Dokumentowanie żydowskiego dziedzictwa sepulkralnego w Warszawie

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

Cmentarz żydowski w Warszawie

Fot-Jan-Rosiak

Źródło: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego powstała w 2012 roku z inicjatywy dr. Michała Laszczkowskiego i Pawła Wilskiego.

Jej celem jest ochrona i promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację prac konserwatorsko-restauratorskich oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej, filmowej itp. Korzystamy z grantów instytucji publicznych i firm prywatnych. Staramy się także pozyskiwać środki od osób prywatnych.

W ramach projektu odbyła się wizyta izraelskich dziennikarzy w Warszawie. Celem było zapoznanie się ze sposobami dokumentacji żydowskiego dziedzictwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem projektu ochrony i opieki nad cmentarzem żydowskim w Warszawie przy ul. Okopowej. W ramach wizyty dziennikarze odwiedzili cmentarz żydowski w Warszawie przy ul. Okopowej, cmentarz żydowski w Radości, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Muzeum Powstania Warszawskiego. Odbyły się warsztaty dotyczące dokumentowania żydowskiego dziedzictwa sepulkralnego w Warszawie oraz debata z uczestnictwem polskich dziennikarzy na temat współpracy w zakresie dokumentacji i ochrony wspólnego dziedzictwa na terenie Polski – w tym rozważenie sposobów i możliwości zaangażowania ze strony izraelskiej oraz na temat sposobów poruszania trudnych tematów z zakresu relacji międzynarodowych w mediach . Dziennikarze spotkali się także z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotrem Glińskim. Wizyta zaowocowała publikacją kilkunastu artykułów w prasie elektronicznej w języku angielskim i hebrajskim.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2019”.

Wszystkie projekty: