Gdzie jesteś? Rdz 3,9

Wystawa czasowa na 80. rocznicę zamknięcia getta warszawskiego

wystawa czasowa na 80. rocznicę zamknięcia getta warszawskiego - plakat

Źródło: Żydowskie Instytut Historyczny

16 listopada 1940 roku zamknięto getto warszawskie. Dokładnie 80 lat temu miasto zostało podzielone murem na dwie części. Uwięzionych w getcie Żydów odgrodzono od informacji, bliskich osób, od zieleni, drzew czy widoku nieba po horyzont. Wystawa „Gdzie jesteś? Rdz 3,9” w symboliczny sposób odnosi się do tego momentu.

W miejsce typowej narracji chronologicznej, faktograficznej, proponujemy jednak inne podejście, w ramach którego próbujemy przybliżyć odbiorcom graniczne stany emocjonalne i egzystencjalne, jakich doświadczały setki tysięcy ludzi stłoczonych w „żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej”.

Przestrzeń wystawy podzielona została na jedenaście stanowisk reprezentujących stany lub uczucia, takie jak niepewność, strach, głód, bezczas, intymność, współczucie czy wiara, wyznaczające ciężar życia i śmierci w getcie warszawskim.

Znaczenie kolejnych miejsc można zrozumieć, słuchając relacji wojennych, dostępnych na specjalnie przygotowanych audioprzewodnikach, czytanych przez aktorów: Magdalenę Lamparską, Jerzego Radziwiłowicza, Mateusza Damięckiego oraz Martina Budnego. Nagraniom towarzyszą obrazy i fotografie wykonane w getcie.

Jest to wystawa otwarta. Każde ze stanowisk jest wyraźnie oznaczone. Nie sposób ich pominąć czy zgubić. Nikt nie prowadzi za rękę. Nie daje prostych odpowiedzi. Architektura wystawy i sposób poruszania się po niej widzów mają przybliżyć doświadczenie egzystencji w getcie, jednak bez próby inscenizacji czy stosowania ekspresyjnej scenografii. Chcielibyśmy, aby w stanach granicznych, których dotykamy na wystawie, widzowie odnaleźli również przekaz uniwersalny, odnoszący się do innych miejsc i zdarzeń.

Wystawa: Gdzie jesteś? Rdz 3,9

Kuratorzy: Paweł Śpiewak, Piotr Rypson

Współpraca kuratorska: Anna Duńczyk-Szulc, Agnieszka Olsten

Aranżacja wystawy: Marcin Kwietowicz, Aneta Faner

Opracowanie graficzne: Jakub Woynarowski

Relacje czytają̨: Magdalena Lamparska, Martin Budny, Mateusz Damięcki, Jerzy Radziwiłowicz

Termin: 16.11.20–25.04.21

Organizator: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Patronat honorowy: Prezydent m.st. Warszawy

Patronat medialny: Program II Polskiego Radia

Wystawa jest częścią obchodów 80. rocznicy zamknięcia getta warszawskiego organizowanych przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. Została dofinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Gdzie jesteś? Rdz 3,9 — [katalog wystawy](storage/app/media/2020/11/ rocznica-zamkniecia-getta/20201116-gdzie-jestes-interaktywny-katalog-wystawy-preview.pdf)

W publikacji czytelnicy odnajdą eseje twórców ekspozycji w tym: tekst pt. Gdzie jesteś? Pawła Śpiewaka, w którym autor stawia wiele pytań o współczesne sposoby i formy pokazywania getta, pracę Piotra Rypsona pt. Czego od nas chcą te obrazy? o zasadzie doboru dzieł na wystawę, ich twórcach i o tym, czym jest lub może być recepcja tych prac oraz rozważania Anny Duńczyk-Szulc pt. Granica patrzenia o naturze medium, jakim jest fotografia i film w kontekście zdjęć z czasów okupacji. Na katalog składa się także bogaty materiał ilustracyjny prezentujący wszystkie rysunki oraz fotografie udostępnione na wystawie, jak również wybór fragmentów relacji relacje z getta.

Całość zaprojektował Jakub Woynarowski.

Publikacja w formie ebooka zostanie udostępniona 16 listopada na stronach Instytutu do darmowego pobrania do końca listopada br.

Więcej informacji

Animacje odnoszące się do punktów granicznych omawianych na wystawie w reżyserii Jacka Papisa i w opracowaniu znanych grafików do kompozycji muzycznych artysty, Michała Jacaszka. Premiera w mediach społecznościowych ŻIH 16 listopada br.

Cykl spotkań i seminariów online z udziałem badaczy i badaczek oraz artystów związanych z ŻIH wokół wystawy Gdzie jesteś? Rdz 3,9.

Wydarzenia Towarzyszące

Rozdział drugi: Granica muru

Raport Stroopa - webinar (19.11.2020)

2020-11-19-raport-stroopa.png
Czym był raport Stroopa? Dlaczego i w jakich okolicznościach został stworzony? Jakie były jego dzieje powojenne? Raport Stroopa będzie punktem wyjścia do rozmowy na temat materiałów wizualnych, na podstawie których możemy „obserwować” życie w getcie na różnych etapach jego funkcjonowania.

Zapraszamy na spotkanie z dr Martyną Grądzką-Rejak, kierowniczką Działu Naukowego Muzeum Getta Warszawskiego / Warsaw Ghetto Museum, oraz prof. Andrzejem Żbikowskim, kierownikiem Działu Naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Spotkanie organizowane w ramach w serii wydarzeń online towarzyszących wystawie „Gdzie jesteś? Rdz 3,9”. Wystawę przygotowano w ramach upamiętnienia 80. rocznicy zamknięcia granic getta warszawskiego. Całość obchodów została dofinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Tygodnik Powszechny - dodatek "Gdzie jesteś?" ukazał się wraz z numerem Nr 47/2020.

2020-11-23-tp_47-20_gdzie-jestes.jpg

Więcej informacji na: