Forum Dialogu - Pamięć

Znicz

Źródło: Forum Dialogu

Wakacje to czas, kiedy Liderzy i Liderki Dialogu w wielu miejscowościach organizują w swoich miejscowościach wydarzenia upamiętniające deportacje i likwidacje lokalnych gett. Mimo że w tym roku okoliczności nie sprzyjają organizacji wydarzeń gromadzących dużo osób, inicjatorzy nie rezygnują z przypominania o tym ważnym czasie, dostosowując formę wydarzeń tak, aby wspólnie z lokalną społecznością w bezpieczny sposób upamiętnić Żydów ze swoich miejscowości.

„Nieobecna Rodzina”, dwudniowe wydarzenie z okazji rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Białostockim,

16 i 17 sierpnia. Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Muzeum Żydów Białegostoku, we współpracy z Galerią im Sleńdzińskich oraz Białostockim Ośrodkiem Kultury, zapraszają mieszkańców do poznania tej bardzo ważnej polsko-żydowskiej historii Białegostoku. W budynku dawnej żydowskiej szkoły rzemieślniczej Tarbut przy ulicy Lipowej 41D odbędą się wykłady, koncerty, filmy, performance. Szczegóły wydarzenia będą publikowane i uaktualniane na stronie jewishbialystok.pl oraz na wydarzeniu FB.

77. rocznica likwidacji getta w Będzinie

W pierwszy poniedziałek sierpnia odbędą się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę likwidacji getta w Będzinie. Organizatorzy, członkowie fundacji Brama Cukermana zapraszają do wspólnego złożenia kwiatów, zapalenia świec i uczczenia pamięć zamordowanych Żydów, mieszkańców Będzina. Szczegóły wydarzenia publikowane są na stronie FB.

Marsze pamięci w Otwocku, Brzesku, Rymanowie, Rabce-Zdroju i Pułtusku

Planowane są także coroczne marsze pamięci w Otwocku, Brzesku, Rymanowie, Rabce-Zdroju i Pułtusku, które w tym roku dostosowane będą do warunków tak, aby uczestnicy bezpiecznie mogli uczestniczyć w upamiętnieniu. Marsz pamięci w Rymanowie wyruszy z Rynku po południu 13 sierpnia. W Otwocku organizatorzy zapraszają wieczorem 19 sierpnia o godzinie 19.00 na skrzyżowanie ulic Reymonta i Samorządowej, skąd wyruszy marsz. Po odczytaniu fragmentów ze wspomnień Calela Perechodnika, otwockiego policjanta, który był świadkiem upamiętnianych wydarzeń, odczytane zostaną również imiona i nazwiska osób i rodzin żyjących w tamtych czasach przy ul. Reymonta. Następnie uczestnicy z zapalonymi świecami przejdą ulicą Reymonta do masowego grobu zamordowanych 2000 osób, aby tam wspólnie się pomodlić. W ostatnich dniach sierpnia odbędzie się marsz pamięci w Rabce-Zdroju połączony z odsłonięciem oficjalnej tablicy z imionami i nazwiskami ofiar.

W Dukli wystawa „Na twojej ziemi przyszło mi śpiewać pieśń twojego narodu. Losy wybitnych postaci pochodzenia żydowskiego rodem z Podkarpacia”

Inną formą upamiętnień, w której można uczestniczyć tego lata, są wystawy. Jacek Koszczan z Dukli zaprasza na wystawę „Na twojej ziemi przyszło mi śpiewać pieśń twojego narodu. Losy wybitnych postaci pochodzenia żydowskiego rodem z Podkarpacia”, która odbędzie się w Centrum Transgranicznym w Dukli. Przed otwarciem wystawy organizatorzy zapraszają na wspólną modlitwę na cmentarzu żydowskim planowaną na 13 sierpnia na godzinę 17.00. Krzysztof Przybyłowicz z kolei organizuje wystawę plenerową poświęconą Zagładzie, którą będzie można obejrzeć na Rynku w Bieczu od 14 sierpnia. Wystawa będzie trwała cztery dni – tyle, ile czekali Żydzi Biecza na transport do Bełżca.

W Czarnym Dunajcu, w ramach projektu "Ludzie, nie liczby"

Otwarcie uporządkowanego i ogrodzonego cmentarza oraz odsłonięcie pomnika z imionami i nazwiskami kilkuset ofiar oraz macewa pamięci dedykowana ofiarom pochowanym w masowych grobach. W ramach projektu obchodzone będą także rocznice w Grybowie oraz w Krościenku n. Dunajcem – miejscowościach, w których imienne upamiętnienie odbyło się w poprzednich latach.

