Homilia wygłoszona 9 sierpnia br. w gdańskim kościele św. Jana przez ks. Eligiusza Piotrowskiego

Komentarz do Listu do Rzymian

Komentarz do Listu do Rzymian

"Święty Paweł przypomina nam dzisiaj prawdę, że chrześcijaństwo wyrasta z judaizmu.(...) gdyby nie judaizm nie byłoby chrześcijaństwa. (...) Paweł nam przypomina, że ani Obietnice ani Przymierze nie zostały zabrane ani cofnięte i, że Żydzi są dziedzicami tych wszystkich Bożych Obietnic. Tym bardziej dokuczliwe staje się ciągle powtarzane pytanie o antysemityzm...."