Fundacja Pojednanie, Kielce

Nasze serca na trwałe przylgnęły do narodu żydowskiego i ziemi Izraela

Fundacja Pojednanie

Źródło:Fundacja Pojednanie

Fundacja Pojednanie, Kielce

O Nas

Czytaj więcej:

Dzisiejszy świat jest rozdarty wojnami, konfliktami, walkami religijnymi, różnego rodzaju wrogością, uprzedzeniami, rasizmem i nienawiścią ukazująca się pod różnymi postaciami. Jako chrześcijanie, żyjący w Polsce odkryliśmy, że nasza tysiącletnia historia, prorokuje o naszym przeznaczeniu i powołaniu, jakie mamy od Boga, w odniesienia do narodu żydowskiego i innych narodów Europy. Ziemia polska stała się na wiele stuleci ziemią schronienia dla Żydów, a ostatecznie, w XX wieku miejscem zagłady Żydów nie tylko polskich, ale i europejskich.

Dzisiaj odkrywamy, że Bóg daje nam drugą szansę, abyśmy mogli wypełnić jego plan pocieszania i pojednania. Objawienie Jego planu zaczęło przychodzić do nas w sposób szczególny od 2003 roku, kiedy to zaczęły się nasze intensywne wyjazdy do Izraela, co zaowocowało powstaniem polskiego domu modlitwy w Jerozolimie. Celem była modlitwa Izrael i narody.

W roku 2007 rozpoczął się nowy etap służby dla Izraela i Żydów poprzez otwarcie nam drzwi do relacji z wieloma Żydami w Izraelu oraz możliwość spotykania się i przemawiania do wielu grup młodzieży izraelskiej, przyjeżdżającej do Polski w ramach programu edukacyjnego na temat historii holokaustu. Nasze serca na trwałe przylgnęły do narodu żydowskiego i ziemi Izraela, co w praktyczny sposób wyrażało się przez nasze wyjazdy do Izraela, organizowanie różnego rodzaju konferencji, seminariów, szkół, obozów wakacyjnych, marszów poparcia dla Izraela i innych wydarzeń.

W roku 2012 rozpoczął się, dla nas następny, głęboki etap pojednania z narodem niemieckim. Stało się to poprzez organizowany przez niemeickich chrześcijan „Marszu Życia” w Polsce. Potomkowie niemieckich nazistów, biorąc odpwiedzialność na przeszłość, przyjechali do Polski żeby zrzucić zasłonę milczenia i powiedzieć słowo którego nie byli wstanie powiedzieć ich przodkowie; przepraszam.

Przez ostatnie kilka lat zorganizowaliśmy razem kilka wydarzeń. Znacząca była Konferencja Pojednania i Przyjaźni w 2014 roku w Tubingen w Niemczech, czy też letni obóz w Polsce zatytułowany „Cud Pojednania.” Aby rozwijać naszą działalność w Polsce, w Izraelu i w innych krajach, jako grupa chrześcijan z Kielc, powołaliśmy do życia fundację, która będzie praktycznym narzędziem w służbie pojednania. W naszej działalności będziemy kierować się uniwersalnymi wartościami zawartymi w Biblii.

Do współpracy, w ramach fundacji, zapraszamy naszych przyjaciól z Izraela oraz wierzących z innych miast i narodów. Mamy nadzieję, że lista osób, które przyłączą się do działalności fundacji, lub zechcą ją wspierać będzie nieustannie rosła.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Założyciel fundacji: Ćwierz Edward – Prezes Fundacji