Przyczyniają się do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, zwłaszcza w Polsce

Dialog i relacje chrześcijańsko-żydowskie

Siostra Joela Krüger

2021-03-09-siostra-joela.jpg Siostra Joela, grafika Bogusława Lustyka

Siostra Joela Krüger należy od 50 lat do luterańskiej wspólnoty Sióstr Maryi w Darmstadt. W jej regułę wpisano zakaz prozelityzmu. S. Joela jest autorką tekstów, m.in. (tłumaczonych na język polski): „Od szyderstwa do szacunku. Powrót Kościoła na właściwe tory” oraz „Gdzie jest Król Żydów? Pytanie skierowane do Kościoła w 21. stuleciu”. Od lat piętnuje antysemityzm w Kościele. W 2014 r. była w Warszawie, aby wspólnie z weteranami Powstania Warszawskiego i na ich zaproszenie złożyć hołd jego ofiarom. Bywała w Polsce i z innych okazji.
Więcej:

Pastor Ermano Meichsner

2021-03-17-pastor-meichner.jpg

2021-03-11-chanuka-adwent-berlin-warszawa.jpg

Pastor Ermano Meichsner und Rabbiner Wojciecchovicz aus Warschau feiern Chanukka und Advent.

Jewish-Christian Chanukkah and Advent Greetings from Berlin and Warsaw Christlich-jüdische Advents- und Chanukka Grüße aus Warschau und Berlin.

Mehr: