Przemiany narracji spiskowych w polskim dyskursie publicznym

Przemiany narracji spiskowych w polskim dyskursie publiczny - konferencja, plakat

Seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją z cyklu "Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny" (seminarium prof. Joanny Kurczewskiej), które odbędzie się on-line w poniedziałek, 8 czerwca 2020 r., o godz. 15.00

dr hab. Franciszek Czech (UJ) wygłosi referat pt.

Przemiany narracji spiskowych w polskim dyskursie publicznym po 1989 roku

Celem wystąpienia jest omówienie głównych trendów przemian narracji spiskowych funkcjonujących w polskim dyskursie publicznym po 1989 roku. Postaram się wykazać, że nie tylko zmieniła się treść narracji, ale też ich cechy i znaczenie. Główna teza wystąpienia sprowadza się do stwierdzenia, że w omawianym okresie doszło do instytucjonalizacja narracji spiskowych w polityce głównego nurtu. Wywód na ten temat poprzedzony zostanie omówieniem kategorii narracji spiskowych i pojęć pokrewnych.

Program seminarium:

W czasie seminarium osoby, które nie zabierają głosu, proszone są o wyciszenie mikrofonów (ustawiliśmy automatyczne wyciszenie wszystkich na początku, proszę, by nikt poza prelegentem nie włączał)

  1. Wprowadzenie profesor Joanny Kurczewskiej
  2. wystąpienie dr hab. Franciszka Czecha
  3. Pierwsze komentarze: prof.dr Michał Bilewicz (UW); prof. dr Marek Czyżewski (UJ); dr Paweł Ścigaj (UJ);
  4. Dyskusja
  5. Odpowiedzi prelegenta