List warszawskiej społeczności żydowskiej z poparciem dla Białorusinów

Białoruś, Mińsk VIII-IX 2020

Białoruś, Mińsk VIII-IX 2020 (Facebook)

Warszawa, 2 września 2020 roku

Drodzy Białorusini,

Warszawska społeczność żydowska solidaryzuje się z Wami i popiera pokojową walkę narodu białoruskiego o wolność, godność i demokrację. Utożsamiamy się z Waszym wielkim pragnieniem życia w wolnym kraju, w którym demokratyczna władza respektuje prawa człowieka i szanuje jego poglądy. Jesteśmy wszyscy zjednoczeni w podziwie dla Waszej odwagi, poczucia wspólnoty, miłości wolności i ojczyzny.

Wiemy, że przeżywacie teraz piękne, ale i dramatyczne chwile, wobec których nie możemy i nie chcemy być obojętni. Dlatego potępiamy przemoc wobec protestujących i wzywamy do uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych podczas wieców i marszów w całej Białorusi.

Wierzymy, że przebudzony do wolności naród białoruski będzie solidarnie i wytrwale walczył o swoje marzenia i nadzieje, aż do ich pełnego spełnienia. Nie poddawajcie się! Jesteśmy w tym z Wami!

Lesław Piszewski Przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

Rabin Michael Schudrich Naczelny Rabin Polski

Marian Kalwary Prezes Zarządu Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

Aleksandra Leliwa-Kopystyńska Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce

Alina Joanna Świdowska Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Drugie Pokolenie–Potomkowie Ocalałych z Holokaustu

dr Sergiusz Kowalski Prezes Żydowskiego Stowarzyszenia B’nai B’rith w Rzeczypospolitej Polskiej

Gołda Tencer Fundacja Shalom

Agata Rakowiecka Dyrektorka Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa

dr Grażyna Pawlak Dyrektor Zarządu Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra

Piotr Wiślicki
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

prof. dr hab. Paweł Śpiewak Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego

dr Sebastian Rejak Acting Director AJC Central Europe

dr Anna Stupnicka-Bando Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata