Ks. Halík: Niektórzy biskupi stworzyli demona

Ks. Tomáš Halík, Kraków, 2019. Fot. Adam Walanus / adamwalanus.pl

Ks. Tomáš Halík, Kraków, 2019. Fot. Adam Walanus / adamwalanus.pl

Źródło: "Więź"

Ks. Tomáš Halík

Próba stworzenia przez Jarosława Kaczyńskiego autorytarnego katolickiego państwa doprowadza do radykalnej sekularyzacji społeczeństwa i dyskredytacji chrześcijaństwa – pisze ks. Tomáš Halík w „Gazecie Wyborczej”.

Esej ks. Tomáša Halíka w tłumaczeniu o. Tomasza Dostatniego ukazał się 21 listopada w „Gazecie Wyborczej”. Czeski filozof i teolog zastanawia się, co mają wspólnego terroryści wykrzykujący religijne hasła, chrześcijanie popierający Donalda Trumpa, radykałowie z grup pro-life, przeciwnicy papieża Franciszka posyłający mu „synowskie napomnienia”, bojówki „broniące białego heteroseksualnego mężczyzny” z próbą stworzenia w Polsce autorytarnego katolickiego państwa przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

„Wszystkie te zjawiska można doprowadzić do wspólnego mianownika, który nazywam «pseudoreligijnością F» (f jak fundamentalizm, fanatyzm i faryzeizm) – pisze ks. Halík. – Łączy je, mimo wszystkich różnic, podobieństwo mentalności i selektywnie używana religijna retoryka będąca w rozdźwięku z etycznym z jądrem tychże religii, odpór wobec historycznego i hermeneutycznego podejścia do religii, nietolerancja (jestem «właścicielem całej prawdy»), łączenie religii z mocarstwowymi interesami określonych politycznych kręgów”.

Obecność faszystowskich bojówek „broniących białego heteroseksualnego mężczyzny” jest – zdaniem myśliciela – „tragikomiczna” w postkomunistycznych krajach, „gdzie «białemu heteroseksualnemu mężczyźnie» zagraża – jak powiedział jeden z publicystów – co najwyżej otyłość”.

Odnosząc się do wystąpienia Kaczyńskiego z 27 października, w którym prezes PiS wezwał do obrony polskości i kościołów „za wszelką cenę”, ks. Halík stwierdza: „Próba stworzenia przez Jarosława Kaczyńskiego autorytarnego katolickiego państwa doprowadza do radykalnej sekularyzacji społeczeństwa i dyskredytacji chrześcijaństwa, zwłaszcza w młodym pokoleniu i u ludzi wykształconych. Niektórzy biskupi wystraszeni «tsunami homoseksualizmu, gorszego niż komunizm» krok za krokiem rzeczywiście tego «demona» stworzyli, karmili go energią swego strachu i wpuścili go do społeczeństwa”.

„Kościół w Polsce jest dziś poddany całej fali skandali i równocześnie reakcji na politykę Kaczyńskiego. Ta fala może być oczyszczająca, ale będzie bolesna. Konieczność rozwodu między katolicyzmem a nacjonalizmem wydaje się oczywista. To połączenie ma głębokie historyczne korzenie i w przeszłości pomogło utrzymać polską narodową tożsamość. Dzisiaj wszak dla żywotności polskiego chrześcijaństwa jest konieczne, aby za «ikonami polskości» znowu odkryć Ewangelię” – podkreśla czeski filozof.

Jego zdaniem, trzeba dziś „wskazywać alternatywne przykłady chrześcijańskich wspólnot, które rzetelnie starają się o inteligentną, przemyślaną interpretację wiary, o rozwój osobistego życia duchowego, kontemplacyjnego podejścia do rzeczywistości, o aktywny udział chrześcijan w społeczeństwie obywatelskim, w życiu kultury, w edukacyjnych i ekologicznych inicjatywach, we wzmacnianiu ekumenizmu, międzyreligijnego i międzykulturowego dialogu”.

„Chrześcijan nie może zabraknąć i między tymi, którzy w społeczeństwie wzmacniają system obronny przeciw populizmowi, fake newsom i spiskowym teoriom” – dodaje Halík.

Ks. Tomáš Halík Człowiek Pojednania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Ur. 1948. Filozof, teolog i socjolog, profesor Uniwersytetu Karola w Pradze, eseista. Był doradcą czeskiego prezydenta Václava Havla. Laureat Nagrody Templetona w roku 2014. W Polsce ukazało się wiele jego książek, m.in.: ''Wyzwoleni, jeszcze nie wolni. Czeski katolicyzm przed i po 1989 roku'', ''Wzywany czy niewzywany, Bóg się tutaj zjawi. Europejskie wykłady z filozofii i socjologii dziejów chrześcijaństwa'', ''Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą'', ''Drzewo ma jeszcze nadzieję. Kryzys jako szansa'', ''Przenikanie światów. Z życia pięciu wielkich religii'', ''Hurra, nie jestem Bogiem!", "Zacheuszu. 44 kazania o sensie życia", "Europejskie mówienie o Bogu i milczenie o Bogu", "Chcę, abyś był", "Dotknij ran: duchowość nieobojętności", "Teatr dla aniołów: życie jako religijny eksperyment", "Różnorodność pojednana", "Żyć z tajemnicą", "Żyć w dialogu".