Debata o Sprawiedliwych

Źródło: Centrum Myśli Jana Pawła II i Żydowski Instytut Historyczny.

Jaka była motywacja Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, a także wszystkich osób, które narażały swoje życie poprzez pomoc bliźniemu? Zapraszamy na spotkanie online w środę 16 września o 18:00.

Kim byli Sprawiedliwi przed i w trakcie drugiej wojny światowej? Jaką musieli przejść drogę, żeby przeciwstawić się własnemu lękowi, okupantowi, sąsiadom, a często nawet rodzinie? Co ich motywowało do pomocy drugiemu człowiekowi? Czy faktycznie było tak, jak twierdził Otto Springer, Sprawiedliwy z Pragi, że „ręka współczucia była szybsza, niż kalkulacje rozumu”? Co formowało ich charakter: wiara, postawa obywatelska, poglądy polityczne, a może społeczne?

Jakie możemy wyciągnąć wnioski z ich doświadczenia? Czy potrafimy wyodrębnić z ich życiorysów doświadczenie/doświadczenia formacyjne i wykorzystać je we współczesnej edukacji?

Spotkanie organizowane jest przez Centrum Myśli Jana Pawła II razem z Żydowskim Instytutem Historycznym.

Goście:

Dr Martyna Rusiniak-Karwat — Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Pileckiego

Witold Szabłowski — dziennikarz i reportażysta, autor książki „Sprawiedliwi Zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia”

Prof. Andrzej Żbikowski — Żydowski Instytut Historyczny

Prowadzenie: Marek Zając

Transmisji na facebooku>>>

2020-09-16-debata-o-sprawiedliwych.jpg