Mistyka otwartych oczu. Wykład Macieja Biskupa OP

IX Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie

Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie

Źródło: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego

Środa, 2 grudnia 2020 o 17:00

Punktem wyjścia dla tegorocznych Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich, które z powodu pandemii mogą odbyć się jedynie w formie online, jest pochodzące z Księgi Rodzaju określenie "obraz i podobieństwo".

Czytaj więcej: Kalendarium Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko Żydowskich organizowanych przez Stowarzyszenie im Jana Karskiego od 2011

O. Maciej Biskup, dominikanin zaangażowany w dialog ekumeniczny i dialog z judaizmem, opowie o sposobie spojrzenia na człowieka, który wynika z tej wspólnej dla chrześcijan i Żydów biblijnej pespektywy. Inspiracją dla jego zrozumienia będą między innymi słowa i działania podejmowane przez papieża Franciszka, który, jak pisze o. Biskup na swoim blogu, "w swej wrażliwości na potrzebujących i wykluczonych widzi konkretną twarz a nie przedmiot pomocy".