Innovative Methods, New Sources, and Paradigm Shifts in Jewish Studies

What’s New, What’s Next?</b> – konferencja przełożona

Źrodło: Muzeum POLIN

Nabór propozycji paneli i sesji posterowych na konferencję przedłużony do 31 grudnia 2020.

W związku z pandemią koronawirusa przekładamy międzynarodową konferencję „What’s New, What’s Next? Innovative Methods, New Sources, and Paradigm Shifts in Jewish Studies" na październik 2021 roku. Zdrowie i bezpieczeństwo uczestników konferencji jest dla nas priorytetem i mamy nadzieję, że w październiku 2021 powitamy Państwa w Warszawie w lepszych okolicznościach. Jednocześnie przedłużamy nabór aplikacji do 31 grudnia 2020 roku.

Nowy termin konferencji: październik 2021 (niebawem podamy szczegółową datę)

Wkrótce opublikujemy (POLIN) informację o projekcie online, który poprzedzi konferencję i wprowadzi w jej tematykę. Zachęcamy do śledzenia strony GEOP oraz do zapisania się do newslettera GEOP, aby być na bieżąco z wszystkimi aktualizacjami na temat konferencji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy (POLIN) o kontakt pod adresem: whatsnewconference@polin.pl

Do 31 grudnia 2020 zapraszamy (POLIN) naukowców zajmujących się studiami żydowskimi do zgłaszania propozycji paneli oraz doktorantów do zgłaszania propozycji na sesję posterową na konferencję. Celem interdyscyplinarnej konferencji "What's New, What's Next? Innovative Methods, New Sources, and Paradigm Shifts in Jewish Studies" jest zbadanie nowych kierunków w badaniach nad Żydami z Europy Wschodniej i Środkowej.

Centralnym punktem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest multimedialna wystawa narracyjna, czerpiąca z najlepszych i najnowszych badań naukowych. Wystawa jest wynikiem współpracy badaczy z Polski, Izraela i Ameryki Północnej, którzy pod przewodnictwem prof. Barbary Kirshenblett-Gimblett stworzyli otwartą narrację historyczną, rozpoczynającą się w X wieku i rozwijającą się aż do współczesności.

Wystawa porusza wiele zagadnień metodologicznych i teoretycznych, które są kluczowe dla studiów żydowskich i stanowi inspirację dla konferencji "What's New, What's Next? Innovative Methods, New Sources, and Paradigm Shifts in Jewish Studies".

Podczas konferencji planujemy dyskusję na następujące tematy: Co kryje się pod określeniem “studia żydowskie”? W jakim kierunku powinny się rozwijać? Jakimi paradygmatami się kierować? Które teoretyczne i metodologiczne dokonania współczesnej humanistyki powinny kształtować studia żydowskie? Jak badacze z rożnych dziedzin – historii, nauk społecznych, literatury, kultury wizualnej, studiów performatywnych – wpływają na studia żydowskie? Co daje studiom żydowskim podejście interdyscyplinarne? Jaki jest wpływ badań nad życiem Żydów w dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów na rozumienie historii powszechnej?

Szczegółowy zakres tematyczny konferencj >>

Zapraszamy do nadsyłania:

 • Propozycji paneli na konferencję, SPRAWDŹ WYTYCZNE >>
  • przyjmujemy zgłoszenia na panele, złożone z trzech wystąpień, na jedno wystąpienie planujemy 20 minut;
  • Rada Naukowa konferencji dobierze komentatora i prowadzącego panel;
  • Zgłoszenie powinno zawierać abstrakt panelu (150 słów), imię, nazwisko i afiliację panelistów i tytuły oraz abstrakty (150 słów) każdego wystąpienia;szczegóły dotyczące możliwości dofinansowania podróży >>
  • Panele muszą być spójne tematycznie;
  • Zgłoszenia przyjmujemy jedynie w języku angielskim;
  • Organizatorzy zapewniają noclegi dla wszystkich panelistów oraz dofinansowanie podróży dla wybranych uczestników –
  • Deadline: Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na konferencję poprzez formularz konferencyjny do 31 grudnia 2020.
  • Informacja o wyborze paneli będzie ogłoszona 31 stycznia 2021.
 1. Propozycji posterów na sesję dla doktorantów, SPRAWDŹ WYTYCZNE >>
  1. Jeden zgłaszający może zgłosić jeden poster;
  2. Poster może mieć tylko jednego autora;
  3. Doktoranci, których postery zostaną zakwalifikowane na konferencję muszą przyjechać do Warszawy – organizatorzy zapewniają wstęp na wszystkie części konferencji oraz możliwość ubiegania się o dofinansowanie podróży. Szczegóły dotyczące możliwości dofinansowania podróży >>;
  4. Poster musi dotyczyć zagadnień metodologicznych, teoretycznych lub związanych ze źródłami w przygotowywanej przez doktoranta rozprawie doktorskiej;
  5. Poster musi być w języku angielskim;
  6. Propozycja postera powinna zostać nadesłana w formacie pdf, przygotowanym do druku w rozmiarze a3;
  7. Doktorant jest zobowiązany do przygotowania także wersji cyfrowej posteru i zapewnienia laptopa lub tabletu w celu zaprezentowania wersji cyfrowej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 grudnia 2020

Językiem konferencji będzie język angielski.

Szczegółowe informacje o konferencji, w tym szczegółowy zakres tematyczny, informacja o prelegentach, partnerach i sponsorach >>