Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

Sprawiedliwi

Źródło: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

W związku z europejskim dniem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (06.03) oraz Narodowym Dniem Pamieci Polaków ratujących Żydów (24.03) Centrum Dialogu zaprasza szkoły średnie do uczestnictwa w wykładzie online na platformie Zoom "Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata". Wykład odbędzie się w środę 24.03 o godzinie 12:00. Przeprowadzi go edukator Centrum - Michał Adamiak.

Zapisów na wykład można dokonać pod adresem: edukacja@centrumdialogu.com

Ponadto, w każdy piątek marca na stronie FB oraz kanale Youtube Centrum Dialogu będą publikowane filmy i materiały związane z historiami Sprawiedliwych.