Dzieje społeczności żydowskiej we Wrocławiu (XII-XXI w.).

Wnętrze synagogi Pod Białym Bocianem, fot. wroclaw.pl

Wnętrze synagogi Pod Białym Bocianem, fot. wroclaw.pl

Źrófło: Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu

Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić na cykl wykładów prof. dr hab. Leszka Ziątkowskiego poświęcony dziejom społeczności żydowskiej we Wrocławiu (XII-XXI w.).

Wykłady odbywają się raz w miesiącu (w środy 13.01, 10.02, 10.03, 7.04, 12.05 i 9.06) o godz. 17:00 na naszym profilu.

Celem cyklu wykładów jest pokazanie procesów historycznych, które warunkowały dzieje społeczności żydowskiej zamieszkującej Wrocław od pierwszych wzmianek o ich osadnictwie do czasów nam współczesnych. Zostanie to zaprezentowane na podstawie analizy wybranych zagadnień i wydarzeń historycznych. Słuchacze powinni dostrzec złożoność zachodzących wówczas przemian i dyskusyjność tez stawianych przez badaczy.

Drugi wykład pt.: „W CIENIU POGROMÓW I GROZIE STOSÓW. Prześladowania, wypędzenia i likwidacja osadnictwa żydowskiego we Wrocławiu (XIV-XVI w.)”

Zapraszamy już w środę 10 lutego!
Prof. dr hab. Leszek Ziątkowski
Informacje o przebiegu kariery naukowej o profesura, 2020 o habilitacja, 2007 - Rada Naukowa Instytutu Historycznego UWr, o doktorat, 1995 -, Instytut Historyczny UWr, o magisterium: 1979 - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny Przebieg kariery: rok rozpoczęcia-rok zakończenia, podmiot, stanowisko. o 2020 – profesura zwyczajna o 2012 - profesura uczelniana, o 2007 – adiunkt z habilitacją o 1989 – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny, biblioteka później Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII w. - adiunkt o 1988 – Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu, o studia doktoranckie, 1981-1987 – Instytut Historii PAN w Warszawie, Wybrane publikacje naukowe i popularyzatorskie odnoszące się do dziejów Żydów

 1. Żydzi w Jaworze = Žide v Jaworu / Jawor, 2010. - 160 s.
 2. Stopnie niezgody : narastanie konfliktów religijnych wewnątrz gminy żydowskiej we Wrocławiu w XVIII i pierwszej połowie XIX w. Toruń 2012
 3. Bankierzy , przedsiębiorcy i filantropi : rzecz o Żydach na wrocławskim Przedmieściu Świdnickim // W: Przedmieście Świdnickie we Wrocławiu / [red. nauk. Halina Okólska, Hanna Górska]. - Wrocław : 2012.- S. 186-202
 4. Przestrzeń prawna i przestrzeń społeczna osadnictwa żydowskiego na Górnym Śląsku w początkach XIX wieku // W: Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kalinowskiej-Wójcik i Dawida Kellera. - Rybnik 2012,- S. 23-38.
 5. Żydzi w Brzegu Dolnym : dzieje osadnictwa oraz kulturowe i materialne ślady ich obecności / Leszek Ziątkowski // W: Brzeg Dolny. T. 2, Dzieje wybranych instytucji i zagadnień / red. nauk. Józef Koredczuk. - Brzeg Dolny : 2017. - S. 27-47
 6. Ludność żydowska we Wrocławiu w latach 1812-1914. Wrocław 1998, ss. 88, tabl. 66
 7. Dzieje Żydów we Wrocławiu. Wrocław 2000, ss. 133
 8. Die Geschichte der Juden in Breslau. Wrocław 2000, ss. 132
 9. Fundacja Fraenklowska we Wrocławiu - powstanie i zasady funkcjonowania [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia LXXXIV/ 1991, s. 33-46
 10. Średniowieczne cmentarze żydowskie we Wrocławiu [w:] Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka", R.XL/1989, nr 1, s.35-43 (razem z Mateuszem Golińskim)
 11. Rodzina żydowska we Wrocławiu w XIX w. [w:] Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, red. K.Matwijowski, Wrocław 1994, s.109-124
 12. Ludność żydowska w Oławie w I połowie XIX w. [w:] Studia z przeszłości Oławy, red. K.Matwijowski, Wrocław 1994, s.79-88
 13. Żydzi na studiach prawniczych Uniwersytetu Wrocławskiego w XIX w. [w:] Studia i Materiały z Dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, t.IV, s.173-185.
 14. Synagogi we Wrocławiu od XVII do XIX w. [w:] Architektura Wrocławia. T.3. Świątynia. red. Jerzy Rozpędowski. Wrocław 1997, s.351-374
 15. Powstanie cmentarza żydowskiego przy ul. Lotniczej we Wrocławiu [w:] Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 1997, nr 1-2, s.1-13 Projekt realizowany przy wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.