Zagłada Żydów - Studia i Materiały nr 16. 2020

Tematem przewodnim 16. numeru rocznika jest 75. rocznica likwidacji getta łódzkiego.

Zagłada Żydów - Studia i Materiały nr 16. 2020: okładka - fragment

Źródło: Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Nr 16 (2020)

Tematem przewodnim 16. numeru rocznika jest 75. rocznica likwidacji likwidacji getta łódzkiego. Publikujemy m.in wspomnienia Mariana Turskiego, studium Andrzeja Czyżewskiego o polityce historycznej władź PRL dot. getta, artykuł Ewy Wiatr o grupach młodzieżowych na Marysinie, tekst Irminy Gadowskiej o malarzach. Adriana Bryk przedstawia historią poczty, a Krystyna Radziszewska opisuje losy Żydów europejskich deportowanych do getta, Andrzej Grzegorczyk omawia organizację pierwszej fali deportacji z getta Jacek Walicki porównuje funkcjonujące w gettach archiwów a Sylweriusz Królak analizuje opisy spacerów po obu gettach. Publikujemy też dziennik z getta Viktora Hahna i relację Mordechaja Żurawskiego.

Numer opublikowany wspólnie z Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego. Do zespołu redakcyjnego gościnnie dołączyli dr Ewa Wiatr oraz dr Adam Sitarek.

2020-12-15-zaglada-zydow-studia-materialy.jpg

Od Redakcji

Redakcja, Ewa Wiatr, Adam Sitarek

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 13-17 Abstrakt, PDF

Getto łódzkie 1940–1944

„Więcej nic nie powiem…” Rozmowa z Marianem Turskim – ocalałym z getta łódzkiego – przeprowadzona 28 sierpnia 2019 r. w przeddzień obchodów 75. rocznicy likwidacji getta łódzkiego

Marian Turski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 21-30 Abstrakt,
PDF

Przemowa ocalałego z getta łódzkiego wygłoszona 29 sierpnia 2019 r., w dniu obchodów 75. rocznicy likwidacji getta łódzkiego

Marian Truski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 31-34 Abstrakt, PDF

Wspomnienie o likwidacji getta łódzkiego

Marian Turski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 35-40 Abstrakt, PDF

In Memoriam

Łucja Pawlicka-Nowak (1938–2020) – badaczka Zagłady, prekursorka archeologii miejsc pamięci

Przemysław Nowicki

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 43-46 Abstrakt, PDF

Janina Ludawska in memoriam

Marcin Wilk, Marta Prochwicz

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 47-51 Abstrakt, PDF

Studia

Ruch hachszarowy w getcie łódzkim 1940–1941 w świetle dokumentów.

Ewa Wiatr

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 55-82 Abstrakt, PDF

Warunki działalności artystycznej plastyków w getcie łódzkim 1940–1944 w świetle źródeł: dokumentacji administracyjnej, wspomnień i relacji świadków

Irmina Gadowska

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 83-117 Abstrakt, PDF

Pamięć marginalizowana, niechciana, cicha… – łódzkie getto w polityce pamięci historycznej PRL

Andrzej Czyżewski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 118-159 Abstrakt, PDF

Szama Grajer – „żydowski król” z Lublina

Adam Kopciowski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 160-199 Abstrakt, PDF

Polskie. Żydowskie. „Pożydowskie”. Nazistowska grabież dzieł sztuki i problemy restytucji w Polsce 1945–2000

Nawojka Cieślińska-Lobkowicz

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 200-232 Abstrakt, PDF

Czy okupacyjna przeszłość sierż. Józefa Franczaka „Lalusia” miała wpływ na powojenne losy „ostatniego zbrojnego”?

Sławomir Poleszak

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 233-277 Abstrakt, PDF

Lokalne struktury Narodowych Sił Zbrojnych wobec ukrywających się Żydów w świetle powojennych materiałów śledczych i procesowych – przypadek powiatów miechowskiego i pińczowskiego

Dariusz Libionka

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 278-213 Abstrakt, PDF

Sylwetki

Danuta Dąbrowska – pionierka badań nad łódzkim gettem

Adam Sitarek

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 315-323 Abstrakt, PDF

„Podczas wojny przebywał w łódzkim getcie”. Portret architekta Ignacego Gutmana

Joanna Król

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 324-340 Abstrakt, PDF

Materiały

Dziennik Viktora Hahna z łódzkiego getta [oprac. Adam Sitarek]

Adam Sitarek

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 343-364 Abstrakt, PDF

„Wyprawa w świat”. Wywiady przeprowadzone w getcie łódzkim przez członków Ha-Szomer Ha-Cair [oprac. Ewa Wiatr]

Ewa Wiatr

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 365-392 Abstrakt, PDF

Oficjalne i intymne. Getto łódzkie w fotografiach

Michał Trębacz

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 393-413 Abstrakt, PDF

„Cieszę się, że Państwo Putersznyt przeżyli wojnę i są ze sobą szczęśliwi”. Ryszard Lerczyński – jedyny łódzki Sprawiedliwy

