Chroniąc pamięć

Chroniąc pamięć - kafelek

Źródło: Muzem Galicja

Uroczystość wręczenia dyplomów

Muzeum Galicja - Co roku podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej odbywa się uroczystość wręczenia dyplomów Polakom chroniącym żydowskie dziedzictwo „Chroniąc pamięć”.

Od momentu ustanowienia tej unikalnej uroczystości z inicjatywy Michaela H. Traisona w roku 1998, odbyły się dwadzieścia dwie ceremonie, podczas których uhonorowano już ponad 260 Polaków: oddanych ludzi, nie-Żydów, którzy bezinteresownie, zwykle z własnej inicjatywy, wykonują ogromną pracę na rzecz ochrony i upamiętniania dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Ich historie to niezwykły przykład heroizmu, bezinteresowności i poświęcenia.

Tegoroczna ceremonia nie odbędzie się w tradycyjnej formie ze względu na pandemię koronawirusa. Kapituła odznaczenia wybrała jednak czternaście osób, które zostaną uhonorowane.

Dziękujemy wszystkim odznaczonym za ich codzienną pracę na rzecz zachowania pamięci o historii i dziedzictwie polskich Żydów. Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji o uhonorowanych.

Broszura z biogramami tegorocznych odznaczonych.