Apel Pamięci - Stary Sącz, Limanowa, Gorlice, Nowy Sącz

Liderki i Liderzy z Sądeckiego Sztetla co roku organizują Apel Pamięci w miejscowościach regionu sądeckiego (Stary Sącz, Limanowa, Gorlice, Nowy Sącz. Jeśli jednak w tym roku sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na tradycyjną formę spotkania, będą zapraszać do indywidualnego złożenia kamienia, kwiatów lub zapalenia znicza. Podobny plan w razie restrykcji epidemicznych ma Agnieszka Mysakowska – Liderka Dialogu w Wieluniu. Planowane są również wydarzenia upamiętniające w Jędrzejowie oraz w Mszanie Dolnej, których forma będzie dostosowana do warunków epidemiologicznych w regionie.

Gorąco zachęcamy do śledzenia i uczestniczenia w wydarzeniach. Będziemy również na bieżąco informować o kolejnych planowanych upamiętnieniach.

Liderzy i Liderki nagrodzeni za pracę na rzecz dialogu polsko-żydowskiego

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jaki Liderzy i Liderki Dialogu mają wpływ na zmianę rzeczywistości na lepsze. Dlatego zawsze ogromnie nas cieszy, kiedy ich wysiłek zostaje doceniony przez organizacje nagradzające osoby działające na rzecz dialogu polsko-żydowskiego. Bardzo miło nam podzielić się osiągnięciami czworga Liderów Dialogu, którzy zostali w tym roku nagrodzeni przez Fundację PolCul oraz Żydowskie Muzeum Galicja.

Wyróżnienia Fundacji PolCul im. Jerzego Bonieckiego

Dwóch Liderów Dialogu, Wojciech Mszyca i Jakub Niewiński, zostało nagrodzonych przez Fundację PolCul imienia Jerzego Bonieckiego. Założona w Australii w 1980 roku fundacja dwa razy do roku wyróżnia osoby zaangażowane w budowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Wojciech Mszyca, Lider Dialogu w Żarkach, został wyróżniony za liczne i skuteczne inicjatywy służące demokracji i budowaniu więzi w społecznościach lokalnych oraz za pracę dziennikarską, w szczególności za ochronę wielokulturowego dziedzictwa kulturowego. Jest znany i podziwiany za inicjatywy muzealnicze i konserwatorskie oraz za popularyzację wielokulturowej historii Górnego Śląska.

Jakub Niewiński, Lider Dialogu z Murowanej Gośliny, edukator z zakresu wielokulturowości, praw człowieka, edukacji włączającej oraz Zagłady, został wyróżniony przede wszystkim za propagowanie pluralizmu i tolerancji w stosunku do mniejszości narodowych i religijnych, a w szczególności za wielokierunkowe działania społeczne na rzecz dialogu polsko-żydowskiego, a także za pracę edukacyjną z młodzieżą i inicjatywy podnoszące poziom kształcenia. Jakub Niewiński jest bardzo ceniony i szanowany za prowadzenie trudnego dialogu wielopokoleniowego na temat tolerancji.

Nagroda “Chroniąc Pamięć” Żydowskiego Muzeum Galicja

Żydowskie Muzeum Galicja wyłoniło laureatów nagrody „Chroniąc Pamięć”, przyznawanej co roku osobom, które bezinteresownie, z własnej inicjatywy, wykonują ogromną pracę na rzecz ochrony i upamiętniania dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się Liderka i Lider Dialogu: Katarzyna Winiarska i Tomasz Malec.

Katarzyna Winiarska, Liderka Dialogu z Białowieży, jest animatorką kultury, pracuje w Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia. Współprowadzi Uniwersytet Powszechny w Teremiskach oraz organizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także prowadzi Teatr w Stodole w Teremiskach. Jest też twórczynią Wirtualnego Muzeum Historii Żydów w Białowieży. Katarzyna Winiarska zainicjowała także budowę pomnika upamiętniającego białowieskie ofiary Zagłady. W ceremonii odsłonięcia pomnika z jej inicjatywy uczestniczyła trzydziestoosobowa grupa potomków Żydów z Białowieży, obecnie mieszkających w USA i Izraelu, z którymi nawiązała kontakt. Zapraszamy do obejrzenia, jak opowiada o swojej działalności.

Tomasz Malec, Lider Dialogu w Tarnowie, od najmłodszych lat interesował się historią, ale długo nie był świadomy żydowskiej przeszłości swojego miasta i regionu. Jako dziecko opiekował się dwójką rodzeństwa z niepełnosprawnością. Obie te okoliczności wpłynęły na jego obecne działania – łączy podtrzymywanie pamięci o żydowskiej historii i pracę z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wprowadzając tematykę żydowską do programu kształcenia w szkołach specjalnych. W 2008 roku założył Fundację AntySchematy 2, której jest prezesem. Organizacja zajmuje się edukacją o żydowskiej kulturze i historii oraz realizacją projektów związanych z upamiętnianiem, a także dokumentowaniem i porządkowaniem zaniedbanych żydowskich cmentarzy. Zapraszamy do obejrzenia, jak opowiada o swojej działalności.