JA+TY=nienawidziMY – My a Wy. Panel dyskusyjny

JA+TY=nienawidziMY – My a Wy. Panel dyskusyjny. Plakat

Organizatorzy: JCC Krakow, Otwarta Rzeczpospolita i Konsulat Generalny Austrii/ Österreichisches Generalkonsulat Krakau

For English, scroll down

W Polsce z każdym dniem coraz wyraźniej dokonuje się podział społeczeństwa na ludzi „lepszych” i „gorszych”. W codziennym życiu i w mediach społecznościowych stało się „normą” atakowanie środowisk i osób m.in. z powodu wyznania, etniczności, przekonania, czy światopoglądu. Każdy z nas może przynależeć do jakiejś mniejszości, która będzie dyskryminowana i atakowana. Zapytamy przedstawicieli niektórych środowisk, o nienawiść, która ich dotyka osobiście i jako środowisko, czym się przejawia oraz jak się przed nią bronią.

Celem spotkania jest pokazanie na konkretnych przykładach w jaki sposób nienawiść wpływa na człowieka, który jest jej obiektem, na jego psychikę oraz codzienne funkcjonowanie. Dlaczego dane grupy są narażone na nienawiść? Czy, ich zdaniem, obecnie spotykają się częściej/rzadziej z przejawami nienawiści? Czy jej formy są bardziej/mniej dotkliwe? Jakie są powszechnie stosowane uzasadnienia dla okazywania nienawiści poszczególnym środowiskom? Jakie schematy obrony przed nienawiścią wypracowały prześladowane grupy społeczne.

Udział w debacie wezmą:

  • Natalia de Barbaro - psycholożka społeczna, socjolożka, trenerkaumiejętności społecznych
  • prof. Krzysztof Podemski (socjolog, Otwarta Rzeczpospolita)
  • Piotr Godzisz (Birmingham City University)
  • Piotr Tyma (prezes Związku Ukraińców w Polsce)

Prowadzenie: Michał Okoński

Wydarzenie odbędzie się na platformie ZOOM z transmisją na głównym fanpage'u JCC na FB.

Prosimy o zapisy do 15 października. Limit miejsc – 100.

Zapisy przyjmujemy pod adresem: rsvp@jcckrakow.org W języku polskim.


You + Me = Us, Hating?

Online debate: Us vs. You?

In Poland, the division of society into “better” or “worse” people is becoming more and more noticeable every day. Smaller groups, due to different religious or ideological beliefs, are being attacked both in everyday life as well as on social media. Each of us belongs to a minority that will be discriminated against and attacked. At this meeting, representatives of various social groups will tell you how they are exposed to hatred on a daily basis, how it manifests itself, and how they try to fight it.

This lecture aims to show how hate affects people, their psyche, and everyday functioning. Why are certain groups exposed to hatred? Is hatred towards them now increasing or is it getting smaller? What are the main accusations towards specific communities and how can we defend against them? Have persecuted social groups developed patterns of defense against hatred?

Participants of the debate:

  • Prof. Krzysztof Podemski (sociologist, Open Republic)
  • Piotr Godzisz (Birmingham City University)
  • Piotr Tyma (head of the Association of Ukrainians in Poland)

Led by: Michał Okoński

This event will take place on the ZOOM platform and will also be broadcast on the JCC Krakow main Facebook page.

Please sign up by October 15th. Sign up at rsvp@jcckrakow.org Space is limited to 100 places. In Polish.