Związani historią. Zapraszamy do nadsyłania artykułów - ŻIH.

Temat: Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich — przedłużony termin

Projekt „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich”, którego celem jest pokazanie wielokulturowości ziem Rzeczypospolitej na przykładzie relacji środowisk polskich i ż

Źrodło: Żydowski Instytutu Historyczny

ŻIH - zapraszamy do nadsyłania artykułów do pracy „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich”, która ukaże się nakładem Wydawnictwa ŻIH w latach 2021–2022. W związku z pandemią termin nadsyłania artykułów został przedłużony do 30 października 2020 roku.

CALL FOR ARTICLES

Od 2018 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym realizowany jest projekt „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich”, którego celem jest pokazanie wielokulturowości ziem Rzeczypospolitej na przykładzie relacji środowisk polskich i żydowskich. Zwieńczeniem projektu będzie opublikowanie serii książek przedstawiających relacje polsko-żydowskie na ziemiach polskich. Ukazał się już pierwszy tom serii, drugi jest w druku, a następne znajdują się w przygotowaniu.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnych publikacji powstających w ramach projektu!

Poszukujemy tekstów do dwóch tomów, które podejmują następujące zagadnienia:

Zagłada – perspektywa żydowska, jak i ujęcie tematu poprzez ukazanie relacji polskożydowskich w czasie II wojny światowej, w tym przemoc antyżydowska, pogromy, kwestie pomocy i ukrywania, Sprawiedliwi

Pamięć – problemy związane z upamiętnieniem obecności społeczności żydowskiej na ziemiach polskich i czasu Zagłady, miejsca pamięci, lokalne inicjatywy podtrzymujące pamięć o Żydach

Tomy ukażą się w latach 2021–2022 nakładem Wydawnictwa Żydowski Instytut Historyczny.

Termin nadsyłania artykułów: 30 października 2020 roku, na adres: ztrebacz@jhi.pl

Dopuszczalna objętość złożonego tekstu wynosi od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego.

Przyjmujemy tylko teksty oryginalne, niepublikowane wcześniej.