Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow

Wiemy, kiedy zacznie działać Muzeum - Miejsca Pamięci na terenie dawnego KL Plaszow fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Żródło: love krakow.pl

Ministerstwo kultury i miasto podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow.

Według planów, muzeum ma rozpocząć działalność 1 stycznia 2021 roku. List dotyczący powołania nowej instytucji kultury podpisali minister kultury Piotr Gliński (reprezentowany przez sekretarza stanu w ministerstwie kultury, ministra Jarosława Sellina) i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Ze względu na pandemię koronawirusa sygnowanie dokumentu odbyło się drogą elektroniczną.

Nowe Muzeum

Muzeum zajmie obszar prawie 40 hektarów i będzie samorządową instytucją kultury Gminy Miejskiej Kraków, współprowadzoną przez miasto i ministerstwo kultury.

Terenem dawnego KL Plaszow zajmie się nowek muzeum

– Treść listu zakłada współdziałanie stron na rzecz utworzenia Miejsca Pamięci zarówno w zakresie finansowym, jak i merytorycznym. Przewiduje się, że Rada Miasta Krakowa powoła nową instytucję do końca 2020 roku – mówi Krzysztof Haczewski, rzecznik Muzeum Krakowa.

Muzeum Krakowa przygotowało scenariusz nowej instytucji oraz przeprowadziło badania archeologiczne na poobozowym terenie. Prace Muzeum wspiera powołana przez prezydenta Krakowa Rada Społeczna ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego obozu KL Plaszow.

Co dalej?

Kolejny krok dotyczy podpisania umowy między miastem i ministerstwem, która określi zasady współprowadzenia nowego muzeum.

– Przewidywany czas niezbędny do zakończenia prac nad powstaniem Muzeum – Miejsca Pamięci i wystawy stałej szacowany jest na około 5 lat – informuje Haczewski.

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow ma powstać na terenach należących do miasta, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie i Skarbu Państwa.

Swoim zasięgiem obejmie obszar prawie 40 hektarów, który od 2002 roku znajduje się w rejestrze zabytków prowadzonym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz prawie 3 hektary terenu przyległego.

Muzeum ma upamiętnić ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow. 26 stycznia 2017 roku miasto, Gmina Wyznaniowa Żydowska i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa podpisały porozumienie dotyczące godnego upamiętnienia ofiar. Prezydent Majchrowski powołał również zespół zadaniowy ds. obozu KL Plaszow, który koordynuje prace nad powstaniem Miejsca Pamięci.

Burzliwe konsultacje

W związku z planami utworzenie na terenie dawnego KL Plaszow muzeum, miasto zorganizowało konsultacje społeczne. Tematami spotkań były m.in. organizacja ruchu turystycznego, regulaminu przyszłego muzeum czy dojazdu do muzeum.

Według szacunków Muzeum Krakowa, rocznie teren dawnego obozu może odwiedzać nawet pół miliona turystów.

Od początku pomysł utworzenia muzeum na terenie dawnego obozu budził obawy mieszkańców. Z jednej strony chodzi o ograniczenie dostępu do otwartego, zielonego terenu, a z drugiej o wzmożony ruch turystyczny. Budowa kolejnych bloków, kursujące w rejonie terenu dawnego obozu autokary czy meleksy sprawiły, że okoliczni mieszkańcy już teraz mają nieraz spory problem z poruszaniem się w tym rejonie.

Grupa mieszkańców proponowała, aby terenie dawnego obozu utworzyć Park Pamięci.

Do sprawy podpisania listu intencyjnego odniosła się organizacja „Stop ogradzaniu Krzemionek”.

– Nasze postulaty są niezmienne - nie zgadzamy się na komercję, popieramy upamiętnienie. Upamiętnienie jednak nie może być krzywdzące wobec mieszkańców, przyrody oraz ofiar tego miejsca. Przypominamy, że wielomilionowa inwestycja będzie oznaczała nawet 0.5 miliona turystów oraz wycinkę 300 drzew pod m.in. parking dla kilkudziesięciu aut i autokarów a także ogrodzenie terenu płaskownikami. Na to nie ma naszej zgody. Apelowaliśmy i apelujemy o zmianę komercyjnego charakteru upamiętnienia. Inwestycja w obecnym kształcie prowadzić będzie do konfliktów na linii muzeum/turyści - mieszkańcy. Uważamy, że miejsce takie jak dawny obóz Płaszów powinno kilkadziesiąt lat po wojnie budować mosty między ludźmi zamiast generować niepokój i gniew – napisali na Facebooku.

Pół miliona turystów rocznie w nowym muzeum na terenie KL Plaszow?