Cmentarze żydowskie w Polsce

Małgorzata Bednarek - Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce - 1944-2019, fragment okładki

Źródło: Wydawnictwo AUSTERIA

"Od czasu zakończenia II wojny światowej istnieje w Polsce «kwestia» cmentarzy żydowskich. «Kwestię» tę można najogólniej ująć jako problem ich «znikania» lub znaczącego pomniejszania ich obszaru, tak w wymiarze jednostkowym, jak i łącznym, albo jako proces niszczenia cmentarzy żydowskich i eliminowania ich z przestrzeni.

Szacuje się, że przedwojenne gminy żydowskie miały na terenie II Rzeczypospolitej około 2 tys. do 2,5 tys. cmentarzy. Około 60% z nich znajduje się na obecnym terytorium Polski. Dodać do tego trzeba około 200 cmentarzy żydowskich położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych, które wskutek zmiany granic po II wojnie światowej znalazły się na obszarze obecnego państwa polskiego. Jednakże Urząd ds. Wyznań doliczył się w 1974 r. jedynie 522 cmentarzy. W 20 lat później podano, że liczba cmentarzy żydowskich, według stanu na dzień 31 grudnia 1994 r., wynosi 1056. Dalsze prace identyfikacyjne (prowadzone do 2017 r.) wykazały, że liczba cmentarzy żydowskich w obecnych granicach Polski wynosi 1164".

Małgorzata Bednarek jest doktorem habilitowanym w zakresie nauk prawnych oraz radcą prawnym; autorką książek, studiów i artykułów z dziedziny prawa. W jej dorobku naukowym znajdują się m.in. takie pozycje książkowe jak: "Przemiany własności w Polsce.