Michał Trębacz

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 414-420 Abstrakt, PDF

Relacja Mordechaja Żurawskiego z Chełmna nad Nerem [oprac. [Łucja Pawlicka-Nowak], Monika Polit, tłum. Monika Polit, Anna Styczyńska, Miłosz Omietoński]

[Łucja Pawlicka-Nowak], Monika Polit

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 421-434 Abstrakt, PDF

Nieznane opracowanie: Waldemar Szulc, „Chełmno nad Nerem (Kulmhof). Hitlerowski obóz natychmiastowej zagłady”

Piotr Litka, Zdzisław Lorek, Grzegorz Pawlikowski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 435-453 Abstrakt, PDF

Jankiew Pat. „Żydowski brat z ziemi amerykańskiej, który jest też polskim Żydem”

Monika Polit

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 454-463 Abstrakt, PDF

W pierwszym kręgu. Listy ukrywającego się

Marcin Kula

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 464-494 Abstrakt, PDF

Z warsztatów badawczych

Wydział Archiwum getta łódzkiego a Archiwum Ringelbluma

Jacek Walicki

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 497-522 Abstrakt, PDF

„Najlepsze dziecko Prezesa” – poczta w getcie łódzkim (1939–1944)

Adriana Bryk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 523-553 Abstrakt, PDF

Wydział dla Wsiedlonych w getcie łódzkim w świetle dokumentów archiwalnych i tekstów autobiograficznych

Krystyna Radziszewska

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 554-577 Abstrakt, PDF

Procedura i przebieg transportów kolejowych z getta łódzkiego do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem (styczeń–maj 1942 r.)

Andrzej Grzegorczyk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 578-599 Abstrakt, PDF

Działalność SS-Sonderkommando Kulmhof w lutym i marcu 1942 r. w świetle dowodów księgowych Sonderkonto 12300 z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi

Bartomiej Grzanka

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 600-612 Abstrakt, PDF

Spacerem po getcie. Doświadczenie przestrzeni getta w Łodzi i w Warszawie z perspektywy pieszego

Sylweriusz B. Królak

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 613-612 Abstrakt, PDF

Sprawa Marty Puretz, domniemanej agentki Gestapo z krakowskiego getta

Aleksandra Kasznik-Christian

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 629-661 Abstrakt, PDF

Punkty Widzenia

Getto łódzkie we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży. Krytyka „nowej wrażliwości”

Marta Tomczok

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 665-684 Abstrakt, PDF

Przedziały śmierci. O książce Jana Grabowskiego, "Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w zagładzie Żydów"

Joanna Tokarska-Bakir

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 685-699 Abstrakt, PDF

Paszporty złudzeń. Sprawa paszportów południowoamerykańskich widziana z Będzina

Michał Sobelman

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 700-717 Abstrakt, PDF

Upamiętnienia Zagłady

Upamiętnienia Łodzi żydowskiej – w jaki sposób przeszłość uobecnia się w teraźniejszości

Joanna Gubała-Czyżewska

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 721-742 Abstrakt, PDF

Nowa wystawa stała w Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Andrzej Grzegorczyk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 743-746 Abstrakt, PDF

Laboratorium zagłady – nowa ekspozycja historyczna na terenie obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Zofia Wóycicka

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 747-758 Abstrakt, PDF

Omówienia

Co dziś wiemy o niemieckich represjach za pomoc udzielaną Żydom? O książce Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej

Krzysztof Persak

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 761-791 Abstrakt, PDF

Kłopotliwa kategoria. Wokół tomu Świadek: jak się staje, czym jest?

Justyna Kowalska-Leder

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 792-805 Abstrakt, PDF

Recenzje

Ewa Wiatr, Krystyna Radziszewska (red.), Oblicza getta. Antologia tekstów z getta łódzkiego

Jacek Leociak

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 809-814 PDF

Marta Janczewska, Jacek Leociak, Archiwum Ringelbluma. Antologia

Helena Datner

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 815-826 PDF

Zoë Waxman, Kobiety Holocaustu

Martyna Grądzka-Rejak

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 827-832 PDF

Noach Lasman, Wspomnienia z trzech światów

Ewa Teleżyńska-Sawicka

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 833-838 PDF

Bożena Keff, Strażnicy fatum

Jan Borowicz

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 839-843 PDF

August Grabski (red.), Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 4: Holokaust i powojnie (1939–1946)

Andrzej Żbikowski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 844-849 PDF

Magdalena Ruta, Nowe życie? Antologia literatury jidysz w powojennej Łodzi (1945–1949)

Agnieszka Żółkiewska

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 850-856 PDF

„…udostępnione jak najszerszym rzeszom czytelników…” Wydania krytyczne prac Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej seria ŻIH Żydowskiej Komisji Historycznej

Agnieszka Haska

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 857-860 PDF

Curiosa

Auschwitz z Auschwitz czyli przepis na bestseller

Agnieszka Haska

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 863-873 Abstrakt PDF

Toruńskie Yad Vashem

Alicja Podbielska

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 878-883 Abstrakt PDF