski – adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, filozof. Autor licznych publikacji z zakresu prawa karnego, filozofii prawa oraz praw człowieka. Poeta i publicysta. Autor tomików poezji „Przezpatrzenia”, „Werblista” i „Żmuty”. Członek zespołu Laboratorium „Więzi”.

Piotr Kładoczny – doktor nauk prawnych, sekretarz Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz szef jej działu prawnego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa karnego i praw człowieka. Wykładowca w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego.

Jacek Potulski – adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie prawa karnego. Kierownik Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa karnego materialnego. Obrońca m.in. Adama Nergala Darskiego z zespołu Behemoth.

Recenzje

Materiały związane z książką