Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan - 18-25 stycznia 2021

Hasło tygodnia: Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5–9)

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 - plakat

Źródło: Polska Rada Ekumeniczna

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii Jana 15,1–17. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

 • Dzień 1: Przyjmując wybranie
 • Dzień 2: Dojrzewając wewnętrznie
 • Dzień 3: Formując jedno ciało
 • Dzień 4: Modląc się wspólnie
 • Dzień 5: Pozwalając się przemienić słowem
 • Dzień 6: Przyjmując innych
 • Dzień 7: Wzrastając w jedności
 • Dzień 8: Jednając się z całym stworzeniem

Materiały

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, rozważania, informacje o Wspólnocie z Grandchamp. Broszurę można nabyć w centralach Kościołów.

Tekst broszury można pobrać tutaj pdf

Nabożeństwa

Ze względu na pandemię COVID-19 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2021 r. będzie wyglądał inaczej niż w latach ubiegłych. Decyzje o jego przebiegu w poszczególnych regionach są podejmowane lokalnie.

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 odbędzie się w sobotę, 23 stycznia, o godz. 18:00 w rzymskokatolickiej archikatedrze w Łodzi. Kazanie wygłosi prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec.

Poniżej zamieszczamy informacje na temat nabożeństw i innych spotkań ekumenicznych, które w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 odbędą się w całej Polsce:

 • Łódź pdf
 • Poznań
 • Szczecin
 • Śląsk
 • Trójmiasto
 • Warmia i Mazury
 • Warszawa
 • Wrocław

Wkrótce informacje z innych regionów

Ofiary

Zwracamy się z prośbą o przekazanie ofiar zebranych podczas nabożeństw ekumenicznych odbywających się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 na sprzęt medyczny dla ratowania życia. Wpłaty można dokonywać na konto Polskiej Rady Ekumenicznej (mBank SA, nr 42 1140 1010 0000 5437 0700 1001 z dopiskiem „Ofiary z TMoJCh 2021”).