Piętno Zagłady – spotkanie wokół książki

Ta książka jest niezwykle ważnym wkładem w zrozumienie sposobu, w jaki dzieci przeżywają, przystosowują się i pamiętają traumę, utratę dzieciństwa, zniszczenie ich rodzin i przedwojennego świ

Piętno Zagłady – spotkanie wokół książki

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny

Zapraszamy na spotkanie wokół książki "Piętno Zagłady" w którym weźmie udział autorka publikacji, dr hab. Joanna Michlic oraz Paula Sawicka i Konstanty Gebert. Początek wydarzenia online w środę 27 stycznia o godz. 18:00.

Publikacja składa się z esejów Joanny Michlic po raz pierwszy publikowanych w języku polskim. Teksty dotyczą doświadczenia Holokaustu żydowskich dzieci i nastolatków z Polski i przybliżają polskiemu czytelnikowi nowe metody naukowe analizy i interpretacji świadectw młodych ocaleńców. Ukazują ważność tych świadectw nie tylko w rekonstrukcji historycznej wojennych i powojennych losów oraz tożsamości dzieci i ich pamięci o Zagładzie, ale także w badaniach nad relacjami polsko-żydowskimi po 1939 roku, przemocą antysemicką i skomplikowaną historią Polaków ratujących Żydów.

"Ta książka jest niezwykle ważnym wkładem w zrozumienie sposobu, w jaki dzieci przeżywają, przystosowują się i pamiętają traumę, utratę dzieciństwa, zniszczenie ich rodzin i przedwojennego świata" – Samuel Kassow

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom. Link do wydarzenia podamy wkrótce.

Zobacz wydarzenie na facebooku

Zobacz książkę w Wydawnictwie ŻIH

Joanna Beata Michlic — historyczka zajmująca się dziejami społecznymi i kulturowymi Żydów wschodnioeuropejskich oraz historią i pamięcią o Zagładzie.

Założycielka i dyrektorka programu „Rodzina, dziecko i Holokaust” na Uniwersytecie Brandeis w USA. Autorka licznych książek i artykułów, miedzy innymi Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych(ŻIH, 2015), która znalazła się w dziesiątce książek nominowanych do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego w 2016 i redaktorka Jewish Family 1939 – Present: History, Representation, and Memory, która znalazła się na amerykańskiej liście Etycznych Badań (List of Ethical Inquiry) jako jedna z najlepszych publikacji na Uniwersytecie Brandeis w 2017. Dzięki stypendium Fundacji Gerdy Henkel, obecnie pisze książkę o historii i pamięci ratownictwa Żydów w Polsce.

Paula Sawicka – tłumaczka z języka angielskiego.

W latach 70. i 80. związana z opozycją demokratyczną, w latach 90. zaangażowana w odbudowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, od 2004 do 2014 roku prezeska zarządu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, obecnie przewodnicząca jego rady programowej. Współautorka, z Markiem Edelmanem, jego wspomnień I była miłość w getcie. Wspólnie z Krzysztofem Burnetką opublikowała zbiór tekstów Marka Edelmana Prosto się mówi, jak się wie. Autorka wyboru Marek Edelman. Książka do pisania.

Konstanty Gebert – dziennikarz Gazety Wyborczej, współpracownik licznych mediów w kraju i za granicą.

W stanie wojennym dziennikarz prasy podziemnej pod pseudonimem Dawid Warszawski, którego nadal używa. Współzałożyciel m.in. Żydowskiego Uniwersytetu latającego (1979), NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty (1980), Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów (1989), żydowskiego miesięcznika „Midrasz” (1997), polskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (2011). Autor 12 książek, m.in. o obradach okrągłego stołu i o wojnie w Bośni, o europejskim XX w. i o polskich Żydach. Wykładowca m.in. Uniwersytetu Hebrajskiego, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

Dofinansowano ze środków Gminy Wrocław ( www.wroclaw.pl)
Dzień: 27.01.2021
Godzina: 18:00
Miejsce: online