Ludzkość w czasach granicznych. Kryzys czy szansa odnowy?

Lekarz w czasie edpidemii Dżumy

Dżuma - ubiór lekarza w czasie zarazy

Źródło: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II

Debata przedstawicieli wspólnot religijnych obecnych w Polsce na temat pandemii koronawirusa oraz jej wpływu na życie i funkcjonowanie wspólnot wyznaniowych oraz pojedynczych wiernych.

Debatę moderowała dr Paulina Guzik, przedstawicielami wspólnot wierzących byli:

▪ Katolicyzm: ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak ▪ Prawosławie: ks. dr Henryk Paprocki ▪ Protestantyzm: pastor dr Piotr Gąsiorowski (metodysta) ▪ Judaizm: dr Edyta Gawron, Instytut Judaistyki UJ i Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie ▪ Islam: imam (mufti) Janusz Aleksandrowicz z Kruszynian