Jak reagować na mowę nienawiści w szkole

Jak reagować na mowę nienawiści w szkole

Źródło: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach

Konferencja on-line dla nauczycieli "Jak reagować na mowę nienawiści w szkole". Wykład inauguracyjny prof. Michała Bilewicza: „Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzenienia się agresji werbalnej".

Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznego spotkania warsztatowego dla nauczycieli w Kielcach, które poświęcone było sposobom reagowania na antysemityzm w szkole. Organizatorem jest Instytut Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

Program i rejestracja dostępny jest tu:

Zaproszenie organizatora Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach:

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, a także innych pracowników oświaty, do udziału w konferencji zatytułowanej: „Jak reagować na mowę nienawiści w szkole?”. Jest ona kontynuacją kieleckiego spotkania warsztatowego dla nauczycieli, które poświęcone było sposobom reagowania na antysemityzm w szkole. Ze względu na pandemię, tegoroczna konferencja została przeniesiona do świata wirtualnego, a zamiast dwóch intensywnych dni szkoleń proponujemy siedem spotkań w okresie od 18 do 30 listopada. Konferencja przeprowadzona zostanie za pośrednictwem platformy Zoom. Każdy uczestnik otrzyma od zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji. Dostęp do platformy uczestnicy otrzymają w mailu po zrejestrowaniu się przez formularz na dostępny na stronie <<<.
Wspólnie zastanowimy się, jak zaradzić epidemii nienawiści oraz jak wspierać nauczycieli w tym, by szkoła była miejscem otwartym dla każdego, bez względu na to kim jest i jakie ma przekonania.

Michał Bilewicz realizuje obecnie projekt badawczy z zespołem psychologów, który bada mechanizmy epidemicznego rozpowszechniania się mowy nienawiści w sieci, jednocześnie tworząc skuteczne metody przeciwdziałania hejtowi.

Polecamy lekturę raportu z badań sondażowych „Mowa nienawiści w Polsce 2014”, przeprowadzonych przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, którego kierownikiem jest Michał Bilewicz. Link: <<<

2020-11-22-wyklad-michala-bilewicza.jpg

Prof. Bilewicz jest psychologiem społecznym, publicystą, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, należy do Komitetu Psychologii PAN

Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzenienia się agresji werbalnej

Wykład prof. Michała Bilewicza

PLAN KONFERENCJI

WYKŁADY

18 listopada (środa) g. 18.00 – wykład inauguracyjny prof. Michał Bilewicz: „Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzenienia się agresji werbalnej”

20 listopada (piątek) g. 18.00 Arkadiusz Walczak: „Mowa nienawiści w szkole. Co mówi prawo i jaka jest praktyka”

30 listopada (poniedziałek) g. 18.00 Bogdan Białek: „Czemu służy twoja/moja nienawiść i jak ją zarządzać?

WARSZTATY

23 listopada (poniedziałek) g. 17.00 Arkadiusz Walczak: „Co może zrobić nauczyciel, aby ograniczyć mowę nienawiści”

25 listopada (środa) g. 17.00 Michał Bilewicz: „Jak przeciwdziałać mowie nienawiści w szkole”

28 listopada (sobota) g. 12.00 Małgorzata Rusiłowicz; „Nie chcę widzieć tych rzeczy. Chcę żebyście to zobaczyli (K. Gonciarz)”

FILM 28 -29 listopada – Wszyscy zarejestrowani uczestnicy będą mogli po rejestracji na platformie Vimeo obejrzeć film „Planty 7/9″.

PROWADZĄCY BOGDAN BIAŁEK

Psycholog, publicysta, wykładowca, twórca magazynu psychologicznego „Charaktery”, założyciel i prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Był współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Od wielu lat działa na rzecz dialogu międzyreligijnego. Autor książek: „Kilka rzeczy o Doktorze, które trzeba o Nim wiedzieć” (poświęcona Markowi Edelmanowi); „Cienie i ślady”; „Płaczę z tymi, którzy nie płaczą”. Bohater filmu dokumentalnego „Przy Planty 7/9”.

Dr hab. MICHAŁ BILEWICZ

Psycholog społeczny, publicysta, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, członek Komitetu Psychologii PAN. Zajmuje się badaniami uprzedzeń, dehumanizacji, dyskryminacji i stereotypizacji. Kieruje zespołem psychologów badających mechanizmy epidemicznego rozpowszechniania się mowy nienawiści w sieci, jednocześnie tworząc skuteczne metody przeciwdziałania hejtowi.

ARKADIUSZ WALCZAK

Historyk, kulturoznawca, edukator, trener, wykładowca akademicki. Autor licznych projektów i programów kursów doskonalących dla nauczycieli. Specjalista w zakresie dydaktyki historii, w tym edukacji o historii i kulturze Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystania filmu w edukacji o Holokauście. Autor licznych publikacji metodycznych dla nauczycieli. Obecnie pełni funkcję dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i Szkoleń.

MAŁGORZATA RUSIŁOWICZ

Edukatorka, trenerka dialogu międzykulturowego, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej pod Białymstokiem, wykładowcyni Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Sankt Petersburgu, absolwentka międzynarodowego seminarium I stopnia „Dzieje i kultura Żydów polskich – Holocaust” w Yad Vashem. Laureatka Nagrody Ireny Sendlerowej.

FILM

„Przy Planty 7/9” w reżyserii Michał Jaskulskiego i Lawrence’a Loewingera pokazywany był na wielu festiwalach w Polsce i za granicą, gdzie zdobył liczne nagrody. Obraz przez blisko 10 lat był realizowany w Kielcach, Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Dokument opowiada o pogromie kieleckim, który miał miejsce 4 lipca 1946 roku w Kielcach oraz o kieleckiej drodze do pojednania. Film ukazuje kilkunastoletni wysiłek wykonany w Kielcach przez Bogdana Białka, prezesa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego i jego przyjaciół, na rzecz dialogu i porozumienia. Strona internetowa filmu: